Aktualności

VI Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej

Email Drukuj PDF

Dnia  23 marca 2018 r. w Instytucie Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, już po raz szósty odbył się Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej. Konkurs, przygotowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, sprawdzał wiedzę z zakresu Konstytucji RP oraz ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. Naszą szkołę reprezentowała Anna Dawidziuk.

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów ponadgimnazjalnych na temat struktur administracji publicznej w Polsce oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie, czy też proponowania zmian w ich funkcjonowaniu.

Ponadto, przy okazji przeprowadzanego konkursu, jego uczestnicy mogli poznać charakter i atmosferę panującą na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Wydarzeniem towarzyszącym było wyjście do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i spotkanie z Wojewodą Lubelskim dr hab. Przemysławem Czarnkiem.

Magdalena Guz

Galeria>>


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego UNDERSTAND

Email Drukuj PDF

Dnia 22.03.2018 roku po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego UNDERSTAND, który organizowany jest przez firmę edukacyjną Mogalo. Jest to wyjątkowy konkurs oparty na umiejętnościach rozumienia języka angielskiego. Zawodnicy w sali informatycznej musieli zmierzyć się z audio-testem wielokrotnego wyboru, który składał się z 24 pytań dla danej kategorii wiekowej. W czasie 60 minut uczniowie mogli wysłuchać poszczególnych pytań dowolną ilość razy zanim zdecydowali o zaznaczeniu odpowiedzi. W konkursie udział wzięli uczniowie Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Koordynator konkursu
Magdalena Kukla-Krzyżanowska

Galeria>>

 


Dzień Matematyki 2018

Email Drukuj PDF

20 marca 2018r. w naszej szkole odbył się „Szkolny Dzień Matematyki”. Został on zorganizowany przez nauczycieli matematyki RCEZ w Lubartowie z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej. Dzień Matematyki skierowany jest do wszystkich uczniów nawet tych, którzy nie przepadają za matematyką. Celem konkursu było pokazanie, że matematyka może być interesująca, prosta, przydatna podczas lekcji z innych przedmiotów oraz, że nie da się bez niej żyć i dlatego warto się jej uczyć. Rozwiązywanie zadań ma sprawiać przyjemność, a nie być kolejnym testem. Zadania konkursowe nie wymagały wiedzy matematycznej - wystarczył otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką. Tegorocznym zadaniom konkursowym towarzyszyło hasło „Matematyka od kuchni”.

W międzyklasowym turnieju matematycznym wzięły udział trzyosobowe reprezentacje z klas drugich i trzecich technikum zawodowego. Rywalizacja była bardzo zacięta. Wszystkie zespoły prezentowały wyrównany poziom. Zwyciężyła reprezentacja z klasy 2TE.  Nagrodzono zwycięski zespół, a pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. W zmaganiach z zadaniami uczestników konkursu gorącym dopingiem wspierali uczniowie klasy 1TM i 1TEk.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i do zobaczenia za rok.

Nauczyciele matematyki RCEZ

Galeria>>


VII edycja konkursu powiatowego ”Polubić matematykę”

Email Drukuj PDF

W roku szkolnym 2017/2018 pierwszy etap konkursu odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku. Etap finałowy zaplanowany został na drugą połowę maja 2018 roku.

W tym roku szkolnym konkurs został objęty Honorowym Patronatem Starosty Lubartowskiego. Organizatorzy zachęcają do zapoznania się z regulaminem konkursu. Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o zgłoszenie się do nauczycieli matematyki.

Regulamin konkursu>>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów naszej szkoły

do wzięcia udziału w konkursie szkolnym

„Moja szkoła – mój zawód – tak to widzę”.

 

Termin składania prac - 23 kwietnia 2018 r.

Regulamin konkursu >>


Nagroda specjalna dla ucznia naszej szkoły

Email Drukuj PDF

W czwartek 15.03.2018 w Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Lubartowie odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski „Everything is poetry”. Naszą szkołę reprezentował Jan Michalak z klasy 3TEH, który otrzymał nagrodę specjalną w kategorii szkół ponadpodstawowych. Uczeń interpretował utwór Charlesa Bukowskiego „Bluebird”. Zaprezentował swoje ogromne możliwości wykonawcze, doskonałe wyczucie tekstu oraz poprawną wymowę wiersza w języku angielskim, co sprawiło, że występ okazał się prawdziwą ucztą dla ucha. Gratulujemy talentu i życzymy dalszych sukcesów.

Emilia Dybała-Kozak

Galeria>>


Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce dziewcząt 2018

Email Drukuj PDF

W dniu 15 marca 2018 r. w hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce dziewcząt. Do turnieju zgłosiło się trzy drużyny: II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie, Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie i RCEZ w Lubartowie. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, grano 4 x 7 minut.

Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta w składzie: Angelika Baran, Alicja Kęska, Oliwia Kurowska, Katarzyna Marzęda, Małgorzata Muzyka, Wiktoria Radzikowska, Izabela Romanek, Aleksandra Szymanek i Olga Zawiślak.

Drużynę przygotował i opiekował się Bartłomiej Marzęda, natomiast ogromne podziękowanie dla dziewcząt za godne reprezentowanie naszej szkoły.

Tomasz Usow

Galeria>>


„BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM!”

Email Drukuj PDF

W Światowym Dniu Praw Konsumenta, obchodzonym 15 marca, uczniowie wzięli udział w ogólnoszkolnym konkursie promującym świadomość konsumencką. Swoją wiedzę w tym zakresie mieli okazję sprawdzić uczniowie Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 z klas: 1 TEk, 1 TB, 1 TE, 1 TM, 2 TE, 3 Tek, 3 TEH, 3 TB, 3 TM, 1 t, 2 b, 2 hs, 3 t. Organizatorami byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Marzena Foltyn, Marzena Nowak, Barbara Smerdel.

Rywalizację rozpoczął test wiedzy, później młodzież rozwiązywała „konsumencką” krzyżówkę, żeby wreszcie trudne hasła prezentować podczas zabawy w kalambury. Dowodem uznania dla najbardziej świadomych młodych konsumentów były pamiątkowe dyplomy, a dla najlepszych – nagrody.

Trzy najlepsze zespoły to:

klasa 3 Tek w składzie: Błażejczyk Klaudia, Malaca Damian, Kanadys Sebastian- I miejsce,

klasa 1 TEk w składzie: Dudek Katarzyna, Gozdal Alicja, Sak Paweł - II miejsce,

klasa 3 TM w składzie: Kalisz Piotr, Nowakowski Kacper, Misztal Mateusz- III miejsce.

Uczniowie poznali również zagadnienia związane ze Światowym Dniem Praw Konsumenta, w ramach prezentacji. Przedstawiały one sytuacje z życia codziennego oraz wzory postępowania w przypadku łamania praw kupujących, czy korzystający z różnych usług.

Galeria>>


Spotkanie w ramach cyklu: „Zawodowy wizerunek młodego człowieka”

Email Drukuj PDF

14 marca 2018 roku uczniowie po raz kolejny spotkali się z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie. Warsztaty poprowadziły Panie Anna Najda i Katarzyna Budzyńska z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie. Wzięli w nich udział uczniowie klas 2 b, 2 w, 2 hs Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia nr 1.
Spotkanie dotyczyło zapoznania uczniów z ofertą Urzędu Pracy m.in.: staży zawodowych i dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.
Młodzież poznała prawa i obowiązki osoby rejestrującej się w Urzędzie Pracy oraz formy pomocy udzielanej osobom bezrobotnym w ramach aktywizacji zawodowej, dotyczącej w szczególności:
– zawodów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy;
– szkoleń i kształcenia;
– przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą;
– rozpoznania indywidualnych trudności w znalezieniu pracy.
Informacje pozyskane na zajęciach mają ułatwić młodzieży odnalezienie się na rynku pracy, nie tylko jako osoba bezrobotna, ale także w roli przyszłego przedsiębiorcy. Nagrodami dla najbardziej zaangażowanych w zajęcia uczniów były materiały PUP promujące usługi i instrumenty rynku pracy.

Organizatorzy spotkania: Anna Pankowska-Słomka, Elżbieta Rola, Barbara Smerdel.

Galeria>>


XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Email Drukuj PDF

Dnia 13 marca 2018 roku odbył się w naszej szkole pierwszy etap XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, zaś organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA. Konkurs ten organizowany jest w RCEZ osiemnasty raz. W tegorocznym etapie szkolnym wzięło udział 19 uczniów z następujących klas technikum: 1TEK, 1TE, 1TM, 3TEK, 3TB, 2TH.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test wyboru połączony z pytaniami otwartymi przez 45 minut. Mogli oni z niego uzyskać maksymalnie 90 punktów, zdobycie minimum 50% punktów gwarantowało uczestnikom zakwalifikowanie się do etapu diecezjalnego. Tematyka XXII Konkursu Wiedzy Biblijnej obejmowała znajomość zagadnień Księgi Psalmów , Listu do Galatów i Listu do Efezjan.

Zwycięzcami szkolnego etapu XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej zostali: uczennica z klasy 3 TEK Błażejczyk Klaudia – zajęła I miejsce, uczeń klasy 2 TH Szczepaniak Halina – zajęła II miejsce oraz uczeń klasy 1 TE Czelej Jakub – zajął III miejsce. Uczniowie ci zdobyli największą liczbę punktów wśród wszystkich uczestników konkursu.

Anna Pankowska – Słomka
Magdalena Guz

Galeria>>


Strona 10 z 96