Projekty

Email Drukuj PDF

Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim - Działanie 12.4

Informacja o projekcie>>

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie>>

Deklaracja uczestnictwa w projekcie>>

Karta zgłoszeniowa dla ucznia do udziału w dodatkowych zajęciach specjalistycznych>>

Karta zgłoszeniowa dla nauczyciela>>

Oświadczenie uczestnika projektu>>

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku>>

 

Zapytanie ofertowe>>

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia>>

Załącznik nr 2 Wzór umowy>>

Załącznik nr 3 Wykaz osób>>

Załącznik nr 4 Druk oferty>>

 

Informacja o unieważnieniu>>

 

Ogłoszenie o zamówieniu 25.06.2018>>

Załącznik 1 opis przedmiotu zamówienia>>

Załącznik nr 2 umowa>>

Załącznik nr 3 wykaz osób>>

Załącznik nr 4 oferta>>


Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego - Działanie 13.6

Informacja o projekcie>>