Projekty

Opublikowane 05.06.2018
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2022-2023

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim - Działanie 12.4

   

  Informacja dotycząca staży uczniów

  w ramach projektu pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Powiat  Lubartowski realizuje projekt pt. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”. Podmiotem biorącym udział w projekcie jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

  Ruszyła rekrutacja na staże zawodowe  „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”.

  Funkcję specjalisty ds. staży pełni Agnieszka Wetoszka

  DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA STAŻY w roku 2018-2020:

  Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (dla ucznia)

  Zaświadczenie o nie posiadaniu rachunku bankowego (dla ucznia)

  REGULAMIN STAŻY RCEZ - Projekt 12.4

  Umowa Trójstronna (szkoła, pracodawca, uczeń o odbywaniu stażu).

  Załącznik 1 - Karta zgłoszeniowa

  Załącznik 2 - Umowa o powierzeniu danych osobowych

  Załącznik 3 - Lista obecności

  Załącznik 4 - Dziennik stażu

  Załącznik 5 - Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

  Załącznik 6 - Zaświadczenie o ukończeniu stażu


   

   


   


  Informacja o projekcie>>

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie>>

  Deklaracja uczestnictwa w projekcie>>

  Karta zgłoszeniowa dla ucznia do udziału w dodatkowych zajęciach specjalistycznych>>

  Karta zgłoszeniowa dla nauczyciela>>

  Oświadczenie uczestnika projektu>>

  Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku>>

   

  Zapytanie ofertowe>>

  Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia>>

  Załącznik nr 2 Wzór umowy>>

  Załącznik nr 3 Wykaz osób>>

  Załącznik nr 4 Druk oferty>>

   

  Informacja o unieważnieniu>>

   

  Ogłoszenie o zamówieniu 25.06.2018>>

  Załącznik 1 opis przedmiotu zamówienia>>

  Załącznik nr 2 umowa>>

  Załącznik nr 3 wykaz osób>>

  Załącznik nr 4 oferta>>


  Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego - Działanie 13.6

  Informacja o projekcie>>

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram