KOMUNIKAT!!!

Opublikowane 08.07.2015
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły


 • LEGITYMACJE BEZ NUMERU PESEL SĄ NIEWAŻNE!


  Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły,

  a następnie opatruje go małą pieczęcią szkoły.


  Nowe przepisy dotyczące ważności legitymacji szkolnych

  W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 wprowadzającym m.in. numer PESEL do nowych wzorów legitymacji uczniowskich informujemy, że legitymacje szkolne wydawane wg dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie legitymacji, nad tekstem poświadczającym uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach, wpisany zostanie odręcznie PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która numeru PESEL nie posiada - seria i numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia.
  Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a następnie opatruje go małą pieczęcią szkoły. Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL bądź numeru innego dokumentu tożsamości będą traktowane jako nieważne i nie uprawniające do ulgowych przejazdów.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram