Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Opublikowane 05.07.2012
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - NOWA FORMA KSZTAŁCENIA!!!

  w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

  NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM!!! KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - elastyczna i wygodna forma uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowe wykształcenie

  Zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, które będą obowiązywały od 1 września 2012 r., wprowadzamy nową formę kształcenia dla dorosłych KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ).

  Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zakresie jednej kwalifikacji (K). Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

  Technik budownictwa

  K1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

  K2 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

  K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

  Technik ekonomista

  K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

  K2 Prowadzenie rachunkowości

  Technik elektronik

  K1 Wykonanie instalacji urządzeń elektronicznych

  K2 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

  Technik mechanik

  K1 Wykonanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

  K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

  Technik handlowiec

  K1 Prowadzenie sprzedaży

  K2 Prowadzenie działalności handlowej

  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

  K1  Montaż systemów suchej zabudowy

  K2 Wykonywanie robót malarsko- tapeciarskich

  K3 Wykonywanie robót posadzkarsko- okładzinowych

  Murarz- tynkarz

  K1  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

  Sprzedawca

  K1  Prowadzenie sprzedaży

  Elektromechanik

  K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

  Ślusarz

  K1  Wykonanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram