Konkurs savoir - vivre

Opublikowane 04.04.2012
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dobre wychowanie to kompas na drogę, który otrzymujemy od naszych wszystkich wychowawców. To zsumowany w spójną całość ślad wpływu rodziców, nauczycieli, idoli i innych osób znaczących. Czasem przyjmujemy od nich coś, czego wcale nie mieli zamiaru nam przekazywać, a czasem choćby nie wiem jak potężny nacisk stosowali - nie przyjmiemy i już. Dobre wychowanie wykłada się najpełniej w zaleceniu bycia grzecznym. Grzecznie jest kłaniać się starszym, nie trzymać rąk w kieszeniach w czasie rozmowy z inną osobą, przepuszczać kobiety w drzwiach. Dobrze jest też umieć prosić o to, czego potrzebujemy. Łatwiej żyje się temu, kto potrafi unikać konfliktów. A nawet jeśli wybuchnie spór, nie musi przybierać formy karczemnej awantury. Trzeba umieć kulturalnie przedstawiać swoje poglądy, negocjować i dochodzić swoich praw.. - tymi słowami rozpoczął się Konkurs Dobrego Wychowania, który odbył się w RCEZ w Lubartowie.

  Dobre maniery, dobre wychowanie, poprawne zachowanie, wszystko to esencja savoir- vivre´u i znaczy ni mniej ni więcej jak życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji. Te nienaganne formy powinny być naszymi nawykami zakorzenionymi
  i wpajanymi od dzieciństwa. Dlatego, aby przypomnieć naszej młodzieży szkolnej zasady dobrego zachowania, zorganizowałyśmy konkurs dla uczniów naszej szkoły oraz zaproszonych gości.

  Już po raz V został zorganizowany w naszej szkole Konkurs savoir –vivre. Cieszy się on dużą popularnością. Zgłosiło się 18 drużyn klasowych (90 osób). Byli to uczniowie zarówno technikum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej, kształcący się w różnych zawodach np: technik budownictwa, technik elektronik, technik mechanik, technik ekonomista, fryzjer, kucharz małej gastronomii, technolog robót wykończeniowych, piekarz, sprzedawca oraz zaproszeni goście z Zespołu Szkół z Kocka  i I Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół
  nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki.

  Mieliśmy przyjemności gościć: panią  Magdaleną Wróbel z Kocka, panią Edytę Lewtak z I LO, grupę młodzieży z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury z Lubartowa wraz z opiekunem oraz gospodarza naszej szkoły dyrektor Hannę Borzęcką wraz z nauczycielami Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.

  Uczestnicy rozpoczęli zmagania od konkurencji losowanie pytań, testu, który sprawdzał zdobytą w szkole wiedzę z zakresu dobrych manier, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie. Uczniowie zaprezentowali się w następujących konkurencjach takich jak: kodeks kulturalnego ucznia-plakat, scenki rodzajowe, wiązanie krawata, pięknie nakryty stół, prezentacja recytacji wiersza lub piosenki np. własnego autorstwa, moda na dwie różne okazje, układanie puzzli, jak to jest w innych krajach-scenka obcojęzyczna, pokaz tańca towarzyskiego. Wszyscy goście wraz z nauczycielami: Iloną Puła, Jolantą Sowa, Władysławem Szafrańskim, wiceprzewodniczącą Samorządu Szkolnego Żanetą Kopeć  oceniali wysiłek, twórczość i kreatywność uczestników  konkursu.

  Najlepiej ze wszystkimi zadaniami poradzili sobie uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie:

  I miejsce:– klasa  trzecia Technikum Budowlanego w osobach:  Cezary Kosek, Mateusz Karwat, Marek Więch, Paweł Sowa - reprezentacja przygotowana przez wychowawcę  Jolantę Sowa
  II miejsce:  Zespól szkól w Kocku w osobach: Sylwia Pożarowszczyk, Agnieszka Broniek, Jakub Warszawski, Kamil Janczara, Michał Kaczorek - reprezentacja przygotowana prze panią Magdalenę Wróbel.

  III miejsce – klasa trzecia technikum mechanicznego w osobach: Piotr Jurek, Marek Mitura, Przemysław Kreps, Mateusz Budzyński, Ernest Siwek - reprezentacja przygotowana przez  wychowawcę Dorotę Mazur.

  Konkurs zakończył występ ucznia klasy 3TM Adama Dejko oraz pokaz taneczny zaproszonej grupy z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury z Lubartowa.

  Nagrody książkowe dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców.

  Wszyscy uczestnicy zasługują na słowa uznania za zaangażowanie i przygotowanie do konkursu, zostali nagrodzeni pączkami ufundowanymi z Rady Rodziców.

  Konkurs poprowadzili przedstawiciele samorządu szkolnego: Karol Rola- klasa 3TB- przewodniczący, Żaneta Kopeć klasa 3TEH- wiceprzewodnicząca. Koordynatorem konkursu była Elżbieta Rola.

  Galeria>>

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram