III Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej

Opublikowane 27.03.2015
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Zawiłości ortograficzne i gramatyczne języka polskiego potrafią przysporzyć niemałych trudności nawet rodzimym użytkownikom polskiej mowy. Sprawne posługiwanie się językiem jest bowiem niezwykle skomplikowane i wymaga regularnych ćwiczeń oraz stałego doskonalenia umiejętności i pogłębiania wiedzy, by choć odrobinę zbliżyć się do ideału.

  Dzisiejsza rzeczywistość nazywana jest epoką zmierzchu piśmiennictwa i zaniku kultury słowa, dlatego tak ważna jest popularyzacja dbałości o nasze największe dobro narodowe, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Poprawna pisownia, znajomość reguł gramatycznych, stylistycznych i szeroko pojęta kultura wypowiedzi powinna być doceniana i propagowana we wszystkich środowiskach, tym bardziej w szkole.

  III Wojewódzki Konkurs Poprawności językowej ,,Mówię i piszę po polsku” pozwolił wyłonić wśród uczniów naszej szkoły prawdziwych znawców języka. W pierwszym etapie udział wzięło trzydzieścioro uczniów, a Joanna Mańko z klasy 3 LODs i Angelika Woźniak z klasy 3 TH zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.

  Dziewczęta 26 marca 2015 roku rywalizowały w Krasnymstawie z pięćdziesięciorgiem uczestników z całego województwa o tytuł ,,Mistrza słowa”. Konkurs, organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, wymagał dogłębnej znajomości wszystkich poziomów i aspektów języka polskiego. Trudne zadania i silna konkurencja niestety nie pozwoliły naszym uczennicom znaleźć się w pierwszej trójce, ale i tak obie zgodnie stwierdziły, że warto było wziąć udział w zmaganiach, gdyż pozwoliły one na poszerzenie wiedzy językowej, zdobycie większej sprawności komunikacyjnej i ochronie pięknej, poprawnej polszczyzny, która niestety dziś staje się ,,towarem deficytowym”.

  Podczas spotkania zarówno uczniowie jak i ich opiekunowie mogli uczestniczyć w ciekawym wykładzie na temat mody językowej wygłoszonym przez Panią doktor z katedry języka polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Organizatorzy konkursu zadbali o to, żeby odbył się on w miłej atmosferze.

  Galeria>>

  Joanna Lipska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram