Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Opublikowane 21.11.2013
Autor Grzegorz Danił
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 19 listopada 2013 roku zostały przeprowadzone w naszej szkole eliminacje szkolne XXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

  Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej a jej głównym celem, jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych.

  Tematyka Olimpiady wykracza poza treści podstaw programowych dla zawodów budowlanych oraz uwzględnia dziedziny kształcenia ogólnego takie jak matematyka, fizyka, chemia jako niezbędną podstawę kształcenia zawodowego. Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim: szkolne, okręgowe i centralne.

  W przeprowadzonych zawodach pierwszego stopnia (szkolnych) brali udział uczniowie klasy czwartej (10 uczniów) oraz klasy trzeciej (2 uczniów) Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa. Zadaniem uczniów było rozwiązanie 12-stu zadań obejmujących zakres wiadomości i umiejętności wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych. Tematykę zawodów szkolnych skorelowaną z tematyką i poziomem Olimpiady przygotował Komitet Szkolny.

  Przeprowadzone zawody szkolne pozwoliły na wyłonienie zwycięzców, którzy zostaną zgłoszeni do udziału w zawodach okręgowych. Decyzję o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu podejmuje Komitet Okręgowy Olimpiady i zawiadamia uczestnika oraz dyrektora szkoły.

  Zwycięzcami etapu szkolnego Olimpiady są: Woźniak Ernest (4Tb), Banaś Kamil (4Tb), Grąciak Krzysztof (3Tb).

  Wszystkim uczestnikom  gratulujemy uzyskanych wyników, zwycięzcom życzymy sukcesów na kolejnych etapach Olimpiady.

  Jadwiga Gębal

  Galeria>>

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram