Aktualności

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Harmonogram zajęć w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna) >>


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole

Email Drukuj PDF

Dnia 3 września 2018 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Ksiądz Kanonik Andrzej Sarna, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Pan Henryk Smolarz, Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu Pan Krzysztof Krupa. Pani Dyrektor Hanna Borzęcka powitała gości, grono pedagogiczne i uczniów. Następnie zabrali głos zaproszeni goście. Wygłosili oni okolicznościowe przemówienia. Ksiądz Kanonik życzył młodzieży wielu sukcesów w nauce. Pan Krzysztof Krupa przekazał list od Starosty Lubartowskiego Pana Fryderyka Puły oraz podkreślił wzrost znaczenia kształcenia zawodowego w ostatnich latach w Polsce. Pan Henryk Smolarz wskazał na ciągły rozwój naszej placówki i życzył powodzenia uczniom w zdobywaniu wiedzy.

Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości. Ostatnim punktem powitania nowego roku szkolnego były spotkania uczniów z wychowawcami. Pełni zapału i chęci do pracy rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Przed nami nowe zadania, którym postaramy się sprostać jak najlepiej.

Organizatorzy

Galeria>>


Stypendia Starosty dla naszych uczniów

Email Drukuj PDF

Uczniowie naszej szkoły otrzymali Stypendia Starosty Lubartowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie zarówno Technikum Zawodowego, jak i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1.

Nagrodzeni uczniowie to:

 1. Bartosz Bodzak
 2. Krzysztof Czeladka
 3. Mateusz Czeladka
 4. Anna Dawidziuk
 5. Alicja Gozdal
 6. Paulina Kozieł
 7. Alicja Kwasek
 8. Weronika Małyska
 9. Beata Osuch
 10. Magdalena Podleśna
 11. Dominika Sławińska
 12. Arkadiusz Urban
 13. Paulina Włodek
 14. Magdalena Włoszek
 15. Sylwia Wyrwisz

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 26 sierpnia podczas Dożynek Powiatu Lubartowskiego.  Stypendia są nagrodą dla uczniów uzdolnionych, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i sportu. Mamy nadzieję, że zmotywują one uczniów do pogłębiania swojej wiedzy, osiągania coraz lepszych wyników w nauce i sukcesów w konkursach i olimpiadach, a także rozwijania własnych zainteresowań.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zostali docenieni za trud i zaangażowanie, jakie włożyli w naukę i działania na rzecz społeczności szkolnej. Życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym.

Galeria>>


Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Email Drukuj PDF

Dnia 22 czerwca 2018 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Świadectwa otrzymali absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 oraz uczniowie klas przejściowych.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Hanna Borzęcka, która serdecznie przywitała przybyłych gości, nauczycieli i uczniów. Swoją obecnością zaszczycili nas Wicestarosta Powiatu Lubartowskiego Pan Kazimierz Sysiak oraz ksiądz Franciszek Kliza. Jako pierwszy skierował ciepłe słowa do młodzieży Pan Wicestarosta, który podkreślił ważność kształcenia zawodowego, zwrócił uwagę na ciągły rozwój naszej szkoły, życzył radosnych i bezpiecznych wakacji, a także przekazał na ręce Pani Dyrektor list od Starosty Lubartowskiego Pana Fryderyka Puły. Następnie głos zabrał ksiądz Franciszek Kliza, który gratulował uczniom sukcesu, jakim jest uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej oraz ukończenie szkoły. Pani Dyrektor Hanna Borzęcka również skierowała do uczniów wiele ciepłych słów, gratulowała ukończenia szkoły oraz promocji do klas programowo wyższych, a także życzyła wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. W imieniu absolwentów do dyrekcji, nauczycieli i wychowawców zwróciła się Izabela Romanek. Podziękowała wszystkim za troskę, wsparcie, wiele cennych rad, dbałość o edukację i bezpieczeństwo.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wyróżnienie najlepszych uczniów naszej szkoły. Wychowawcy w asyście Pani Dyrektor i Pana Wicestarosty wręczyli nagrody uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, natomiast opiekunowie konkursów wręczyli dyplomy uczniom biorącym udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych.

Następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych, gdzie otrzymali świadectwa.

Teraz czekają wszystkich uczniów dwa miesiące odpoczynku. Życzymy więc słonecznych, beztroskich i bezpiecznych wakacji, abyśmy w nowym roku szkolnym spotkali się wypoczęci i pełni motywacji do dalszej nauki!

Agnieszka Sachar

Galeria>>


RCEZ w Akcji "Lekcja dla Rodaka"- podsumowanie

Email Drukuj PDF

Uczniowie RCEZ z klas 4TB, 4TEk, 2TEk wzięli udział w I edycji Akcji "Lekcja dla Rodaka" polegającej na włączeniu się w organizację zajęć edukacyjnych na temat bolesnej historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Patronat nad Akcją objęli m.in. Marszałek Senatu RP, Minister Edukacji, Prezydent miasta Olsztyna, Instytut Pamięci Narodowej i Związek Piłsudczyków RP oraz media. W Akcji wzięło udział 50 szkół i placówek z całej Polski. RCEZ jako jedyna ze szkół w Lubartowie i jedna z dwóch szkół z województwa lubelskiego włączyła się w edukacyjną działalność na rzecz Rodaków, którzy w wyniku tragicznych losów znaleźli się poza granicami swojego kraju.

Z materiałów edukacyjnych, referatów, prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów naszej szkoły powstała jedna praca, która posłużyła jako materiał edukacyjny dla innych szkół, które chciały przeprowadzić lekcję historii z gotowych materiałów. Uczniowie RCEZ już nie po raz pierwszy wykazali się świadomą postawą wobec takich wartości jak patriotyzm, szacunek dla Ojczyzny, które w czasie, jakim jest 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę nabierają szczególnego znaczenia.

Szkolni koordynatorzy Akcji
Magdalena Guz, Dorota Bułgajewska- Muzyka


Wycieczka klasy 2 TEk do Centrum Obsługi Ubezpieczeniowo – Finansowej w Lubartowie

Email Drukuj PDF

Dnia 12 czerwca 2018r. uczniowie drugiej klasy kształcącej w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w wycieczce do Centrum Obsługi Ubezpieczeniowo - Finansowej w Lubartowie. Podczas spotkania z założycielką Centrum panią Genowefą Opalińską, mieli możliwość zapoznania się z historią ubezpieczeń w Polsce, a także bogatą ofertą usług świadczonych przez firmę w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Dowiedzieli się również o początkach działalności stworzonej od podstaw firmy na początku lat 90 – tych. Mieli możliwość także porozmawiania z praktykiem o prowadzeniu prywatnej działalności gospodarczej w tym zakresie oraz o specyfice działalności ubezpieczeniowej. Mogli również zapoznać się z możliwościami zatrudnienia w zakładach zajmujących się ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi.

Wcześniej uczniowie zapoznawali się z tematyką ubezpieczeń na lekcjach z przedmiotów zawodowych oraz podstaw przedsiębiorczości.

Spotkanie z praktykiem od lat zajmującym się tą działalnością wzbudziło duże zainteresowanie tematyką ubezpieczeniową uczestników wycieczki.

Anna Krzych

Galeria>>


Znakomity wynik 2TEk w ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny

Email Drukuj PDF

W X edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny "Póki nie jest za późno" uczennice klasy 2TEk Agata Jóźwiak, Dominika Sławińska, Paulina Włodek i Sylwia Wyrwisz znalazły się na VI miejscu z  pracą pt: "Miejsce niepamięci- 11.10.1942.".

Organizatorem konkursu było Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Ideą konkursu było rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, obiektów oraz znaków pamięci nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Na konkurs zgłoszono 43 prace i nagrodzone zostały 4. Praca naszych uczennic o historii Lubartowskiego kirkutu znalazła się na bardzo wysokim 6 miejscu pod względem kryterium punktowego, zdobywając łącznie 170,5 pkt. Pozostałe prace zostały ocenione od 102 do 177 pkt. Komisja poddała ocenie rzetelność przekazywanych informacji, poprawność merytoryczną, unikalne źródła historyczne, interesującą formę przekazu, pracę w zespole.  Gratulujemy dziewczętom świetnego wyniku, gdyż praca nad tym projektem historycznym wymagała najpierw wielu żmudnych poszukiwań ciekawych źródeł informacji, a następnie udokumentowania wszystkiego w sposób ciekawy, zgodny z kryteriami pisania pracy historycznej. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i solidną pracę!

opiekun: Dorota Bułgajewska- Muzyka

Galeria>>


Konkurs geograficzno – matematyczny

Email Drukuj PDF

Dnia 11.06.2018 po raz pierwszy odbył się szkolny konkurs geograficzno – matematyczny „GeoMat”. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów geografii i matematyki, rozwijanie umiejętności analizowania i wnioskowania oraz kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji.

W konkursie wzięło udział 8 dwuosobowych drużyn z klas drugich technikum zawodowego. Uczniowie zmagali się z 11 zadaniami z geografii i matematyki.

Wyniki konkursu:

I miejsce - Alicja Kwasek i Bartosz Bodzak

II miejsce - Patrycja Kozyra i Mateusz Czeladka

III miejsce - Anna Dawidziuk i Sebastian Szydłowski

Gratulujemy zwycięzcom!

Katarzyna Malczewska
Barbara Zalewska

Galeria>>


"Jak nie czytam, jak czytam"

Email Drukuj PDF

Dnia 8 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 tysiące uczniów w całej Polsce czytało książki. Akcja ma na celu promowanie wspólnego – choć cichego - czytania wśród uczniów,  inicjowanie mody na czytanie i pokazanie, że jest ono trendy.  Głównym organizatorem akcji w Lubartowie jest Powiatowa Biblioteka Publiczna, zaś nasza biblioteka pomogła w przygotowaniu tego wydarzenia.
Nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w tej masowej akcji. W tym roku była to grupa trzydziestu uczniów – z kl. 1TM, 2TH i 3TEk. Czytanie odbyło się na skarpie przy Pałacu Sanguszków w Lubartowie.  Każdy zabrał ze sobą swoją ulubioną książkę. Uczniowie i opiekunowie mieli przypięte do koszulek i bluzek własnoręcznie wykonane kotyliony z nazwą szkoły. Były one w kolorze biało-czerwonym dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Trzeba zaznaczyć, że w akcji wzięli udział również uczniowie innych szkół w naszym mieście, a także przedszkolaki. Wszystkim zebranym towarzyszyła swobodna atmosfera, co można było zaobserwować patrząc na siedzących na trawie z książkami w dłoniach.
Opiekunami młodzieży były pani Joanna Lipska i Wanda Michalak.

Galeria>>


VIII Edycja Szkolnego Konkursu „Ekonomia jest O.K.”

Email Drukuj PDF

W dniu 30 maja 2018 roku odbył się po raz ósmy Szkolny Konkurs „Ekonomia jest O.K.” promujący wiedzę z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Wzięło w nim udział 13 uczniów z pierwszych, drugich i trzecich klas technikum ekonomicznego i handlowego.

Pytania testowe obejmowały zagadnienia z różnych przedmiotów ekonomicznych i nawiązywały tematyką do egzaminów zawodowych. Uczniowie mieli możliwość poznania przykładowych zadań obowiązujących na egzaminach.

Znane są już wyniki Konkursu. Ze względu na różny poziom klas, oddzielnie zostały ocenione prace uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Najlepsze wyniki osiągnęły uczennice:

klasy pierwsze –Katarzyna Dudek z klasy 1 TEk

klasy drugie – ex aequo Magdalena Podleśna i Dominika Sławińska z klasy 2 TEk

klasy trzecie – Beata Osuch z klasy 3 TEk

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Krzych


Strona 10 z 102