Kolejny rok Damian Ferenc na wręczeniu dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Opublikowane 28.10.2014
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej dziś po raz kolejny nasz uczeń czwartej klasy Technikum Zawodowego otrzymał z rąk wojewody lubelskiego Wojciecha Wilka i Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. Można było go zobaczyć wśród 256 uczniów z najwyższymi wynikami w nauce za rok szkolny 2013/2014 ze szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły. Tym uczniem jest Damian, który m.in. otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskał przy tym najwyższą w naszej szkole średnią ocen i wykazuje szczególne uzdolnienia, jest też stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Starosty Powiatu Lubartowskiego.

  Dla niego samego jest to duże wydarzenie, ponieważ stypendium pozwala na rozwijanie pasji, zainteresowań, stypendium obliguje do odpowiedzialności, zobowiązuje do jeszcze cięższej pracy. Jego plany edukacyjno zawodowe związane są z Wydziałem Architektury i Budownictwa na uczelni politechnicznej. Szczególne podziękowania należą się rodzicom, nauczycielom oraz uczniowi za kształtowanie kreatywności i dążenie do wyznaczonych celów.

  Oto jak komentuje Damian to wydarzenie.

  Na pewno uczestniczenie w uroczystości wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów było dla mnie dużym przeżyciem. Dzięki pracy i poświęceniu wielu nauczycieli oraz wsparciu rodziców, w gronie stypendystów Prezesa Rady Ministrów znalazłem się również ja. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, czuję wielką radość, a zarazem satysfakcję. Czułem się zaszczycony odbierając podziękowania od Kuratora. Sądzę, że nie spocznę na laurach, gdyż jest to swego rodzaju motywacja do dalszej pracy.

  Galeria>>

  Elżbieta Rola

  Damian Ferenc

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram