Aktualności

Studniówka 2017

Email Drukuj PDF

,,Szły pary po parach hucznie i wesoło,

Rozkręcało się, znowu skręcało się koło,

Jak wąż olbrzymi w tysiąc łamiący się zwojów;

Mieni się cętkowata, różna barwa strojów”

Adam Mickiewicz ,,Pan Tadeusz”

Bez wątpienia jeden z najbardziej uroczystych wieczorów w życiu każdego ucznia szkoły średniej i wydarzenie, które pamięta się przez całe życie miał miejsce 14 stycznia 2017 roku w Zajeździe Sosnowe Uroczysko w Firleju. Tego dnia, tradycyjnie sto dni przed maturą, Uczniowie Technikum Zawodowego i I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w obecności zaproszonych Gości, Dyrekcji szkoły, Rodziców i Nauczycieli, bawili się na Balu Maturalnym, zwyczajowo zwanym Studniówką.

Zachwyt, dumę, a nierzadko także wzruszenie, dało się zauważyć na twarzach wszystkich uczestników uroczystości, bo jak podkreślali prowadzący galę - Monika Lesisz i Mateusz Ogrodowski - ,,Wszyscy niby znajomi, a dzisiejszego wieczoru całkiem odmienieni, bardziej dorośli, poważni, uroczyści”. Wizytowe stroje, piękne fryzury, ale przede wszystkim przejęcie malujące się na twarzach tegorocznych maturzystów, pokazały jak wielkie znaczenie dla całej społeczności naszej szkoły miał ten wyjątkowy wieczór.

Pani dyrektor Hanna Borzęcka, nie kryjąc dumy i wzruszenia, życzyła wszystkim maturzystom, aby radość tego dnia towarzyszyła im także za 100 dni, kiedy to przystąpią do egzaminu dojrzałości.

Pan Krzysztof Krupa, Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu w imieniu Starosty Lubartowskiego życzył maturzystom wielu sukcesów, realizacji wszystkich planów i udanej zabawy podczas tak wyjątkowego balu.

Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Agnieszka Libera, w imieniu wszystkich rodziców wyraziła głębokie przekonanie, że lata nauki dobrze przygotowały naszych uczniów do sprostania czekającym ich wyzwaniom. Podziękowała tym, którzy wspierali, otaczali opieką i przyczynili się do sukcesów młodych ludzi i życzyła obecnym niezapomnianej zabawy do białego rana.


Więcej…

WSEI w naszej szkole

Email Drukuj PDF

W dniu 13 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z pracownikami Wydziału Transportu i Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na czele z dziekanem dr inż. Robertem Pietrzykiem.  Udział wzięli uczniowie z klas technikum zawodowego o profilu Technik Budownictwa: klasy 2TB i 3TB; Technik Elektronik 2TE i 3TE; Technik Mechanik 2TM i 3TM.

Podczas wizyty pracownicy Wydziału omówili i przedstawili praktyczną prezentację działania i zastosowania następujących urządzeń:

- Przenośnej drukarki 3-D,

- Mobilnej kamery na podczerwień,

- Skanera 3-D.

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Galeria>>


XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - etap szkolny

Email Drukuj PDF

11 stycznia 2017 roku  odbył się szkolny etap XXXII Olimpiady Wiedzy  Ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy wsparciu Ministra Środowiska i jednostek Ligi Ochrony Przyrody. Z naszej szkoły wzięło w niej udział 14 uczniów  z klas 1TEk, 2 TEH i 3TH.

Katarzyna Malczewska

Galeria>>


Egzaminy zawodowe W RCEZ

Email Drukuj PDF

W dniu 09.01.2016 r. ponad 215 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie rozpoczęło egzaminy pisemne i praktyczne z kwalifikacji:

B.05 – Montaż systemów suchej zabudowy

B.06 – Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

A.22 – Prowadzenie działalności handlowej

A.36 – Prowadzenie rachunkowości

B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

M.44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

M.20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Egzaminy będą trwały do 18.02.2017 r.


RCEZ ponownie wśród najlepszych w województwie z rachunkowości

Email Drukuj PDF

Uczennica Joanna Pszczoła z klasy 4TEk została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.

W dniu 14 grudnia 2016r. odbyła się IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.

W Konkursie wzięło udział 63 uczniów z kilkunastu szkół województwa lubelskiego. Laureatami zostali uczniowie z 5 szkół – oprócz Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie był to Zespół Szkół im. W. Grabskiego w Lublinie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim i Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku. W szkołach o profilu ekonomicznym uczniowie zdobywają wiedzę potrzebną do pracy w księgowości  w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, jednostkach sektora finansów publicznych, bankach, zakładach ubezpieczeniowych, są przygotowywani do pracy w biurach rachunkowych i do dalszego kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych oraz nabywania kwalifikacji specjalistycznych z rachunkowości, między innymi dyplomowanych księgowych, biegłych rewidentów.

W roku ubiegłym nasza uczennica Agnieszka Iwanek z klasy 4 TEk również została laureatką III Edycji tego Konkursu.

Anna Krzych


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna) semestr IV i VI
rozpoczną się w dniach 4-5 lutego 2017 roku o godzinie 8.00.

Harmonogram zajęć (kliknij tutaj) >>


Andrzej Czeladka z nagrodą Starosty Lubartowskiego

Email Drukuj PDF

Andrzej Czeladka z klasy IIz otrzymał nagrodę Starosty Lubartowskiego za zdobycie wysokich wyników sportowych. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dniu 29 grudnia w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Zainteresowania i zdolności sportowe Andrzeja są ukierunkowane pod kątem lekkiej atletyki i biegów przełajowych. Od kilku lat sukcesywnie rozwija on swój talent sportowy co przekłada się na wysokie osiągnięcia w zawodach szczebla powiatowego, rejonowego, wojewódzkiego i krajowego.

Andrzejowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Galeria>>


Sukces uczennicy RCEZ

Email Drukuj PDF

Joanna Pszczoła z klasy 4 Tek w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy” najlepsza w etapie regionalnym.

Dnia 20 grudnia 2016 roku w Lublinie odbył się regionalny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy), a jego celem jest popularyzowanie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami konkursu byli laureaci etapu szkolnego zgłoszeni przez dyrektorów szkół uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” z terenu województwa lubelskiego. Etap regionalny miał na celu wyłonienie 3 uczniów, którzy będą reprezentowali województwo lubelskie w etapie centralnym konkursu. Naszą szkołę reprezentowali Joanna Pszczoła z klasy 4 Tek i Damian Malaca z klasy 2 Tek.

Konkurs rozpoczął się o godzinie 11, uczestnicy mieli za zadanie udzielenie odpowiedzi na 35 pytań z testu wiedzy z zakresu prawa pracy i przepisów bhp. Dwie uczestniczki zdobyły 34 punkty i zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Jedną z nich była uczennica RCEZ Joanna Pszczoła. Zwycięzcy, jak również pozostali uczestnicy konkursu otrzymali  dyplomy uczestnictwa w etapie regionalnym oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy Joasi i życzymy wytrwałości podczas przygotowań do kolejnego etapu konkursu, podczas którego zmierzy się z uczniami z całej Polski.

Justyna Włosek

Galeria>>


Szkolne Eliminacje Turnieju Budowlanego „ Złota Kielnia” 2016 r.

Email Drukuj PDF

W listopadzie 2016 r. w  naszej szkole odbyły się Szkolne Eliminacje Konkursu Budowlanego „Złota Kielnia”. Do etapu okręgowego, który odbędzie się w styczniu 2017 r.  w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie ul. Słowicza 3, zakwalifikowali się następujący uczniowie, którzy będą reprezentować RCEZ w trzech kwalifikacjach:

B.05 Montaż systemów suchej zabudowy

- Urban Jacek – II T

- Żurawski Karol – II T

B.06 Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich

- Antol Dawid – II T

- Zdunek Daniel – II T

- Bąk Krystian – II T   (R)

B.07 Wykonywanie robót  posadzkarsko-okładzinowych

- Kowalski Damian – III T

- Zakaszewski Paweł – III T

- Zentara Bartłomiej – III T   (R)

Opiekę nad młodzieżą sprawują Borzęcki Mariusz i Podleśny Roman, nauczyciele praktycznej nauki zawodu.


XXV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 2016

Email Drukuj PDF

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Bursie Szkolnej odbyła się XXV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – etap rejonowy.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia, m.in. przez pogłębianie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych oraz sposobach ochrony zdrowia, a także inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym. Olimpiada przeprowadzana jest w kilku etapach: szkolnym, rejonowym, okręgowym i centralnym. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i ma on formułę otwartą. Na każdym z etapów odbywa się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii PCK. W etapie rejonowym szkół ponadgimnazjalnych wzięły udział 4 drużyny. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 1 Tek Magdalena Podleśna, która zajęła 3 miejsce. Serdecznie gratulujemy.

 

Jacek Bednarski

Galeria>>


Strona 8 z 78