Aktualności

Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie Drużynowym

Email Drukuj PDF

W dniu 14.11.2017 odbyły się Mistrzostwa Powiatu w badmintonie drużynowym dziewcząt i chłopców. Drużyna chłopców zajęła II miejsce, natomiast drużyna dziewcząt III miejsce.  Naszym  drużynom dziękujemy za sportową postawę i godne reprezentowanie szkoły. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.

Naszą szkołę reprezentowali: Kosior Bartosz 2TE, Supryn Adrian 3T i Sapieja Jakub 3TB, Cybul Magdalena 3TEH, Baran Angelika 3TEH, Powroźnik Aleksandra 2TEk i Misiarz Ilona 2TEk.

Wszystkim zespołom wręczone zostały pamiątkowe puchary i dyplomy.

Tomasz Usow

Galeria>>


XLII Olimpiada Języka Angielskiego – etap szkolny

Email Drukuj PDF

W dniu 13.11.2017 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej odbył się szkolny etap Olimpiady Języka Angielskiego organizowany przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. W olimpiadzie wzięło udział 16 uczniów klas I,II,III i IV Technikum Zawodowego.

Celem Olimpiady Języka Angielskiego jest rozwijanie pasji i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowania aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej poprzez:
- budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań językiem angielskim,
- rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów o krajach angielskiego obszaru językowego,
- stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą,
- stwarzanie większej grupie uczniów możliwości odnoszenia sukcesu na poziomie lokalnym i regionalnym przez upowszechnianie udziału młodzieży w kolejnych etapach olimpiady.


Więcej…

Wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego

Email Drukuj PDF

Wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego

„Śladami niemieckich i austriackich żołnierzy na terenie Powiatu Lubartowskiego”

Tematem konkursu były niemieckie i austriackie cmentarze, mogiły, tablice, pomniki uwiecznione na fotografiach i znajdujące się terenie Powiatu Lubartowskiego.

I miejsce - Wierzbicki Dariusz- 3TM

II miejsce - Sak Paulina- 2TEk

III miejsce - Krupa Daniel-2TM i Błażejczyk Klaudia- 3TEk

wyróżnienia:

Gozdal Alicja- klasa 1TEk i Kwasek Alicja- klasa 2TEk

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział!

Z prac uczestników konkursu została przygotowana wystawa.

Organizatorzy
Elżbieta Karasińska i Dorota Bułgajewska- Muzyka

Galeria>>


Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla klas pierwszych

Email Drukuj PDF

„Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność prawna nieletnich” to temat spotkania, które miało miejsce 10 i 13 listopada 2017r. w naszej szkole. Jego celem było poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i poza szkolnych. Uczestniczyli w nim uczniowie klas pierwszych technikum i branżowej szkoły pierwszego stopnia. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, skorzystaliśmy z pomocy funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.


Więcej…

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Email Drukuj PDF

W środę 8 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej  odbyły się zawody szkolne XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada jest objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

W roku szkolnym 2017/2018 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Wyzwania współczesnego rynku pracy”, temat ten powinien być szczególnie bliski uczniom, którzy w niedalekiej przyszłości staną się jego uczestnikami, jako pracownicy lub pracodawcy.

Etap szkolny miał charakter pisemny i składał się z trzech elementów:

- trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru,
- zadania z podstaw ekonomii,
- pytania o charakterze ogólnym nawiązującym do myśli przewodniej XXXI OWE.

W zawodach szkolnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wzięli udział uczniowie Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Dziękujemy im za udział i zaangażowanie oraz życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach Olimpiady.

Galeria>>


Narodowe Święto Niepodległości

Email Drukuj PDF

W dniu 10 listopada 2017 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  99 rocznica odzyskania przez Polskę wolności  stała się okazją do rozważań znaczenia daty 11 listopada 1918 dla historii kraju oraz do refleksji nad współczesnym pojmowaniem patriotyzmu.

Przygotowana przez młodzież część artystyczna była lekcją historii i literatury. Młodzi artyści zaprezentowali krótki montaż słowno – muzyczny, w którym przedstawili wiersze o tematyce patriotycznej. Uczniowie podkreślili, że w trudnych czasach historii Polski poezja dodawała otuchy i podtrzymywała pamięć o wolnym kraju. Zgromadzeni na apelu mieli okazję wysłuchać znanych utworów takich jak: „Biały krzyż”,  „Rozkwitały pąki białych róż…”.  Na zakończenie uczniowie zaprezentowali utwór Andrzeja Kołakowskiego pt. „Przysięga”.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor, która podziękowała uczniom za przygotowanie akademii oraz zachęciła do udziału w obchodach Święta Niepodległości w Lubartowie.

Delegacja młodzieży naszej szkoły uczestnicząc w obchodach miejskich złożyła wiązankę przy pomniku Powstańców z 1863 roku z oddziałów Lewandowskiego i Bogdanowicza.

Organizatorzy

Galeria>>


Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Lubartowskim

Email Drukuj PDF

6 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” realizowanego w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli dwóch szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubartowski: Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie. Jego głównym celem jest poprawa jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego w tych placówkach i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, poprzez wzmocnienie potencjału kadry dydaktycznej oraz wsparcie uczniów w zakresie uzupełniania wiedzy i zdobywania umiejętności. Realizacja projektu ruszy w drugim kwartale 2018 r. i potrwa do końca października 2020 r. W ramach projektu wsparciem w postaci specjalistycznych zajęć i kursów oraz staży zawodowych objętych będzie 510 osób, w tym 20 nauczycieli oraz 490 uczniów.


Więcej…

WERONIKA MAŁYSKA STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Email Drukuj PDF

W dniu 07 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie spotkali się stypendyści z całego województwa lubelskiego. Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium odebrali z rąk wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk. Pan wojewoda podziękował młodzieży za ich dotychczasową pracę i życzył dalszych sukcesów, mówiąc – Uczcie się pilnie, rozwijajcie wasze talenty i zdobywajcie kolejne laury tu, na Lubelszczyźnie. Macie do wyboru wiele znakomitych uczelni. Lubelszczyzna na was liczy.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Nasza uczennica klasy czwartej technikum zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista Weronika Małyska otrzymała promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen i wykazała się szczególnymi uzdolnieniami.

Weronice gratulujemy sukcesu. Jesteśmy dumni za godnie reprezentowanie naszej szkolnej społeczności. Życzymy Weronice powodzenia na egzaminie maturalnym i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Magdalena Kukla-Krzyżanowska

Galeria>>


Młodzież RCEZ w przedszkolu

Email Drukuj PDF

Dnia 3 listopada 2017 r. uczniowie klas 2TB, 1TB i 1TM zorganizowali wyjście do Miejskiego Przedszkola nr 4 w celu przeprowadzenia zajęć artystyczno- dydaktycznych o tematyce jesiennej. Do przedszkola uczniowie udali się z samodzielnie opracowanym programem, który pozwolił wyzwolić u przedszkolaków aktywność intelektualną i ruchową.  Autorsko wykonane kostiumy, dekoracje, ciekawe interpretacje ról, zachwyciły dzieciaki i wprowadziły atmosferę przyjaźni i sympatii.

Podczas wspólnej zabawy dzieci nauczyły się liczyć w języku polskim i angielskim od 1 do 6 oraz poznały dary i kolory jesieni. Oprócz  wspólnego śpiewu piosenek, maluchy razem ze swoimi starszymi opiekunami wykonały pracę plastyczną –„Pani Jesień”. W czasie całego spotkania dzieci brały udział w konkursach, za które otrzymały słodkie nagrody przygotowane przez uczniów naszej szkoły.

Spotkanie było ciekawym doświadczeniem dla dzieci, ale przede wszystkim niezwykle cennym doznaniem wychowawczym dla młodzieży. Przez chwilę nasza młodzież mogła sprawdzić się w niełatwej roli opiekuna i towarzysza zabaw maluchów.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom i przede wszystkim przedszkolakom za ciepłe przyjęcie i cieszymy się na dalszą współpracę.

Jolanta Sowa
Magdalena Guz
Barbara Zalewska

Galeria>>


Europejski Dzień Języków 2017

Email Drukuj PDF

W piątek 03.11.2017 obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków – tym razem pod hasłem „Dzień z Bobem Dylanem”. Amerykański piosenkarz, kompozytor, pisarz i poeta został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 2016. Podczas zorganizowanego spotkania uczniowie technikum zawodowego zaprezentowali utwory poetyckie Boba Dylana, wykonując je w języku angielskim i niemieckim. Oprawą muzyczną towarzyszącą prezentacji twórczości poety były piosenki w jego autorskim wykonaniu. Na tę okazję przygotowana została wystawa plakatów o tematyce językowej i prac uczniowskich „Przysłowia i powiedzenia w językach obcych”. Dodatkowo czas umilił słodki poczęstunek przygotowany przez młodzież naszej szkoły.


Więcej…

Strona 10 z 91