Integracja i adaptacja na Ośrodku Wypoczynkowym „Marta” w Firleju

Opublikowane 27.09.2013
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 27.09.2013r. uczniowie klas pierwszych i drugich Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie wraz z nauczycielami, wychowawcami, psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz specjalistą ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie poznawali się wzajemnie .

  Pierwsze dni w szkole ponadgimnazjalnej są okresem bardzo trudnym i stresującym dla absolwentów gimnazjum. Opuścili swoje dotychczasowe środowisko szkolne, w którym czuli się bezpiecznie, musieli często rozstać się z kolegami, z którymi łączyły ich bliskie więzi. Wielu podejmuje naukę poza miejscem swojego stałego zamieszkania i codziennie poświęca sporo czasu na dojazd do szkoły i powrót do domu.

  Głównym celem programu jest szybka adaptacja uczniów w nowym środowisku szkolnym, integracja z nowymi kolegami, wychowawcą i pozostałymi nauczycielami oraz poznanie nowych wymagań związanych z nauką w szkole ponadgimnazjalnej.

  Program integracji klas  przebiega pod hasłem „Zgrana klasa” ma za zadanie min. rozpoznawanie i promowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Wychodzimy z założenia, że zainteresowania stanowią siłę napędową wszelkich działań człowieka; im są głębsze i bardziej wielostronne, tym bogatsze jest życie psychiczne człowieka. Istotna jest również ich korelacja z  planowaniem kariery zawodowej. Klasa to zespół, a między wszystkimi jego członkami zachodzą interakcje. Komunikacja w grupie tworzy grunt do pracy, pomaga rozwiązywać trudne sytuacje, buduje poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty, pozwala kształtować i utrzymywać pozytywne relacje. Dobrze zaplanowany program integracyjny pozwala uczniom poznać swoje mocne i słabe strony, przez pryzmat pracy zespołowej, pomaga uczyć się nawiązywać kontakty z ludźmi, budować relacje zrozumienia i akceptowania innych. Dzięki odpowiednim relacjom łatwiej jest pokonywać stres, budować zaufanie, współpracować w grupie, pokonywać przeszkody.

  Program integracji dotyczy wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich oraz wychowawców tych klas. Realizowany jest we wrześniu każdego roku szkolnego.

  W dzisiejszym słonecznym dniu zrealizowano następujące elementy programu:

  1. Spotkanie uczestników wycieczki przed wejściem szkoły Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie i przyjazd do Firleja.

  2. Powitanie uczestników i zaproszenie do uczestniczenia we wspólnej zabawie.

  3. Warsztaty integracyjne poszczególnych  klas pierwszych z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

  4. Pogadanka o odpowiedzialności prawnej nieletnich z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

  5. Przemarsz wyznaczonymi trasami wokół Jeziora Firlej, klasy drugie akcja „Sprzątanie świata” . Tegoroczna, dwudziesta edycja, przebiega pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę". Akcja skierowana jest do wszystkich, którym zależy na ochronie środowiska. Uczniowie drugiej klasy technikum zawodowego posprzątali teren wokół promenady Firlej w porozumieniu z władzami Gminy Firlej, którzy zapewnili uczestnikom worki, rękawice oraz odbiór zebranych odpadów.

  6. Gry i zabawy ruchowe :

  Mistrzostwa Szkoły w siatkówce plażowej / klas  I-II/ , udział drużyn 6-cio osobowych pozostali uczniowie z klasy brali udział w konkurencjach sportowo –rekreacyjnych lub dopingowali klasę.

  7. Konkurencje sportowo – rekreacyjne

  badminton – odbicia lotki w czasie 1 min / udział 2 osób z klasy, ustawionych w odległości 6m od siebie, liczyła się ilość odbić w czasie 1 min /

  rzutki - /  3 osoby z klasy wykonywały  po 2 rzuty /

  tor przeszkód - /6 osób  z klasy, wyścig rzędów parami z piłką/

  turniej  gry w szachy

  turniej   gry w warcaby

  serso/ 3 osoby z klasy, dwie rzucały ringo – jedna chwytała /

  rowerowy tor przeszkód, udział wzięły 3 osobowe reprezentacje wszystkich klas wraz z nauczycielami

  8. Rozwiązywanie zagadek krzyżówek i quizów.

  9. Rozpalenie ogniska: pieczenie kiełbasek oraz wymiana spostrzeżeń i relacji z mijającego dnia.

  10. Podsumowanie imprezy: ogłoszenie wyników konkursów, gier i zabaw

  11. Pożegnanie uczestników

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłą atmosferę i wspólną zabawę, dobre rady uczniów klas drugich dla uczniów klas pierwszych.

  Galeria>>

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram