Projekty

Email Drukuj PDF

Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim - Działanie 12.4

 

Informacja dotycząca staży uczniów

w ramach projektu pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Powiat  Lubartowski realizuje projekt pt. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”. Podmiotem biorącym udział w projekcie jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

Ruszyła rekrutacja na staże zawodowe  „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”.

Funkcję specjalisty ds. staży pełni Agnieszka Wetoszka

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA STAŻY w roku 2018-2020:

Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (dla ucznia)

Zaświadczenie o nie posiadaniu rachunku bankowego (dla ucznia)

REGULAMIN STAŻY RCEZ - Projekt 12.4

Umowa Trójstronna (szkoła, pracodawca, uczeń o odbywaniu stażu).

Załącznik 1 - Karta zgłoszeniowa

Załącznik 2 - Umowa o powierzeniu danych osobowych

Załącznik 3 - Lista obecności

Załącznik 4 - Dziennik stażu

Załącznik 5 - Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Załącznik 6 - Zaświadczenie o ukończeniu stażu


 

 


 


Informacja o projekcie>>

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie>>

Deklaracja uczestnictwa w projekcie>>

Karta zgłoszeniowa dla ucznia do udziału w dodatkowych zajęciach specjalistycznych>>

Karta zgłoszeniowa dla nauczyciela>>

Oświadczenie uczestnika projektu>>

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku>>

 

Zapytanie ofertowe>>

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia>>

Załącznik nr 2 Wzór umowy>>

Załącznik nr 3 Wykaz osób>>

Załącznik nr 4 Druk oferty>>

 

Informacja o unieważnieniu>>

 

Ogłoszenie o zamówieniu 25.06.2018>>

Załącznik 1 opis przedmiotu zamówienia>>

Załącznik nr 2 umowa>>

Załącznik nr 3 wykaz osób>>

Załącznik nr 4 oferta>>


Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego - Działanie 13.6

Informacja o projekcie>>