Aktualności

XIV Edycja Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” – RCEZ po raz kolejny zajęło I miejsce

Email Drukuj PDF

W XIV Edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie„ - etap rejonowy,  udział wzięły 4 szkoły ponadgimnazjalne. II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie, Zespół Szkół nr 2  im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim. W akcji uczestniczyło 314 uczniów, razem oddali oni ponad 140 litrów krwi

Po raz kolejny zwyciężyli Honorowi Dawcy Krwi z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie pod opieką koordynatora SK PCK Jacka Bednarskiego oddając łącznie prawie 52 litry krwi. Wyniki ogłoszono podczas uroczystej Gali z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy  PCK w Lubartowie oraz Miasto Lubartów, która odbyła się w sobotę 18 listopada 2017 r. w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Zachęcamy wszystkich aby dzielili się częścią siebie z innymi bo naprawdę warto.

Jacek Bednarski

Galeria>>

 


„Być dobrym jak chleb...” – apel z okazji Roku Świętego Brata Alberta

Email Drukuj PDF

W dniu 27 listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się  apel poświęcony świętemu Adamowi Chmielowskiemu, który znany jest bardziej jako Brat Albert. Uczniowie wybrali go na bohatera apelu, ponieważ rok 2017 ogłoszony jest Rokiem Brata Alberta. Osoba tego świętego jest bardzo niezwykła: uczestnik powstania styczniowego, utalentowany student, artysta – malarz, który stał się polskim świętym Franciszkiem, szarym bratem, pokornym jałmużnikiem i heroicznym apostołem miłosierdzia. Brat Albert to święty, który ewangeliczne słowa: „idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim” potraktował bardzo dosłownie. Dzięki temu powstały w Krakowie schroniska dla ubogich, przytułki i jadłodajnie dla bezdomnych. Święty Albert w swojej działalności zawsze kierował się dewizą „Być dobrym jak chleb...”

Apel o Świętym przygotowali uczniowie z klasy 2 TB i 1 TM. Składał się on z prezentacji multimedialnej i  przedstawienia ubogaconego piosenkami przy akompaniamencie gitary. Na zakończenie  miało miejsce rozesłanie chleba, podczas którego każdy uczestnik apelu otrzymał mały chlebek.

Anna Pankowska – Słomka
Barbara Zalewska

Galeria>>


Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS

Email Drukuj PDF

W ramach działań na rzecz promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, po raz kolejny zorganizowany został konkurs dla uczniów naszej szkoły. Jego celem było: poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS;  kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi wobec osób zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS;  integrowanie młodzieży we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Konkurs został przeprowadzony 27 listopada  2017r. W eliminacjach wzięło udział 44 uczniów. Najwyższe wyniki uzyskali:

-  Alicja Komuń – klasa 2TEk

-  Magdalena Podleśna– klasa 2TEk

-  Weronika Zawiałowa - klasa 2TH

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy najlepszym oraz życzymy sukcesu w dniu 1 grudnia 2017r. w V Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o HIV/ AIDS.

Opiekunowie konkursu

Galeria>>


Włączyliśmy się do akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Email Drukuj PDF

W niedzielę 26.11.2017 r. na terenie całego kraju odbyła się – po raz dwudziesty piąty – wielka uliczna zbiórka darów w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. W Lublinie zbiórka odbywała się w siedemdziesięciu punktach, a siedmioma z nich zajmowali się uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi opiekunami – Danielem Kisiewiczem i Jackiem Bednarskim. Darczyńcy przynosili wyłącznie dary rzeczowe, między innymi: długoterminową żywność, odzież, zabawki, środki czystości i higieny osobistej. Dary zbierano do godziny 15.00. Następnie odbył się mecz „słodkich serc”, a na zakończenie, odbył się koncert w wykonaniu chóru dziecięcego oraz gwiazd takich, jak Budka Suflera czy Beata Kozidrak. Wszystkim zaangażowanym dziękowała sama  pomysłodawczyni i koordynatorka akcji – dziennikarka Ewa Dados. Jak poinformowała pani Iwona Łysakowska, Kierownik Głównego Magazynu Akcji, w czasie tej zbiórki zebrano szacunkowo: 18000 kg odzieży, 10000 kg żywności i 4000 kg innych produktów. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Jacek Bednarski
Daniel Kisiewicz

Galeria>>


LIX Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Email Drukuj PDF

Dnia 17 listopada 2017 r. odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. To już 59 edycja konkursu, tegoroczna organizowana jest pod hasłem „Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja”. Zasadniczym jej celem jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania życiem społeczno-politycznym kraju i świata. W zawodach szkolnych wzięli udział uczniowie klas drugich technikum zawodowego z naszej szkoły.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest jedną z najstarszych i najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych corocznie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy to redakcja "Dookoła Świata" przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki. Olimpiada odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Magdalena Guz

Galeria>>


XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - zawody szkolne

Email Drukuj PDF

W dniu 17 listopada 2017 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyły się zawody szkolne XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, organizowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W Olimpiadzie uczestniczyli uczniowie z klasy trzeciej i czwartej Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa.


Więcej…

Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia 2017

Email Drukuj PDF

Jak co roku w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia zorganizowaliśmy szereg działań profilaktycznych. W naszej szkole działania w ramach tygodnia profilaktyki i zdrowego stylu życia rozpoczęły się już 13 listopada i trwały do końca tygodnia. Na zajęciach z wychowawcą i pedagogiem przypomniano treści profilaktyczne na temat zdrowego stylu życia, szkodliwości palenia i zakazie palenia w miejscach publicznych. Podczas przeprowadzonych zajęć uczniowie oglądali prezentację multimedialną i film edukacyjny „Palenie”. W rozmowach z wychowawcą , pedagogiem poznali konsekwencje palenia tytoniu, zagrożenia wynikających z uzależnień czyli społeczne, zdrowotne i ekonomiczne skutki nikotynizmu. Przedstawione zostały korzyści wynikające z przyjmowania postaw asertywnych. Zwrócona została uwaga o dbanie o własne zdrowie i zdrowie innych. Poruszone zostały także zagadnienia z cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Wśród działań w zakresie promocji zdrowia dotyczących profilaktyki antytytoniowej umieściliśmy plakaty pozyskane ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie, zachęcające do zerwania z nałogiem. Chętni uczniowie mieli do dyspozycji wypożyczony z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie smokolajzer (urządzenie badające zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu) oraz ulotki dotyczące szkodliwości palenia. Uczniowie skorzystali z możliwości dokonania pomiaru tym urządzeniem.


Więcej…

Uczniowie RCEZ na obchodach Dnia GIS 2017

Email Drukuj PDF

W dniu 15.11.2017 uczniowie z klasy 4TEK pod opieką M. Kukli – Krzyżanowskiej i K. Malczewskiej uczestniczyli w obchodach GIS DAY 2017 organizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
GIS DAY powstał z inicjatywy National Geographic Society oraz firmy Esri. Organizowany jest na świecie od końca lat 80-tych ubiegłego wieku. W naszym kraju już od kilkunastu lat Esri Polska wspiera szkoły, uczelnie i różne instytucje organizujące Dzień GIS-u. Ideą, która przyświecała pomysłodawcom Dnia GIS-u jest popularyzacja nowego podejścia do przestrzeni, w której żyjemy, poprzez GIS (Geograficzne Systemy Informacji). Organizowane tego dnia imprezy, seminaria, warsztaty i pokazy mają na celu zapoznanie osób w różnym wieku oraz z różnych branż z możliwościami wykorzystania systemów informacji geograficznej. Pokazywana jest funkcjonalność oprogramowania GIS, a także prezentowane są interesujące osiągnięcia w tej dziedzinie. Ideą pomysłodawców było stworzenie wydarzenia, które daje możliwość zapoznania się z narzędziami GIS poprzez: ciekawe prezentacje, gdy, zabawy i konkursy.
Na tegorocznych obchodach Dnia GIS-u uczniowie RCEZ uczestniczyli w wykładach dotyczących między innymi: atrakcyjnego sposobu prezentowania treści geograficznych w Internecie, naziemnego skaningu laserowego i jego zastosowania w praktyce. Nasi uczniowie mieli również możliwość skorzystania z oprogramowania GIS w trakcie przewidzianych dla nich warsztatów (analiza mapy) pod tytułem „Od mapy 2D do wizualizacji 3D”, a także wzięli udział w grze terenowej „Podchody pod GIS” polegającej na szukaniu punktów rozmieszonych w terenie a następnie naniesieniu ich na mapę hipsometryczną.
Udział w GIS DAY pozwolił naszym uczniom na nieco inne niż dotychczas postrzeganie przestrzeni geograficznej. Mieli oni możliwość obserwowania wykorzystania narzędzi GIS w praktyce. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie wykorzystają w niedalekiej przyszłości – na egzaminie maturalnym z geografii.

Katarzyna Malczewska

Galeria>>


V Wojewódzki Konkurs Wiedzy z Rachunkowości - etap szkolny

Email Drukuj PDF

W dniu 14 listopada 2017r. odbyły się eliminacje szkolne do Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań w dziedzinie rachunkowości. Konkurs obejmuje zagadnienia rachunkowości finansowej, a przede wszystkim księgowości, sprawozdawczości i analizy finansowej w jednostkach organizacyjnych.

W eliminacjach udział wzięli uczniowie z klasy 4 technikum ekonomicznego, których zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań z zakresu ewidencjonowania i dokumentowania operacji gospodarczych dotyczących składników majątku i kapitałów, prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, rozliczania kosztów i ich kalkulacji, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych.

Do II etapu Konkursu zakwalifikowały się uczennice: Paulina Kozieł, Oliwia Bocian, Justyna Flisiak.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w II etapie, który odbędzie się 8 grudnia 2017r. w Lublinie.

Opiekun Konkursu: Anna Krzych


Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” – etap szkolny

Email Drukuj PDF

W dniu 15 listopada 2017 roku w naszej szkole został przeprowadzony etap szkolny konkursu wiedzy o prawie pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”. Nasza szkoła już od roku 2009 uczestniczy w programie Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”, którego celem jest wzrost świadomości zagrożeń wypadkowych w środowisku pracy wśród młodzieży oraz skuteczna prewencja poprzez przekazywanie wiedzy w tym zakresie. Są to bardzo ważne zagadnienia dla uczniów szkół zawodowych i chętnie uczestniczą zarówno w realizacji programu, jak i w konkursie, w którym mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” jest organizowany przez Główny Inspektorat Pracy i Okręgowe Inspektoraty Pracy już po raz piąty. Do etapu szkolnego przystąpiło 20 uczniów, którzy mieli do rozwiązania test z zakresu prawa pracy oraz bhp. Poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki, największą jednak liczbę punktów uzyskały – Dominika Sławińska i Alicja Kwasek z klasy 2 TEk i będą one reprezentowały naszą szkołę w etapie regionalnym. Warto podkreślić, że RCEZ już trzykrotnie miało finalistę konkursu.

Gratulujemy Dominice i Alicji i życzymy im sukcesów w kolejnym etapie konkursu.

Justyna Włosek
Jadwiga Gębal

Galeria>>

 


Strona 9 z 91