Goście z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w naszej szkole

Opublikowane 19.03.2015
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 18.03.2015r. w murach naszej szkoły miał miejsce wykład W pajęczynie globalnej sieci: Internet Web 3.0 – społeczeństwo transgresyjne zaprezentowany przez doktor Małgorzatę Gruchołę i licencjata Łukasza Sarowskiego. Trzeba dodać, że odbył się on w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Powiatem Lubartowskim. Spotkanie współorganizowały dwie instytucje - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o gościach, którzy zaszczycili swoją obecnością, a których oficjalnie przywitała pani Dyrektor Hanna Borzęcka. Byli to: pan Krzysztof Krupa - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sporu Starostwa Powiatowego w Lubartowie, pani Jolanta Tomasiewicz – Dyrektor PMDK w Lubartowie, pani Lilla Jedut – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubartowie, pan Zbigniew Sajda – Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.

  Trzeba nadmienić, że wykład poruszał bliską współczesnemu człowiekowi tematykę. Mówiono o roli urządzeń, które mają ułatwiać życie człowiekowi, ale mogą w przyszłości stanowić zagrożenie. Uwagę zebranych przykuły informacje dotyczące transgresji i transhumanizmu, czyli „przekraczania” granic możliwości jednostki i całej ludzkości. Następnie przypomniano o tym, że Internet jest rozległą, rozproszoną siecią komputerową, na którą trzeba spoglądać z pespektywy kilku płaszczyzn: technicznej, społecznej, informacyjnej. W dalszej kolejności wspomniano o praktycznym zastosowaniu technologii. Poruszono także kwestie rzeczywistości rozszerzonej: telefonii komórkowej, handlu z wykorzystaniem wizualizacji, generowania sztucznych sytuacji (Projekt BlueShark). Na zakończenie przybliżono pozytywne i negatywne strony cyborgizacji. Wydaje się, że omawiane zagadnienia rozbudziły wyobraźnię zebranych i pozostaną na długo w ich pamięci… Życzmy sobie większej ilości tak fascynujących wykładów.

  Galeria>>

  Opracowała Iwona Mocior

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram