Aktualności

Szkoła Pamięta

Email Drukuj PDF

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, jak wiele innych szkół z całej Polski, włączyło się do akcji Ministerstwa Oświaty Szkoła Pamięta. Celem akcji było zorganizowanie działań upamiętniających ważne dla danej społeczności postaci oraz wydarzenia lokalnej historii, a ich kulminacja przypaść miała na dzień 25 października 2019 r.

Tego dnia uczniowie klasy 3a Szkoły Branżowej I stopnia odwiedzili Cmentarz Parafialny w Lubartowie. Tam uporządkowali grób Stanisława Lendziona – harcerza, studenta dziennikarstwa, zmarłego w 1947 roku. Poznali także historię lubartowskiego cmentarza oraz odwiedzili groby osób zasłużonych dla naszego miasta i zapalili na nich znicze – symbol naszej pamięci o zmarłych. Wśród grobów, które odwiedziła młodzież były mogiły następujących osób: ojca Faustyna Jarzębińskiego - rektora kościoła oo. Kapucynów, samotnie administrującego dobrami Zakonu po jego kasacie w 1867 roku; Księdza Kanonika Aleksandra Szulca – katechety w przedwojennej Szkole Zawodowej Dokształcającej, kapelana Armii Krajowej Obwód Lubartów;  Romana Jeziora ps. Okoń, Jung – od marca 1944 komendanta Obwodu AK Lubartów,  Adama Moździńskiego ps. Chodnik – nauczyciela matematyki w przedwojennej szkole zawodowej, w czasie okupacji hitlerowskiej adiutanta komendanta ZWZ AK, kierownika Biura Informacji i Propagandy i oficera radioodbiorczego, 18.VIII 1944 r.  aresztowanego przez NKWD i wywiezionego na Majdanek, a następnie z pierwszym transportem z Lubelszczyzny zesłanego do obozu w Riazaniu – Diagielewie, gdzie przebywał do 1947 roku; Józefa Surmy Jurałomskiego ps. Jur - komendanta II Rejonu Obwodu Armii Krajowej, w końcowym okresie okupacji dowódcy 3 kompanii odtwarzanego 8 pułku piechoty Legionów, w 1944 roku aresztowanego przez NKWD i zasłanego do obozów pracy w Krasnojarsku i Igarce. Symboliczne znicze uczniowie zapalili także na grobie Wandy Śliwiny – regionalistki, pisarki, jednej z najważniejszych postaci lubartowskiego życia społecznego i kulturalnego w okresie międzywojennym oraz Stefana Werchrackiego -  ofiarował on miastu na cele kulturalne budynek przy ulicy Kościuszki, w którym obecnie mieści się Muzeum Ziemi Lubartowskiej.

Wspólne wyjście na cmentarz było swoistą lekcją historii i patriotyzmu, pokazało również, że młodzież interesuje się historią naszego miasta i zasłużonych dla niego osób. Cieszy również fakt, że uczniowie chcą kultywować pamięć ludzi, którzy zapisali się na kartach naszej małej Ojczyzny – Ziemi Lubartowskiej.

Agnieszka Sachar

Galeria>>


Uczniowie klasy I TEMb w Muzeum Ziemi Lubartowskiej

Email Drukuj PDF

Dnia 18 października uczniowie klasy I TEMb odwiedzili Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Po Muzeum oprowadziła młodzież jego Dyrektor – Pani Ewa Sędzimierz. Uczniowie najpierw zwiedzili wystawę stałą, na której prezentowane są dzieje naszego miasta. Następnie odwiedzili wystawę czasową poświęconą pamięci Pana Włodzimierza Sławosza Dębskiego. Sylwetkę tej niezwykłej postaci z bardzo interesujący i barwny sposób przybliżyła uczniom Pani Ewa Sędzimierz. Już sam tytuł wystawy Włodzimierz Sławosz Dębski – żołnierz, malarz, kustosz wołyńskiej pamięci podkreśla wyjątkowość postaci jej bohatera.

Pan Włodzimierz Sławosz Dębski urodził się we Lwowie, dzieciństwo i wczesną młodość spędził na Wołyniu. Był organizatorem i zastępcą dowódcy placówki ZWZ – AK w Kisielinie. Uczestniczył w obronie kościoła w Kisielinie w dniu 11 lipca 1943 r., podczas której został ciężko ranny. W czasie Akcji Burza kilka miesięcy – od maja do września 1944 roku - przebywał w Lubartowie. Po wojnie ukończył studia na Wydziale Teorii w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, był założycielem i pierwszym dyrektorem Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Jego pasją był folklor i muzyka ludowa, uchodził za najlepszego znawcę muzyki wsi lubelskiej. Pasją Włodzimierza Dębskiego było także malarstwo, pozostawił po sobie bardzo wiele dzieł przedstawiających dawne życie na Wołyniu i upamiętniających Rzeź Wołyńską. Włodzimierz Dębski był także autorem książek o tematyce wołyńskiej, spośród których na szczególną uwagę zasługuję ponad 500 stronicowa praca „Było sobie miasteczko. Opowieść wołyńska”, będąca monografią Kisielina i jego okolic. Wykorzystując własną pamięć, ale i wspomnienia innych, ocalałych mieszkańców, opisał ten nieistniejący już świat i jego zagładę, opowiedzianą przez świadków tych dramatycznych wydarzeń.

Podczas zwiedzania wystawy uczniowie mogli obejrzeć prace malarskie Włodzimierza Dębskiego, książki jego autorstwa, zarówno te poświęcone muzyce, jak i te o tematyce wołyńskiej, zapoznać się z pamiątkami i dokumentami z czasów II wojny światowej.

Agnieszka Sachar
Anna Pankowska - Słomka

Galeria>>


UWAGA UCZNIOWIE!

Email Drukuj PDF

Drodzy Uczniowie,

w naszej szkole od 1 października trwa

Konkurs na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2019/2020.

Wasi wychowawcy zapoznają Was z regulaminem konkursu,

a comiesięczny ranking będzie publikowany na stronie szkoły.

Dla klas z najwyższą frekwencją w technikum

i branżowej szkole I stopnia

przewidziana jest nagroda.

Zachęcamy wszystkich do rywalizacji!

Regulamin konkursu >>


Spotkanie uczniów technikum z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy

Email Drukuj PDF

W ramach działań doradczo-edukacyjnych dnia 23.10.2019r. odbyło się spotkanie  uczniów klas kończących z Panią Beatą Pankowską zastępcą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie oraz doradcami zawodowymi Panią Anną Najda i  Panią Małgorzatą Matyjaszczyk.
W trakcie trwania spotkania przedstawiono organizację pracy Urzędu, oferty pracy PUP, preferowane zawody na rynku pracy formy wsparcia dla osób poszukujących pracy: szkolenia, dotacje, poradnictwo i doradztwo dla osób potrzebujących wsparcia. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z prawami i obowiązkami osób poszukujących pracy mieli możliwość prawidłowego wypełniania dokumentacji. Wyjaśniono zasady zakładania własnej działalności gospodarczej oraz uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności.  Uczniowie pod okiem ekspertów wypełniali taki wniosek jak też brali udział w przykładowych scenkach rozmów kwalifikacyjnych odgrywając rolę pracownika i pracodawcy Zaproponowano różne formy zatrudnienia po ukończeniu szkoły np. staże zawodowe, prace interwencyjne oraz możliwość korzystania z różnych szkoleń. Spotkanie z doradcami zawodowymi było doskonałą okazją do uzyskania niezbędnych informacji i porad dla przyszłych absolwentów, którzy lada chwila będą musieli podjąć ważne dla siebie życiowe decyzje.

Elżbieta Rola

Galeria>>


Uczniowie RCEZ na dniach otwartych w NBP

Email Drukuj PDF

18 października 2019r. klasa 2TEK kształcąca się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyła w Dniach Otwartych lubelskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego. Uczniowie skorzystali z interaktywnej lekcji ekonomii, podczas której poznali m.in. funkcje Banku Centralnego, zabezpieczenia polskich banknotów oraz ciekawostki z historii polskiego pieniądza. Wizyta zakończyła się multimedialnym quizem na smartfonach, sprawdzającym ich wiedzę ekonomiczną. Najlepsi i zarazem najsprytniejsi otrzymali pamiątkowe monety kolekcjonerskie. Tradycyjnie jedną z wielu atrakcji, były sztabki złota, które można było zobaczyć z bliska, dotknąć i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Po aktywnym zwiedzaniu NBP uczniowie integrowali się grając w kręgle. Uczestnictwo w  dniach otwartych nie tylko poszerzyło wiedzę ekonomiczną naszych wychowanków, ale stało się okazją do rozwijania ich zainteresowań.

Marzena Foltyn
Barbara Smerdel

Galeria>>


Ekonomiści z klasy pierwszej Technikum Zawodowego na spotkaniu z pracownikami Inspektoratu ZUS w Lubartowie

Email Drukuj PDF

Dnia 18 października 2019r. uczniowie klasy pierwszej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista, uczestniczyli w lekcji z ZUS w Inspektoracie ZUS w Lubartowie.

Uczniowie zaznajomili się z pracą w sali Obsługi Klientów. Poznali także zasady i sposoby obsługi interesantów przychodzących w różnych sprawach do Zakładu. Sala jest w pełni skomputeryzowana, dzięki temu klienci są sprawnie obsługiwani i zapobiega to tworzeniu się kolejek. Dzięki specjalnemu urządzeniu zainstalowanemu u wejścia do Zakładu, interesanci mają także możliwość przekazywania dokumentów przez całą dobę. Uczniowie dowiedzieli się też, jak obsługiwana jest rejestracja i rozliczenia ubezpieczonych i płatników składek ubezpieczeniowych oraz mieli możliwość obejrzenia archiwum zakładowego. Mogli również dowiedzieć się o istocie i historii ubezpieczeń na świecie.

W przyszłości nasi absolwenci będą podejmować pracę w swoim zawodzie, jak też mogą zdecydować się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, stąd również informacje dotyczące obsługi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wzbudziły ich zainteresowanie. Uczniowie mieli możliwość obserwowania pracowników Zakładu podczas ich pracy w trakcie obsługi klientów.

Anna Krzych

Galeria>>


Światowy Dzień Walki z Głodem 2019

Email Drukuj PDF

Wydawać by się mogło, że żyjąc w kraju, gdzie corocznie wyrzuca się do śmieci ponad 9 mln ton jedzenia, problem ubóstwa i niedożywienia nas nie dotyczy. Nic bardziej mylnego. Wiele polskich rodzin cierpi z powodu ograniczonego dostępu do artykułów żywnościowych, ze względu na brak środków finansowych na ich zakup. Największymi ofiarami głodu w Polsce i na świecie są dzieci.

Znalezione obrazy dla zapytania dzień wali z głodemŚwiatowy Dzień Walki z Głodem, obchodzony corocznie 16 października, to akcja Polskiego Czerwonego Krzyża, która ma na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz przypomnienie społeczeństwom o problemie niedożywienia w skali  globalnej. Tradycyjnie do akcji włączyli się również uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.  Członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką nauczycieli podczas przerw sprzedawali pączki, drożdżówki i ciastka, z których dochód przekazany został Stowarzyszeniu Alwernia na pomoc dla potrzebujących. Młodzież i nauczyciele naszej szkoły bardzo chętnie wsparli to szczytne przedsięwzięcie, za co serdecznie dziękujemy. Słodkości zostały ofiarowane przez Piekarnię Oskroba, Piekarnię Bigoraj oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,Best” Lubartów.

Każdy z nas ma wpływ na sytuację żywieniową na świecie. To, ile kupujemy, a przede wszystkim ile żywności wyrzucamy, przyczynia się do wzrostu konsumpcji, a tym samym cen, co powoduje ograniczenie możliwości zakupu produktów żywnościowych przez uboższe społeczności. Pamiętaj, Twój wybór ma znaczenie!!!

Joanna Lipska
Anna Pankowska-Słomka

Galeria>>


Wycieczka klasy 2 TEk i 4 TH

Email Drukuj PDF

Okazuje się, że nie trzeba jechać wcale daleko, żeby mieć możliwość obejrzenia pięknych terenów natury. Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowe uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej po lasach parczewskich. Część trasy została przygotowana przez uczennicę Małgorzatę Abramik.

Wycieczka klasy 2 TEk i 4 TH, która odbyła się w połowie tego tygodnia, to część Programu Stypendialnego “Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a jego współorganizatorem jest Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Do konkursu zgłosiła jedna z uczennic RCEZ. Jednym z zadań programu jest przygotowanie projektu autorskiego ścieżki dydaktycznej. Małgorzata Abramik, zaprosiła swoje koleżanki i kolegów do zwiedzenia trasy między Czerniejowem a Sernikami. To ciekawe tereny w Gminie Serniki. Czerniejów to malownicza wieś położona nad rzeką Wieprz. Ciekawostką jest to, że w latach 50-tych XX wieku nie było połączenia z Lubartowem czy Lublinem – transport przez tę rzekę odbywał się przy pomocy łódki. Wprawdzie dziś jest już kładka, ale ruch pojazdów samochodowych i tak odbywa się okrężną drogą. Ponad 2,5 kilometrowa trasa to tylko część atrakcji, jakie czekały na młodzież tego dnia. Uczniowie odwiedzili też, otwartą przez Nadleśnictwo Parczew w 2013 ścieżkę przyrodniczą “Bobrówka”. To ponad 3 kilometrowa trasa biegnąca częściowo kładką drewnianą, a częściowo bezpośrednio traktami leśnymi. Podczas pokonywania tej trasy o szczegółach pracy leśnika oraz specyficznych predyspozycjach do pracy w lesie opowiadał, Karol Piasecki z Nadleśnictwa Parczew. Mówił też, że leśnicy dbają aby pozyskiwanie drewna nie szkodziło całego ekosystemowi, a samo wycinanie drzew jest tak zaplanowane, aby nie szkodzić przyrodzie. Karol Piasecki poinformował też młodzież o ilości stref ochrony bezpośredniej, w związku z gniazdami rzadko spotykanymi bocianami czarnymi oraz Orłem Bielikiem. Jak tłumaczył strefa taka oznacza, że w promieniu 500 metrów od gniazda musi być zachowana szczególna cisza.

Galeria>>


Ślubowanie klas pierwszych 2019

Email Drukuj PDF

Dnia 11 października 2019 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz  ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Prowadzący uroczystość uczniowie Anna Dawidziuk i Patryk Borówka powitali zgromadzonych gości, Dyrekcję Szkoły, wychowawców i nauczycieli, a w szczególności uczniów klas pierwszych.  Następnie głos zabrała  Pani Dyrektor Hanna Borzęcka, która powitała gości: Kierownika Wydziału Kultury i Sportu Pana Andrzeja Sekułę oraz przedstawicieli Rady Rodziców - Panią Katarzynę Jesionek, Panią Magdalenę Karpińską i Pana Stanisława Zieleńczuka. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła, że tradycją naszej szkoły stało się, że w tym wyjątkowym dniu obchodzimy święto nauczycieli i pracowników szkoły oraz święto uczniów klas pierwszych. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach złożyli życzenia nauczycielom i  pracownikom szkoły oraz gratulowali uczniom klas pierwszych wstąpienia w szeregi społeczności szkolnej.

Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych. W ślubowaniu uczestniczyło dwanaście klas pierwszych - sześć klas Technikum i sześć klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 1. Prowadzący uroczystość uczniowie podkreślili znaczenie złożenia ślubowania w życiu każdego ucznia, ponieważ daje ono przepustkę do kolejnego etapu w dorosłość.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, którą przygotowali uczniowie naszej szkoły. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności i ukryte talenty. Świetnie sprawdzili się jako recytatorzy różnorodnych wierszy, których treść stanowiła pochwały wybranych przez nich zawodów. Odkryte zostały również zdolności aktorskie. Dwie klasy przedstawiły scenki, które przekonały nas, że wybrane przez nich zawody są ich pasją. Ostatnia zabawa przyniosła miłe zaskoczenie. Uczniowie klas pierwszych udzielali odpowiedzi na pytania quizu, który sprawdzał czy dobrze poznali już naszą szkołę.  Okazało się, że są doskonałymi znawcami zarówno topografii jak i zasad funkcjonowania naszej placówki. Warto wspomnieć również o niezwykłym pokazie w wykonaniu ucznia pierwszej klasy Branżowej Szkoły I stopnia Macieja Sochala, który zaprezentował układ taneczny do utworu Michaela Jacksona - Smooth Criminal.

Uroczystość na długo zapadnie w naszej pamięci!

Organizatorzy

Galeria>>


Strona 10 z 116