BHP na placu budowy

Opublikowane 05.03.2014
Autor Grzegorz Danił
Kategorie:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W dniu 5 marca 2014 w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie panią nadinspektor Anną Smolarz. Tematem spotkania było „BHP na placu budowy”. Omówiono zasady i przepisy bhp obowiązujące przy robotach budowlanych, najczęściej popełniane błędy i zaniedbania oraz wypadki na placach budowy.

    W spotkaniu uczestniczyło 53 uczniów technikum zawodowego uczących się w zawodzie technik budownictwa i 46 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej o profilu budowlanym.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram