Agnieszka Iwanek na uroczystym wręczeniu dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Opublikowane 22.10.2015
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 21 października 2015r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów przez Wicewojewodę Mariana Starownika i Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza. Stypendia zostały przyznane za osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Nasza uczennica klasy czwartej technikum zawodowego kształcącego w kierunku technik ekonomista Agnieszka Iwanek otrzymała promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen i wykazała  się szczególnymi uzdolnieniami.

  Stypendystce serdecznie gratulujemy. Agnieszce życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, kontynuacji dalszego kształcenia na studiach wyższych oraz osiągania dalszych sukcesów w nauce.

  Elżbieta Rola

  Galeria>>

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram