DDA - KIM SĄ?

Opublikowane 28.11.2011
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • DDA- KIM SĄ? Istota problemu

  Każdy, kto wzrastał w rodzinie, gdzie ktokolwiek nadużywał alkoholu doświadczył cierpienia...Atmosfera zagrożenia i silny stres skutecznie zagłuszały radość i beztroskę, do których ma prawo każde dziecko. Ale i bez tego, trzeba było dorosnąć....

  Dorosłe Dzieci Alkoholików w odpowiedzi na niepewność i brak poczucia bezpieczeństwa trwają w przekonaniu, że są niepotrzebne, nieważne, że nie zasługują na miłość, że nie mają prawa realizować swoich potrzeb, że nie mogą nikomu zaufać. Bolesne doświadczenia bycia dzieckiem pijącego rodzica determinują uczucia, myśli i zachowania nawet w jego dorosłym życiu, powodując specyficzne problemy. Zamiast nastawienia na rozwój i czerpanie satysfakcji z życia, DDA nastawione są na obronę: przed przykrościami, przed zagrożeniem, przed samym sobą.

  Pierwszym krokiem do wyzwolenia się spod wpływu rodzinnego nałogu jest otwarcie się na pomoc, czy to w postaci skorzystania z informacji o wpływie choroby alkoholowej na członków rodziny lub specyficznych rolach, które ułatwiały przetrwanie bezbronnemu dziecku w sytuacjach ponad jego siły. Inną możliwość stanowi uczestnictwo w terapii lub w grupach samopomocowych.

  Pomoc

  W ramach szerzenia świadomości na temat problemów związanych z syndromem DDA Stowarzyszenie ALWERNIA – Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie przygotowali konferencję profilaktyczną "DDA- KIM SĄ?", która odbędzie się 29.11.2011 r.

  Spotkanie poprowadzą specjaliści w dziedzinie pomocy osobom borykającym się z problemem alkoholowym, który dotknął ich rodzinę.

  Konferencja profilaktyczna obejmuje część wykładową, przeznaczoną dla uczniów RCEZ,z prezentacją i omówieniem filmów dotyczących tematyki DDA oraz część warsztatową dla rodziców. Oprócz tego, przewidziane są konsultacje indywidualne, podczas których będzie można uzyskać informacje na temat miejsc, gdzie oferowana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna, jak również porozmawiać o doświadczanych trudnościach.

  Wsparcia finansowego do realizacji tego zadania udzieliło Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram