Szkolny Konkurs – Letnie Igrzyska Olimpijskie i Sukcesy Polskich Olimpijczyków

Opublikowane 25.05.2021
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Cele konkursu:
  1.Upowszechnianie wiedzy historycznej o dokonaniach polskich sportowców –olimpijczyków.
  2.Promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu.
  3. Wdrażanie do poznania i przestrzegania zasady fair play.
  4. Rozwijanie umiejętność pozytywnej i motywującej rywalizacji.


  Regulamin konkursu:
  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I, II, III Technikum oraz I, II, III Szkoły Branżowej.
  2. Zgłoszenie udziału w konkursie przyjmują nauczyciele wychowania fizycznego do dnia 28 maja 2021r.
  Chęć przystąpienia do konkursu można również zgłaszać mailowo (marzena.lech@rcez.lubartow.pl; eliza.gradzinska@rcez.lubartow.pl)
  3. Konkurs odbędzie się dnia 1 czerwca 2021r. o godzinie 09.00 na małej sali gimnastycznej.
  4. Każdy uczestnik ma do rozwiązania test zawierający 44 pytania jednokrotnego wyboru.
  5. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują dyplomy a każdy z uczestników dodatkową ocenę z wychowania fizycznego.
  6. Przykładowe źródła wiedzy:
  - https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_igrzyska_olimpijskie
  - https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_na_letnich_igrzyskach_olimpijskich
  - https://olimpijski.pl/
  - www.igrzyska.prv.pl


  Życzymy powodzenia!

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram