Aktualności

Drużynowe mistrzostwa powiatu w badmintonie 2019

Email Drukuj PDF

Uczennice i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli, w czwartek 14 listopada br., w drużynowych mistrzostwach powiatu w badmintonie. Zawody odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół  Nr 2 w Lubartowie. Dziewczęta w składzie Rozalia Zieleńczuk z klasy 1THEKa, Agnieszka Włosek z klasy 1 TBb, oraz Agnieszka Wójtowicz z klasy 1 THEKa, zajęły trzecie miejsce. Natomiast chłopcy w składzie: Miłosz Reszka z klasy 2 w,  Bartosz Sobijanek i Bartłomiej Cybul obaj z klasy1 TEMb, po zaciętym pojedynku z reprezentacją II LO w Lubartowie, zajęli drugie miejsce. Tym samym uzyskali awans do rozgrywek rejonowych, które odbędą się  22 listopada w Lubartowie. Opiekunem zawodniczek i zawodników był Leszek Sienkiewicz.

Galeria>>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Zapraszamy wszystkich uczniów klas pierwszych Technikum Zawodowego

i Branżowej Szkoły I stopnia do wzięcia udziału w szkolnym konkursie

Multimedialny przewodnik po potrawach z literatury

Temat pracy konkursowej brzmi Literackie menu,

a zadaniem uczestników jest odwołanie się do utrwalonych na kartach literatury polskiej i/lub obcej przepisów kulinarnych oraz opisów potraw i sporządzenie multimedialnego spisu najciekawszych, ich zdaniem, posiłków.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się
w regulaminie [kliknij link>>>].


Konkurs na najlepszą frekwencję - punkty za październik

Email Drukuj PDF
Klasa Punkty za miesiąc październik
1TEM a 138,21
1TEM b 0,00
1THEk a 115,02
1THEk b 91,99
1TB a 131,79
1TB b 81,69
2TB 92,96
2TE 102,54
2TEk 97,43
2TH 99,11
2TM 151,50
3TB 0,00
3TE 80,66
3TEk 0,00
3TM 73,05
4TB 0,00
4TE 80,30
4TEk 85,73
4TH 86,02
4TM 71,26
1a 103,03
1b 0,00
1m 0,00
1t 0,00
1w 0,00
1z 0,00
2t 61,80
2w 72,58
2z 76,53
3a 80,74
3t 0,00
3w 0,00
3z 0,00

XLIV Olimpiada Języka Angielskiego - etap szkolny

Email Drukuj PDF

W dniu 07.11.2019 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej odbył się szkolny etap Olimpiady z Języka Angielskiego zorganizowany przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. W olimpiadzie wzięło udział 18 uczniów klas I,II,III i IV Technikum Zawodowego. Celem Olimpiady Języka Angielskiego jest rozwijanie pasji i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowania aktywności poznawczej młodzieży.

Na etapie szkolnym test składa się z 60 punktów, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo. Od lat wykorzystuje się w nim standardowe techniki używane w testach szkolnych: transformacja i parafraza zdań lub fraz, wstawianie, wielokrotny wybór i tłumaczenie. Wobec stale rosnącej liczby uczestników, konkurencja na tym etapie jest bardzo silna.

Uczestnikom życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za przejście do dalszych etapów!

Magdalena Kukla-Krzyżanowska

Galeria>>


Uczniowie RCEZ z wizytą w lubelskim teatrze

Email Drukuj PDF

W dniu 6 listopada 2019 roku uczniowie klasy 1 TBb udali się do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, aby obejrzeć spektakl p.t. „Emigranci” na podstawie utworu Sławomira Mrożka. Sztuka nawiązuje do znanego wszystkim zjawiska przemieszczania się mieszkańców współczesnej Europy i świata. Chociaż nie jesteśmy już w takim stopniu jak dawniej skazani na opuszczenie kraju z powodów polityczno-ekonomicznych, to emigracja nadal jest „momentem w życiu” czy też pewnym wymiarem kondycji ludzkiej, z którą przychodzi się mierzyć współczesnemu człowiekowi. Emigracja, na jaką są skazani bohaterowie dramatu, nie została przez autora dokładnie określona, można przypuszczać, że znajdują się w bliżej nieokreślonym kraju Europy Zachodniej. Sytuacja polityczna od czasów powstania dramatu zmieniła się. Dziś raczej temat rozpaczy i marzeń, które snują emigranci, żeby się przed żalem uchronić wypływa na pierwszy plan. Spektakl wystawiany jest na Scenie Reduta, gdzie publiczność w bardzo kameralnej atmosferze może obcować ze sztuką  dosłownie „na wyciągnięcie ręki”, ponieważ od aktorów momentami dzielą ją zaledwie centymetry.

Po spektaklu uczniowie udali się na Stare Miasto, aby poznać dzieje Lublina. W tym celu zwiedzili  Lubelskie Podziemia, czyli ok. 280-metrową trasę turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Trasa powstała w wyniku połączenia kilkunastu z licznych staromiejskich piwnic, których historia sięga początku XVI w., czyli stulecia największej świetności Lublina. Zostały one częściowo połączone korytarzami i w ten sposób pod miastem powstał podziemny labirynt, który przemierzyli uczniowie RCEZ. Spacer zabytkowymi piwnicami staromiejskimi był jednocześnie wędrówką w czasie, pozwalając odkryć przeszłość miasta dzięki makietom  ukazującym miasto od VIII w. n. e., poprzez średniowiecze i wiek XVI oraz dawne panoramy miasta: najstarszy widok Lublina z XVI w. i najbardziej znany widok z pierwszej połowy wieku XVII. Punktem kulminacyjnym podziemnej wędrówki była, wzbogacona światłem i dźwiękiem, ruchoma makieta Wielkiego Pożaru Lublina z 1719.

Spacer po Starym Mieście zakończył się u stóp Zamku Lubelskiego, skąd wszyscy zmęczeni, ale w znakomitych humorach, wyruszyli w drogę powrotną do Lubartowa.

Katarzyna Syta-Wasak
Agnieszka Sachar

Galeria>>


Europejski Dzień Języków w naszej szkole

Email Drukuj PDF

Europejski Dzień Języków obchodzony jest corocznie już od 2001 roku. Wtedy to Rada Europy, wspólnie z Komisją Europejską, postanowiła by 26 września nasz kontynent świętował swoją różnorodność językową. Ponad 200 języków europejskich, w tym 24 urzędowe i około 60 języków regionalnych, codziennie towarzyszy obywatelom Europy. Kluczową częścią dziedzictwa kulturowego jest nasze zróżnicowanie - zarówno kulturowe jak i językowe. Świętując ten dzień ukazujemy znaczenie uczenia się języków obcych, propagujemy ich naukę w każdym wieku oraz podnosimy świadomość na temat bogactwa językowego Europy. Święto obchodzone jest, by ukazać, że dzięki znajomości więcej niż jednego języka łatwiej jest nam nawiązywać kontakty, znaleźć pracę czy osobiście się rozwijać. Z okazji tego wydarzenia organizowane są różne imprezy okolicznościowe, lekcje, kursy i konferencje. Rozmaite instytucje, w tym szkoły, podejmują się rozpowszechniania wiedzy z tej dziedziny. W naszej szkole Europejski Dzień Języków obchodzony był 25 października 2019.

W ramach Europejskiego Dnia Języków w klasie 2TEK odbyła się lekcja „Deutsche Zungenbrecher - niemieckie łamańce językowe”. Kilkoro uczniów przygotowało plakaty z różnymi łamańcami językowymi. Przedstawiali swoje prace pozostałym uczniom, prezentując jednocześnie trudną sztukę poprawnego, szybkiego wypowiadania przygotowanych przez siebie „językołamaczy”. Uczniowie tłumaczyli zaprezentowane frazy na język polski. Cała grupa ćwiczyła poprawną wymowę poszczególnych łamańców, zwiększając stopniowo tempo wypowiedzi. Okazało się to nie lada wyzwaniem, ciekawym ćwiczeniem na poprawną dykcję, a jednocześnie dobrą zabawą.


Więcej…

Szkoła Pamięta

Email Drukuj PDF

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, jak wiele innych szkół z całej Polski, włączyło się do akcji Ministerstwa Oświaty Szkoła Pamięta. Celem akcji było zorganizowanie działań upamiętniających ważne dla danej społeczności postaci oraz wydarzenia lokalnej historii, a ich kulminacja przypaść miała na dzień 25 października 2019 r.

Tego dnia uczniowie klasy 3a Szkoły Branżowej I stopnia odwiedzili Cmentarz Parafialny w Lubartowie. Tam uporządkowali grób Stanisława Lendziona – harcerza, studenta dziennikarstwa, zmarłego w 1947 roku. Poznali także historię lubartowskiego cmentarza oraz odwiedzili groby osób zasłużonych dla naszego miasta i zapalili na nich znicze – symbol naszej pamięci o zmarłych. Wśród grobów, które odwiedziła młodzież były mogiły następujących osób: ojca Faustyna Jarzębińskiego - rektora kościoła oo. Kapucynów, samotnie administrującego dobrami Zakonu po jego kasacie w 1867 roku; Księdza Kanonika Aleksandra Szulca – katechety w przedwojennej Szkole Zawodowej Dokształcającej, kapelana Armii Krajowej Obwód Lubartów;  Romana Jeziora ps. Okoń, Jung – od marca 1944 komendanta Obwodu AK Lubartów,  Adama Moździńskiego ps. Chodnik – nauczyciela matematyki w przedwojennej szkole zawodowej, w czasie okupacji hitlerowskiej adiutanta komendanta ZWZ AK, kierownika Biura Informacji i Propagandy i oficera radioodbiorczego, 18.VIII 1944 r.  aresztowanego przez NKWD i wywiezionego na Majdanek, a następnie z pierwszym transportem z Lubelszczyzny zesłanego do obozu w Riazaniu – Diagielewie, gdzie przebywał do 1947 roku; Józefa Surmy Jurałomskiego ps. Jur - komendanta II Rejonu Obwodu Armii Krajowej, w końcowym okresie okupacji dowódcy 3 kompanii odtwarzanego 8 pułku piechoty Legionów, w 1944 roku aresztowanego przez NKWD i zasłanego do obozów pracy w Krasnojarsku i Igarce. Symboliczne znicze uczniowie zapalili także na grobie Wandy Śliwiny – regionalistki, pisarki, jednej z najważniejszych postaci lubartowskiego życia społecznego i kulturalnego w okresie międzywojennym oraz Stefana Werchrackiego -  ofiarował on miastu na cele kulturalne budynek przy ulicy Kościuszki, w którym obecnie mieści się Muzeum Ziemi Lubartowskiej.

Wspólne wyjście na cmentarz było swoistą lekcją historii i patriotyzmu, pokazało również, że młodzież interesuje się historią naszego miasta i zasłużonych dla niego osób. Cieszy również fakt, że uczniowie chcą kultywować pamięć ludzi, którzy zapisali się na kartach naszej małej Ojczyzny – Ziemi Lubartowskiej.

Agnieszka Sachar

Galeria>>


Uczniowie klasy I TEMb w Muzeum Ziemi Lubartowskiej

Email Drukuj PDF

Dnia 18 października uczniowie klasy I TEMb odwiedzili Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Po Muzeum oprowadziła młodzież jego Dyrektor – Pani Ewa Sędzimierz. Uczniowie najpierw zwiedzili wystawę stałą, na której prezentowane są dzieje naszego miasta. Następnie odwiedzili wystawę czasową poświęconą pamięci Pana Włodzimierza Sławosza Dębskiego. Sylwetkę tej niezwykłej postaci z bardzo interesujący i barwny sposób przybliżyła uczniom Pani Ewa Sędzimierz. Już sam tytuł wystawy Włodzimierz Sławosz Dębski – żołnierz, malarz, kustosz wołyńskiej pamięci podkreśla wyjątkowość postaci jej bohatera.

Pan Włodzimierz Sławosz Dębski urodził się we Lwowie, dzieciństwo i wczesną młodość spędził na Wołyniu. Był organizatorem i zastępcą dowódcy placówki ZWZ – AK w Kisielinie. Uczestniczył w obronie kościoła w Kisielinie w dniu 11 lipca 1943 r., podczas której został ciężko ranny. W czasie Akcji Burza kilka miesięcy – od maja do września 1944 roku - przebywał w Lubartowie. Po wojnie ukończył studia na Wydziale Teorii w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, był założycielem i pierwszym dyrektorem Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Jego pasją był folklor i muzyka ludowa, uchodził za najlepszego znawcę muzyki wsi lubelskiej. Pasją Włodzimierza Dębskiego było także malarstwo, pozostawił po sobie bardzo wiele dzieł przedstawiających dawne życie na Wołyniu i upamiętniających Rzeź Wołyńską. Włodzimierz Dębski był także autorem książek o tematyce wołyńskiej, spośród których na szczególną uwagę zasługuję ponad 500 stronicowa praca „Było sobie miasteczko. Opowieść wołyńska”, będąca monografią Kisielina i jego okolic. Wykorzystując własną pamięć, ale i wspomnienia innych, ocalałych mieszkańców, opisał ten nieistniejący już świat i jego zagładę, opowiedzianą przez świadków tych dramatycznych wydarzeń.

Podczas zwiedzania wystawy uczniowie mogli obejrzeć prace malarskie Włodzimierza Dębskiego, książki jego autorstwa, zarówno te poświęcone muzyce, jak i te o tematyce wołyńskiej, zapoznać się z pamiątkami i dokumentami z czasów II wojny światowej.

Agnieszka Sachar
Anna Pankowska - Słomka

Galeria>>


UWAGA UCZNIOWIE!

Email Drukuj PDF

Drodzy Uczniowie,

w naszej szkole od 1 października trwa

Konkurs na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2019/2020.

Wasi wychowawcy zapoznają Was z regulaminem konkursu,

a comiesięczny ranking będzie publikowany na stronie szkoły.

Dla klas z najwyższą frekwencją w technikum

i branżowej szkole I stopnia

przewidziana jest nagroda.

Zachęcamy wszystkich do rywalizacji!

Regulamin konkursu >>


Strona 8 z 114