Aktualności

Ogólnopolski sukces historyczny ucznia RCEZ

Email Drukuj PDF

Mateusz Budzyński tegoroczny absolwent naszej szkoły z klasy 4TB został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym pt: "75 rocznica bitwy o Monte Cassino".

Konkurs zorganizowany został przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie i miał na celu kultywowanie pamięci o dokonaniach 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa oraz pielęgnowanie polskości i kształtowanie postaw patriotycznych. Konkurs objęty został honorowym patronatem przez córkę generała Andersa panią Annę Marię Anders.

Wyróżniona praca konkursowa nosiła tytuł "Do końca wierny Tobie- Polsko...". Mateusz Budzyński przedstawił w niej losy wojenne oraz powojenne swojego pradziadka Władysława Woźniaka żołnierza 2 Korpusu Polskiego z 31 Kompanii Sanitariuszy, który walczył w bitwie pod Monte Cassino pod dowództwem gen. Władysława Andersa.

opiekun: Dorota Bułgajewska- Muzyka


Pierwszy etap konkursu powiatowego „Polubić matematykę”

Email Drukuj PDF

Już po raz ósmy w naszej szkole został przeprowadzony konkurs powiatowy „Polubić matematykę”. W pierwszym etapie uczniowie zmierzyli się z czterema zadaniami dotyczącymi funkcji i ich zastosowań. Najlepiej poradziła sobie Dominika Sławińska z klasy 3TEk. Do drugiego, międzyszkolnego etapu zakwalifikowała się jeszcze Sylwia Wyrwisz również z klasy 3TEk. Organizatorzy dziękują wszystkim uczniom za udział w pierwszym etapie konkursu. Wgląd do prac możliwy jest u nauczycieli matematyki. Drugi etap konkursu został zaplanowany na 6 czerwca 2019 roku.

nauczyciele matematyki


Konkurs Interdyscyplinarny

Email Drukuj PDF

Dnia 21 maja 2019 odbył się konkurs interdyscyplinarny, łączący pokrewne przedmioty takie jak: wiedza o społeczeństwie, matematyka i geografia. Konkurs rozpoczęto nawiązaniem do obchodów Dnia Ziemi, któremu w tym roku towarzyszyło hasło „Chrońmy nasze gatunki”. Krótka prezentacja przybliżyła uczestnikom cel akcji, którym jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie oraz uświadamianie jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Następnie przedstawiciele wszystkich klas drugich technikum zmagali się z zadaniami matematyczno-geograficznymi. W kolejnym etapie uczniowie rozwiązali quiz z wiedzy o społeczeństwie. Na zakończenie uczniowie wzięli udział w konkurencji sprawnościowej. W trakcie całego turnieju uczestnicy wykazali się zdolnościami plastycznymi przygotowując plakaty nawiązujące do tegorocznych obchodów Dnia Ziemi. Zwycięzcą konkursu została klasa 2TM. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Organizatorzy


XII edycja konkursu savoir –vivre

Email Drukuj PDF

,,Nie przeczym, że nasi synowie i wnuki

mają od starszych więcej książkowej nauki;

Ale na co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem,

Że nie ma szkół uczących  żyć z ludźmi i światem. (...)

Trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić

I każdemu powinną uczciwość wyrządzić.”

A. Mickiewicz Pan Tadeusz

Savoir-vivre, etykieta, kindersztuba, bon ton, tak w różnych językach określa się przestrzeganie zasad, ogładę towarzyską, umiejętność odpowiedniego zachowania się w konkretnej sytuacji i w określonym towarzystwie. To wiedza, która pozwala nam uniknąć uczucia zażenowania, towarzyskiego faux pas, nieporozumienia lub obrazy. Jak powszechnie bowiem wiadomo: ,,Kultura i obycie umilają życie”!

,,Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą” (A.Mickiewicz Pan Tadeusz)

Jak zachować dobre maniery na co dzień, poprawne zachować się w różnych sytuacjach, stosować etykietę na oficjalnych spotkaniach i przy innych okazjach? Na te i podobne pytania szukaliśmy odpowiedzi w XII już edycji konkursu savoir –vivre.


Więcej…

„MISTRZ MATEMATYKI 2019”

Email Drukuj PDF

17 maja 2019 r. po raz drugi w naszej szkole odbył się szkolny konkurs matematyczny o tytuł Mistrza Matematyki w trzech kategoriach: tytuł najlepszego matematyka klas pierwszych technikum zawodowego, tytuł najlepszego matematyka klas drugich technikum zawodowego i tytuł najlepszego matematyka klas trzecich technikum zawodowego. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań matematycznych, zachęcenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji oraz dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu. Uczniowie rozwiązywali zadania z zakresu podstawowego i rozszerzonego wymagające logicznego myślenia.

Mistrzem Matematyki klas pierwszych został Dariusz Wójcik z klasy 1TB

Mistrzem Matematyki klas drugich został Adam Podleśny z klasy 2TM

Mistrzem Matematyki klas trzecich została Magdalena Podleśna z klasy 3TEK

Gratulujemy zwycięzcom. Mamy nadzieję, że odniesione sukcesy zmobilizują ich do dalszej wytrwałej pracy.

Organizatorzy

Galeria>>


Egzamin czeladniczy dla uczniów – pracowników młodocianych

Email Drukuj PDF

W dniu 17.05.2019 r. w naszej szkole gościliśmy Dyrektora Lubelskiej Izby Rzemieślniczej Pana Marcina Kusiaka. Przekazał on uczniom klasy trzeciej szkoły zawodowej informacje na temat procedur egzaminu czeladniczego w różnych zawodach. Egzamin ten absolwent szkoły składa w izbie rzemieślniczej. Warto przypomnieć, że uczeń -pracownik młodociany otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, a jego staż pracy zalicza się do lat pracy wymaganych do emerytury. Nauka zawodu odbywa się pod opieką mistrza/fachowca w jego zakładzie. Po trzech latach nauki uczeń zdaje egzamin i uzyskuje tytuł czeladnika. Po kolejnych trzech latach pracy w zawodzie ma możliwość uzyskania tytułu mistrza. Uzyskane kwalifikacje zarówno czeladnika, jak i mistrza są kwalifikacjami uznawanymi w całej Unii Europejskiej. Najpopularniejsze zawody, wybierane od lat przez uczniów, to: fryzjer, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik samochodowy, piekarz, cukiernik, kucharz.

Elżbieta Rola

Galeria>>


VI Edycja Tygodnia Bezpieczeństwa

Email Drukuj PDF

W dniu 16.05.2019r nauczyciele z naszej szkoły o profilu budowlanym brali udział w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa na budowie. Głównym organizatorem imprezy była  Okręgowa Inspekcja Pracy w Lublinie we współpracy z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Spotkanie miało miejsce na terenie budowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.

Hasło tegorocznej edycji to: "Nie idź na skróty. Nigdy!". Hasło to jest konsekwencją licznych wypadków, które mają miejsce na placu budowy podczas prac budowlano - remontowych. Tematyka spotkania poświęcona była "Bezpieczeństwu i Higieny Pracy podczas prowadzenia prac na wysokości". Celem wydarzenia było kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, jak również podniesienie poziomu wiedzy w zakresie bezpiecznych warunków pracy podczas wykonywania prac na wysokości. Podczas seminarium inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przedstawili zagadnienia związane z zagrożeniami dla życia i zdrowia pracowników występujących podczas prac budowlanych, z przykładami konkretnych wypadków zaistniałych na terenie naszego województwa w ostatnim okresie. Po zakończonych wykładach na terenie budowy odbyły się pokazy straży pożarnej z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia akcji ratowniczej. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zaktualizowana wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na terenie budowy odbyły się również pokazy sprzętu budowlanego firmy Hilti niezbędnego do prac budowlanych i montażowych.

Magdalena Kondrat
Mariusz Borzęcki

Galeria>>


Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Szkole i Regionie

Email Drukuj PDF

Szkolny Konkurs Wiedzy o Szkole i Regionie

IX Edycja

WYNIKI  II  ETAPU

 

Informujemy, że w IX Edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o Szkole i Regionie zwyciężyli zespołowo:

Julia Ferenc i Adam Wójtowicz z klasy 1 TB

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Organizatorzy


Zgłoś się na płatne staże!

Email Drukuj PDF

POBIERZ formularz zgłoszeniowy>>>


Strona 10 z 111