Ogólnopolski sukces tegorocznej absolwentki RCEZ

Opublikowane 29.05.2018
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2022-2023

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • Absolwentka Technikum Zawodowego Oliwia Bocian otrzymała nagrodę specjalną w I Ogólnopolskim Konkursie „Bohaterowie są wśród nas”.

  Konkurs zorganizowany został przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych,  pod Patronatem Honorowym Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz gen. Stanisława Woźniaka wiceprezydenta Światowej Federacji Weteranów.

  Celem konkursu było upamiętnienie walki o niepodległość Polski, inspirowanie młodzieży do gromadzenia i badania źródeł historycznych oraz integracja międzypokoleniowa. Zadaniem tematycznym konkursu było przeprowadzenie wywiadu z żyjącym uczestnikiem, bądź uczestnikami ważnego wydarzenia w historii Polski XX wieku i opracowanie pisemnej relacji tych wspomnień z odpowiednim komentarzem historycznym.

  Na konkurs napłynęło aż 151 prac uczniów ze 123 szkół z terenu całego kraju. Warto podkreślić, że wszystkie prace oceniane były przez Komisję Konkursową w jednej kategorii wiekowej. Komisji przewodniczył pan dr hab. Witold Lisowski, a  najlepszym pracom w kraju  przyznano 5 nagród, w tym 2 specjalne oraz 13 wyróżnień. Praca Oliwii Bocian była obszernym, 60-stronicowym opracowaniem relacji wspomnień Bohaterów Strajków '80 wraz z historycznym komentarzem. W podziękowaniu za udział w konkursie nasza szkoła otrzyma półroczną prenumeratę Miesięcznika „Polsce Wierni”, a nagrodzona praca zostanie opublikowana w formie książkowej.

  Serdecznie gratulujemy Oliwii sukcesu!

  opiekun uczennicy w konkursie: Dorota Bułgajewska-Muzyka

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram