Aktualności

„Rozrywkowa beletrystyka”

Email Drukuj PDF

Dnia 25 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Z literaturą na Ty”. Uczniowie klasy 1 TB z wychowawcą Barbarą Zalewską i klasy 3 TH spotkali się w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie z Panią Ariadną Zalewską. Tym razem temat prezentacji brzmiał „Rozrywkowa beletrystyka”. Młodzież miała też możliwość zapoznać się z przykładowymi książkami tego gatunku. Było to już ostatnie spotkanie z cyklu „Z literaturą na Ty” w tym roku szkolnym. Cykl spotkań miał na celu popularyzować czytelnictwo wśród młodzieży naszej szkoły oraz ukazać uczniom jak różnorodna może być literatura.

Katarzyna Marciniak

Galeria>>


Joanna Pszczoła w etapie centralnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

Email Drukuj PDF

25 kwietnia 2017 r. w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie odbył się centralny etap ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”, zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Konkurs ma na celu promowanie wśród młodych ludzi idei bezpieczeństwa pracy oraz poszerzanie ich wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasza uczennica JOANNA PSZCZOŁA z klasy 4 TEk po eliminacjach wojewódzkich, w których zdobyła pierwsze miejsce była jedną z 48 finalistów etapu centralnego Konkursu. Podczas finału każdy z uczestników musiał się zmierzyć z testem składającym się z 50 pytań, w tym 20 pytań o podwyższonej trudności. Prace uczestników sprawdzała Centralna Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Dyrektor Departamentu Prawnego GIP Haliny Tulwin.

Joasia pomimo tego, że nie zdobyła miejsca na podium znalazła się w gronie uczniów posiadających największą wiedzę w zakresie prawa pracy i bhp.

Warto podkreślić, iż Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie już po raz trzeci miało swojego uczestnika w finale konkursu.

Trójka laureatów etapu centralnego otrzymała bony pieniężne, natomiast wszyscy uczestnicy etapu centralnego konkursu zostali nagrodzeni dyplomami uczestnictwa. Podziękowania i dyplomy otrzymali także nauczyciele za przygotowanie uczniów do konkursu.

Justyna Włosek

Galeria>>


Dyrektor Lubelskiej Izby Rzemieślniczej w RCEZ

Email Drukuj PDF

Dnia 25.04.2017 roku uczniowie klas wielozawodowych kończących 3 w i 3 z uczestniczyli w spotkaniu z Panem Marcinem Kusiakiem Dyrektorem Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. Prezentacja dotyczyła egzaminów czeladniczych, które są prowadzone przez Izby Rzemieślnicze. Pan Dyrektor zapoznał uczniów z procedurami obowiązującymi w czasie trwania egzaminów, a także z dokumentami jakie należy złożyć, aby przystąpić do egzaminu w danym zawodzie. Podstawowym warunkiem uprawniającym do egzaminu czeladniczego jest ukończenie przygotowania zawodowego w wymiarze 36 miesięcy jako młodociany pracownik w danym zawodzie. Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem naszych uczniów, którzy wysłuchali jej z uwagą i skupieniem, zadawali wiele pytań, na które uzyskali bardzo wyczerpujące odpowiedzi. Życzymy naszym tegorocznym absolwentom powodzenia w czasie egzaminu, a także znalezienia wymarzonej pracy.

Mirosław Domański

Galeria>>


Doradca zawodowy i pracodawcy w RCEZ

Email Drukuj PDF

Dnia 20 kwietnia 2017 roku uczniowie klas maturalnych Technikum Zawodowego uczestniczyli w spotkaniu z panią Aleksandrą Prażmo – doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie, dotyczącym planowania dalszej kariery zawodowej. Pani Aleksandra Prażmo przedstawiła oferty Powiatowego Urzędu Pracy, z których skorzystać mogą nasi absolwenci. Obszernie wyjaśniła, czym jest staż, kto może z niego skorzystać oraz jakie są obowiązki pracodawcy wobec stażysty. Przedstawiła również zasady przyznawania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zwróciła też uwagę na ofertę szkoleń – zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych – skierowaną do osób poszukujących pracy.

W drugiej części spotkania zaprezentowali się pracodawcy – pan Sebastian Warżała – kierownik Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins w Lubartowie oraz pan Piotr Nowak – prezes firmy Korab Garden z Samoklęsk.

Pan Sebastian Warżała przedstawił oferty zatrudnienia w Centrum Dystrybucyjnym oraz w ciekawy i obrazowy sposób omówił, jak wygląda praca w reprezentowanej przez niego firmie. Drugi z gości – pan Piotr Nowak zaprezentował lokalną firmę Korab Garden specjalizującą się w produkcji i przechowywaniu owoców miękkich oraz tłoczeniu soków.

Wszystkie prezentacje zaproszonych gości spotkały się z wielkim zainteresowaniem naszych uczniów, którzy wysłuchali ich z wielką uwagą i skupieniem. Życzymy więc naszym tegorocznym absolwentom znalezienia wymarzonej pracy i dynamicznego rozwoju ich karier zawodowych.

Galeria>>


Wycieczka klasy 3TM do Zwierzyńca

Email Drukuj PDF

Dnia 5 kwietnia uczniowie klasy 3TM uczestniczyli w wycieczce do Roztoczańskiego Parku Narodowego. W towarzystwie przewodnika uczniowie rozpoczęli zwiedzanie Roztocza w zabytkowej części Zwierzyńca, skąd udali się ścieżką dydaktyczną na Bukową Górę – obszar ochrony ścisłej. Podczas długiej wędrówki uczniowie obserwowali różnorodność przyrodniczą Roztocza – m.in. bór sosnowy, okazałe buki. Poznali także wiele elementów lokalnej historii: Pomnik Pamięci Poległych Leśników, cmentarz w miejscowości Sochy upamiętniający niemiecką pacyfikację wsi 1 czerwca 1943. Sprzyjająca wędrówce pogoda pozwoliła wszystkim uczestnikom wycieczki zachować doskonały nastrój. Po kilkukilometrowym spacerze szlakiem krawędziowym na terenie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego odbyło się wspólne ognisko.

Emilia Dybała-Kozak
Katarzyna Malczewska

Galeria>>


Światowy Dzień Zdrowia 2017r.

Email Drukuj PDF

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017r.  jest depresja, której hasło brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej. Ogólnym celem tegorocznej kampanii, która rozpoczęła się 10 października 2016r. czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach osoby cierpiące na depresję szukały pomocy i ją otrzymały. Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny.

W bieżącym tygodniu wychowawcy klas i pedagog zapoznali uczniów z zagadnieniami tej tematyki. Ponadto odbyły się spotkania z zainteresowanymi uczniami w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną z psycholog  panią Jolantą Bugała pt. „Profilaktyka zaburzeń lękowych w okresie dorastania”. Młodzież słuchała uważnie bardzo trudnych zagadnień, jak też aktywnie uczestniczyła w dyskusji.  Nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniu pt. Diagnoza i pomoc psychologiczna osobom z depresją i obniżeniem nastroju prowadzonym przez psycholog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej panią Wiolettę Florek.

Elżbieta Rola

Informacje - strona WHO

Publikacje - strona ORE

 

Galeria>>


Pola Nadziei 2017

Email Drukuj PDF

W dniu 9 kwietnia 2017 r. już po raz siódmy na terenie naszego miasta i powiatu odbyła się w ramach prowadzonej działalności charytatywnej na rzecz osób terminalnie chorych, akcja „Pola Nadziei„. Celem tej edukacyjnej inicjatywy, którą cyklicznie propagują placówki hospicyjne na terenie całej Polski – jest szerzenie idei hospicyjnej oraz pozyskiwanie funduszy przeznaczonych na pełnienie opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi. Uczniowie naszej szkoły czynnie włączyli się w tą pomoc kwestując na ulicach naszego miasta. Udział  w tej akcji stał się okazją do uwrażliwiania społeczeństwa oraz wolontariuszy na potrzeby ludzi chorych będących u schyłku życia, które niejednokrotnie w swoim cierpieniu często są osamotnione. Elementem towarzyszącym kweście były żonkile – jako międzynarodowy symbol nadziei.

Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na prowadzenie opieki nad nieuleczalnie chorymi znajdującymi się pod opieką lubartowskiego hospicjum stacjonarnego i domowego, dzięki nim zakupiony zostanie m.in. sprzęt rehabilitacyjny, który ciągle ulega zużyciu, odżywki do żywienia pozajelitowego, niezbędne leki oraz środki opatrunkowe i pielęgnacyjne.

Naszym wolontariuszom składamy podziękowania za włożony trud i wrażliwość.

Jacek Bednarski

Galeria>>


„Szkolny Dzień Matematyki” 2017

Email Drukuj PDF

7 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbył się „Szkolny Dzień Matematyki”. Jest on obchodzony, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych miał na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać radość.

„Dzień Matematyki” został zorganizowany  przez nauczycieli matematyki RCEZ w Lubartowie z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej. Tegorocznym zadaniom konkursowym towarzyszyło hasło „Pieniądze to nie wszystko”. W międzyklasowym turnieju matematycznym wzięły udział trzyosobowe reprezentacje z klas drugich i trzecich technikum zawodowego. W czasie konkursu uczniom przybliżono postacie matematyków w śmiesznych anegdotach związanych z ich życiem.

W zmaganiach z zadaniami uczestników konkursu gorącym dopingiem wspierali uczniowie klasy 3TEk, 3TH i 3TE. Rywalizacja była bardzo zacięta. Ostatecznie zwyciężyła, ze znaczącą przewagą, reprezentacja z klasy 3TE. Nagrody wręczył wicedyrektor Zbigniew Zarzycki.

„Szkolny Dzień Matematyki” pokazał, że matematyka może być interesująca, prosta, przydatna podczas lekcji z innych przedmiotów oraz, że nie da się bez niej żyć i dlatego warto się jej uczyć.

nauczyciele matematyki

Galeria>>


V Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej

Email Drukuj PDF

,,Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…” Słowa Juliusza Słowackiego, które już od pięciu lat są mottem Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej ,,Mówię i piszę po polsku” odbywającego się w Krasnymstawie, doskonale wyrażają  istotę konieczności dbania o piękno i poprawność naszego języka. Nie tylko to co mówimy, ale także sposób w jaki formułujemy nasze myśli, jest przedmiotem oceny naszej wiedzy, inteligencji oraz przywiązania do polskiej tradycji i kultury, której istotnym elementem składowym jest przecież język.

Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej w sposób szczególny promuje i docenia uczniów, którzy postanowili sprawdzić swoją wiedzę i kompetencje językowe. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie- Edyta Fidecka- organizator imprezy,  podkreśliła, że Ci, którzy  6 kwietnia 2017 roku przybyli, by wziąć udział w zmaganiach już są mistrzami słowa w swoich szkołach, gdyż zwyciężyli eliminacje do etapu okręgowego. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie reprezentowały dwie uczennice – Natalia Szubartowska z klasy 4 TB i Oliwia Bocian, uczennica klasy 3 TEK. Dziewczęta zdobyły najwyższe lokaty w szkole i zakwalifikowały się do finału konkursu. Zadania z jakimi przyszło się zmierzyć wszystkim uczestnikom okazały się niezwykle trudne. Język polski, jako język żywy i stale rozwijający się, wymaga nieustannego śledzenia zachodzących w nim zmian. Zapożyczenia z języka angielskiego, nazwy własne nowinek technologicznych i francuskie powiedzonka okazały się prawdziwą piętą achillesową uczniów. Niemałych trudności dostarczyły także biblijne frazeologizmy i nazewnictwo mieszkańców egzotycznych krajów. Podczas sprawdzania prac uczniowie mogli obejrzeć film ,,Ostatnia rodzina” poświęcony życiu i twórczości Zdzisława Beksińskiego.

W dzisiejszym natłoku informacji i dominacji mediów, w których głos zabrać może każdy, kto po prostu umie mówić, szczególnie powinniśmy dbać o to, by nasze wypowiedzi wyróżniały się nie tylko pod względem merytorycznym, ale także estetyką i poprawnością językową. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie podzielają ten pogląd i chętnie uczestniczą w konkursie. Dziewczętom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Joanna Lipska

Galeria>>


Podsumowanie III Edycji Powiatowego Konkursu "Wyjątkowe jednostki- autorytety" Człowiek Sukcesu

Email Drukuj PDF

W dniu 6 kwietnia 2017r. odbyło się uroczyste podsumowanie III Edycji Powiatowego Konkursu "Wyjątkowe jednostki- autorytety" Człowiek Sukcesu. Konkurs objął Honorowym Patronatem Starosta Lubartowski. W uroczystości wzięli udział pani Katarzyna Grabowska instruktor pracowni plastycznej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, pan Paweł Świst opiekun w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lubartowie oraz laureaci wraz z opiekunami.

Pani Dyrektor Hanna Borzęcka przywitała wszystkich serdecznie i podziękowała gościom za przybycie oraz uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie, gratulując pomysłowości i kreatywności w tworzeniu prac plastycznych i multimedialnych. III Edycja Konkursu przebiegała pod hasłem "Człowiek Sukcesu" i skierowana była do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Lubartowskiego. Uczestnicy mogli wziąć udział w dwóch niezależnych kategoriach: plastycznej i multimedialnej. Na tegoroczny konkurs wpłynęło łącznie 31 prac, w tym 19 multimedialnych i 12 plastycznych z sześciu szkół powiatu.


Więcej…

Strona 10 z 85