Aktualności

Egzaminy zawodowe W RCEZ

Email Drukuj PDF

W dniu 09.01.2016 r. ponad 215 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie rozpoczęło egzaminy pisemne i praktyczne z kwalifikacji:

B.05 – Montaż systemów suchej zabudowy

B.06 – Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

A.22 – Prowadzenie działalności handlowej

A.36 – Prowadzenie rachunkowości

B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

M.44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

M.20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Egzaminy będą trwały do 18.02.2017 r.


RCEZ ponownie wśród najlepszych w województwie z rachunkowości

Email Drukuj PDF

Uczennica Joanna Pszczoła z klasy 4TEk została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.

W dniu 14 grudnia 2016r. odbyła się IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.

W Konkursie wzięło udział 63 uczniów z kilkunastu szkół województwa lubelskiego. Laureatami zostali uczniowie z 5 szkół – oprócz Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie był to Zespół Szkół im. W. Grabskiego w Lublinie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim i Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku. W szkołach o profilu ekonomicznym uczniowie zdobywają wiedzę potrzebną do pracy w księgowości  w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, jednostkach sektora finansów publicznych, bankach, zakładach ubezpieczeniowych, są przygotowywani do pracy w biurach rachunkowych i do dalszego kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych oraz nabywania kwalifikacji specjalistycznych z rachunkowości, między innymi dyplomowanych księgowych, biegłych rewidentów.

W roku ubiegłym nasza uczennica Agnieszka Iwanek z klasy 4 TEk również została laureatką III Edycji tego Konkursu.

Anna Krzych


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna) semestr IV i VI
rozpoczną się w dniach 4-5 lutego 2017 roku o godzinie 8.00.

Harmonogram zajęć (kliknij tutaj) >>


Andrzej Czeladka z nagrodą Starosty Lubartowskiego

Email Drukuj PDF

Andrzej Czeladka z klasy IIz otrzymał nagrodę Starosty Lubartowskiego za zdobycie wysokich wyników sportowych. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dniu 29 grudnia w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Zainteresowania i zdolności sportowe Andrzeja są ukierunkowane pod kątem lekkiej atletyki i biegów przełajowych. Od kilku lat sukcesywnie rozwija on swój talent sportowy co przekłada się na wysokie osiągnięcia w zawodach szczebla powiatowego, rejonowego, wojewódzkiego i krajowego.

Andrzejowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Galeria>>


Sukces uczennicy RCEZ

Email Drukuj PDF

Joanna Pszczoła z klasy 4 Tek w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy” najlepsza w etapie regionalnym.

Dnia 20 grudnia 2016 roku w Lublinie odbył się regionalny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy), a jego celem jest popularyzowanie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami konkursu byli laureaci etapu szkolnego zgłoszeni przez dyrektorów szkół uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” z terenu województwa lubelskiego. Etap regionalny miał na celu wyłonienie 3 uczniów, którzy będą reprezentowali województwo lubelskie w etapie centralnym konkursu. Naszą szkołę reprezentowali Joanna Pszczoła z klasy 4 Tek i Damian Malaca z klasy 2 Tek.

Konkurs rozpoczął się o godzinie 11, uczestnicy mieli za zadanie udzielenie odpowiedzi na 35 pytań z testu wiedzy z zakresu prawa pracy i przepisów bhp. Dwie uczestniczki zdobyły 34 punkty i zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Jedną z nich była uczennica RCEZ Joanna Pszczoła. Zwycięzcy, jak również pozostali uczestnicy konkursu otrzymali  dyplomy uczestnictwa w etapie regionalnym oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy Joasi i życzymy wytrwałości podczas przygotowań do kolejnego etapu konkursu, podczas którego zmierzy się z uczniami z całej Polski.

Justyna Włosek

Galeria>>


Szkolne Eliminacje Turnieju Budowlanego „ Złota Kielnia” 2016 r.

Email Drukuj PDF

W listopadzie 2016 r. w  naszej szkole odbyły się Szkolne Eliminacje Konkursu Budowlanego „Złota Kielnia”. Do etapu okręgowego, który odbędzie się w styczniu 2017 r.  w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie ul. Słowicza 3, zakwalifikowali się następujący uczniowie, którzy będą reprezentować RCEZ w trzech kwalifikacjach:

B.05 Montaż systemów suchej zabudowy

- Urban Jacek – II T

- Żurawski Karol – II T

B.06 Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich

- Antol Dawid – II T

- Zdunek Daniel – II T

- Bąk Krystian – II T   (R)

B.07 Wykonywanie robót  posadzkarsko-okładzinowych

- Kowalski Damian – III T

- Zakaszewski Paweł – III T

- Zentara Bartłomiej – III T   (R)

Opiekę nad młodzieżą sprawują Borzęcki Mariusz i Podleśny Roman, nauczyciele praktycznej nauki zawodu.


XXV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 2016

Email Drukuj PDF

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Bursie Szkolnej odbyła się XXV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – etap rejonowy.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia, m.in. przez pogłębianie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych oraz sposobach ochrony zdrowia, a także inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym. Olimpiada przeprowadzana jest w kilku etapach: szkolnym, rejonowym, okręgowym i centralnym. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i ma on formułę otwartą. Na każdym z etapów odbywa się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii PCK. W etapie rejonowym szkół ponadgimnazjalnych wzięły udział 4 drużyny. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 1 Tek Magdalena Podleśna, która zajęła 3 miejsce. Serdecznie gratulujemy.

 

Jacek Bednarski

Galeria>>


"Matematyka nie musi być nudna"

Email Drukuj PDF

Po raz kolejny w naszej szkole przeprowadzony został konkurs internetowy „Matematyka nie musi być nudna”. Skierowany był do uczniów klas pierwszych i drugich technikum zawodowego. Polegał on na samodzielnym rozwiązaniu sześciu zadań tekstowych. Zadania konkursowe umieszczane były na stronie internetowej www.polubic-matematyke.pl w każdą środę od dnia 26 października do 30 listopada 2016 roku. Ważna była poprawność i kolejność nadesłanych odpowiedzi. Pierwsza osoba, która nadesłała poprawną odpowiedz zdobywała 7 punktów, druga 5 punktów, trzecia 4 punkty, czwarta 3 punkty, piąta 2 punkty, kolejne osoby za poprawnie rozwiązane zadanie mogły uzyskać 1 punkt. Najlepsza okazała się uczennica klasy drugiej technikum ekonomicznego Izabela Jaworska, drugie miejsce zajęła Monika Grzechnik, a trzecie Karolina Marczak. Rozdanie dyplomów i nagród w konkursie odbyło się 19 grudnia 2016 roku. Organizator konkursu dziękuje za udział i zaangażowanie w konkursie.

Katarzyna Marciniak

Galeria>>


II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach 2016

Email Drukuj PDF

Citius! Altius! Fortius! Olimpijska zasada ,,Szybciej, wyżej, mocniej!” od wieków przyświeca sportowcom, którzy na stadionach rywalizują o laur zwycięstwa w zawodach sprawdzających przede wszystkim formę ciała. Ta sama maksyma towarzyszyła 16 grudnia 2016 roku młodym adeptom sztuki dziennikarskiej, którzy postanowili sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w II etapie III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach. Konkurs odbył się tradycyjnie w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, w tym reprezentanci naszej szkoły- Kamil Kurowski i Eryk Symbor z klasy 4 TB, w II etapie konkursu przystąpili do testu, który sprawdzał wiadomości z zakresu wiedzy o mediach, zarówno w ich współczesnym, jak i historycznym aspekcie. Pytania były niezwykle szczegółowe, wymagały znajomości wielu dat, nazwisk, terminów, nowinek technologicznych i zmian ustawowych w systemie medialnym.


Więcej…

Uczennice RCEZ w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości

Email Drukuj PDF

W dniu 14 grudnia 2016r. uczennice 4TEk - Joanna Pszczoła, Agata Misiarz i Ewelina Nakonieczna wzięły udział w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości Dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Konkurs był objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lublin oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.


Więcej…

Strona 10 z 80