Happening "Promyki stawiają na Słońce"

Opublikowane 27.05.2022
Autor Agnieszka Sachar
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 26 maja 2022r. odbył się happening pod hasłem „Promyki stawiają na
  Słońce”. Został on zorganizowany przez grupę uczniów biorących udział w konkursie
  badawczym „Postaw na Słońce”. Konkurs ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o
  mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach,
  pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój użytek.
  Główny organizator konkursu - Fundacja Banku Ochrony Środowiska - szczególny
  nacisk kładzie na fotowoltaikę, czyli technologię przetwarzania energii słonecznej na
  elektryczną. Uczestnicy projektu uświadamiali innych, że pozyskiwanie energii w
  tradycyjny sposób, czyli przez spalanie węgla, niesie ze sobą niezwykle szkodliwe
  dla środowiska skutki, ze zmianami klimatycznymi i smogiem na czele. Wierzymy, że
  zmiana sposobu wytwarzania energii w Polsce, w tym przejście na mikroinstalacje
  OZE, przyczyni się do poprawienia stanu środowiska.
  Konkurs „Postaw na Słońce” składał się z dwóch etapów. Zadaniami konkursowymi
  etapu pierwszego było zebranie grupy uczniów, którzy zdobędą rzetelną wiedzę na
  ten temat. Grupa „Promyki” składa się z uczniów klas drugich Technikum
  Zawodowego kształcącego w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec,
  technik elektronik i technik mechanik i liczy 10 osób. Opiekę nad uczestnikami projektu sprawuje nauczycielka geografii - Katarzyna Malczewska. Podczas realizacji tego etapu uczniowie zapoznali się z różnymi źródłami pozyskiwania energii oraz przeanalizowali, które źródła energii są
  najbardziej korzystne dla środowiska naturalnego. W drugim etapie konkursu
  uczniowie podzielili się zdobytą wiedzą z kolegami ze szkoły, a także z
  mieszkańcami swojej okolicy. Wiedzę swoją przedstawili w formie prezentacji
  PowerPoint oraz krótkiego quizu i zaprezentowali ją zdalnie oraz zorganizowali
  happening dla okolicznych mieszkańców.

  Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram