Aktualności

Harmonogram zebrań z rodzicami

Email Drukuj PDF

Harmonogram zebrań z rodzicami wrzesień 2017 (kliknij tutaj) >>


Ogłoszenie dla rodziców

Email Drukuj PDF

Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z zamieszczoną poniżej publikacją "Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?" przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Publikacja dotyczy reformy edukacji i zmian w prawie oświatowym.

"Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?" (kliknij tutaj) >>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Harmonogram zajęć w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna)

wrzesień 2017

semestr trzeci (kliknij tutaj) >>

semestr piąty (kliknij tutaj) >>


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Email Drukuj PDF

Dnia 4 września w naszej szkole miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Na uroczystość przybyła Dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i słuchacze. Na początku nastąpiło powitanie zebranych. Następnie głos zabrała pani dyrektor Hanna Borzęcka. Pani Dyrektor skierowała pełne optymizmu słowa pod adresem uczniów i słuchaczy. Z kolei życzenia związane z nowym rokiem szkolnym złożył Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu pan Krzysztof Krupa. Odczytał on list skierowany od Starosty Powiatu Lubartowskiego – pana Fryderyka Puły, zawierający cenne rady związane z umiejętnością odnajdywania się we współczesnych realiach i słowa pokrzepienia dla tych, którzy zmagają się z wyzwaniami, zwiększając swoje szanse na osiągnięcie sukcesu. Ksiądz Franciszek Kliza w swoich życzeniach  odwołał się słów świętego Pawła: moc w słabości się doskonali.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.

Opracowała Iwona Mocior

Galeria>>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna) semestr III i V

rozpoczną się w dniach 9-10 września 2017 roku o godzinie 8.00.


Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w RCEZ czyli pożegnanie ze szkołą na dwa miesiące

Email Drukuj PDF

Dnia 23 czerwca 2017 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. To już druga uroczystość, gdy zostają wręczone świadectwa uczniom naszej szkoły. Tym razem były to świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 oraz świadectwa promocyjne.

Uroczystość zakończenie roku szkolnego rozpoczęła Pani Dyrektor Hanna Borzęcka, która powitała gości, nauczycieli i uczniów. Swoją obecnością zaszczycił nas Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Krzysztof Krupa, który w imieniu Starosty Lubartowskiego gratulował uczniom sukcesu, jakim jest ukończenie szkoły czy też uzyskanie promocji do następnej klasy. Podkreślił, że wakacje to czas wytchnienia i odpoczynku, który powinni dobrze wykorzystać, by kolejny rok szkolny zacząć z nowymi siłami. Następnie głos zabrał Ksiądz Franciszek Kliza, który życzył młodzieży wytrwałości i poczucia wdzięczności za wsparcie, które otrzymywali. Uroczystość zakończenia roku szkolnego zawsze skłania do refleksji i podsumowań całą społeczność szkolną. Mijający rok szkolny był dla nas szczególny i dziś możemy stwierdzić, że obrana droga była drogą do sukcesu. Podkreślili to w swoich przemówieniach przedstawiciele klas kończących zasadniczą szkołę zawodową. Pięknie pożegnała się ze wszystkimi uczennica klasy 3w Beata Markiewicz, która przy akordeonowym akompaniamencie Arkadiusza Urbana wykonała piosenkę Anny Jantar „Tyle słońca w całym mieście”.

Kolejną ważną częścią uroczystości było wyróżnienie najlepszych uczniów naszej szkoły. Wychowawcy wręczyli nagrody tym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz brali udział w konkursach i angażowali się w pracę na rzecz szkoły.

Życzymy wszystkim uczniom radosnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

Gratulujemy ukończenia szkoły i uzyskania promocji!

Edyta Konior
Joanna Lipska

Galeria>>


Egzamin zawodowy 2017

Email Drukuj PDF

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

W dniu 20 czerwca 2017 roku - 219  uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie rozpoczęło egzaminy pisemne oraz 249 uczniów egzaminy praktyczne z kwalifikacji:

A.18 - Prowadzenie sprzedaży

A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

B.06 - Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich

B.07 - Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych

B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

E.06 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.07- Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

T.06- Sporządzanie potraw i napojów

Egzaminy będą trwały do 1 lipca 2017 roku.

Ogłoszenia wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2017 nastąpi w dniu 25 sierpnia 2017 roku

Życzymy powodzenia wszystkim zdającym!


Rozstrzygnięcie konkursu geograficznego 2017

Email Drukuj PDF

13.06.2017 odbył się szkolny konkurs geograficzny „Sfery Ziemi”. W konkursie wzięło udział 16 uczniów klas trzecich Technikum Zawodowego – 3TEk, 3 TM, 3TB, 3TH i 3TE.

Konkurs organizowany był już po raz trzeci, we współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Uczniowie musieli zmierzyć się z zestawem 30 zadań z zakresu geografii fizycznej, obejmujących treści dotyczące sfer Ziemi.

I miejsce zajął Jacek Budka – uczeń klasy 3 TM

II miejsce zajął Łukasz Mitrus – uczeń klasy 3 TM

III miejsce zajęła Kamila Szczygieł – uczennica klasy 3 TEk

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, ponieważ zadania, które rozwiązywali obejmowały bardzo szeroki zakres wiedzy geograficznej.

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Organizatorzy

Galeria>>Nasi uczniowie pomagają, wspólnie oddali krew

Email Drukuj PDF

W dniu 7 czerwca w ramach XIV Edycji Turnieju w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda Krew Ratuje Życie” odbyła się kolejna zorganizowana przez naszą młodzież z SK PCK, akcja oddania krwi. Krew oddawaliśmy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Lubartowie, gdzie pani Agnieszka Piliszko przedstawiła potrzeby i zasady poboru krwi oraz rejestracji ochotników w bazie dawców szpiku. To ważny moment przed wakacjami, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na krew. W akcji wzięło udział 22 uczniów , którzy oddali razem ponad 7 litrów krwi. W tym gronie było 9 uczennic, a także  osoby oddające krew po raz pierwszy. Kilku uczniów zgłosiło się do bazy dawców szpiku za co należą się im ogromne podziękowania. Wśród wszystkich honorowych dawców krwi, którzy uczestniczyli w wyjściu do RCKKOT w Lubartowie w poniedziałek 12 czerwca w czasie długiej przerwy u opiekuna SK PCK została rozlosowana nagroda główna - mini wieża Philips oraz kilka nagród pocieszenia. Zapraszamy już dziś wszystkich chętnych na kolejne wspólne „ krwi pobranie”.

Jacek Bednarski

Galeria>>


„ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas trzecich Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 uczestniczyli dziś w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa na drodze. Prowadzona od kilku lat inicjatywa tuż przed wakacjami przypomina młodym ludziom jak ważne jest bezpieczeństwo, zdrowie i życie każdego z nas.

Naczelnik Ruchu Drogowego pan Marek Bocian przedstawił uczniom pełnoletnim film edukacyjno-informacyjny pt. „Śmierć czai się na drodze” z drastycznymi skutkami oraz statystykami wypadków drogowych spowodowanych właśnie brawurową jazdą w naszym województwie i powiecie. Ta grupa uczniów została wybrana nieprzypadkowo, bowiem są to osoby, których wiek uprawnia je do ubiegania się o prawo jazdy.

Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży, jakim zagrożeniem na drogach są młodzi, niedoświadczeni kierowcy. Uczniowie dowiedzieli się, że młodzi ludzie w wieku 18-24 lat, stanowią grupę osób powodujących najwięcej wypadków drogowych w Polsce, co potwierdzają statystyki. Przybliżono nowe przepisy w Kodeksie Karnym- art. 178b – który zaostrza odpowiedzialność za niezatrzymanie się do kontroli drogowej (dotychczas było to wykroczenie). Kierowca, który dopuści się takiego czynu może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Kolejno sądy będą obligatoryjnie orzekały zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za przestępstwo określone w artykułach: 178b (niezatrzymanie się do kontroli drogowej), 180a (prowadzenie pojazdu pomimo wydania decyzji o cofnięciu uprawnień), 244 (niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych). Zmiana wprowadzona w art. 178 §1 zakłada surowszą odpowiedzialność dla kierowcy znajdującego się w stanie nietrzeźwości (pod wpływem środka odurzającego), który spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym (lub ciężki uszczerbek na zdrowiu) – minimum 2 lata więzienia, bez możliwości zawieszenia kary. Z kolei za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244) sąd będzie mógł orzec karę pozbawienia wolności do 5 lat (dotychczas do lat 3). Wydłużono termin przedawnienia wykroczenia (art. 45 §1 Kodeksu wykroczeń). Jego karalność będzie nadal ustawać, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Natomiast w razie wszczęcia postępowania przedawnienie nastąpi dopiero z upływem 2 lat od zakończenia wyżej wymienionego okresu, tj. 3 lata od daty popełnienia czynu.


Więcej…

Strona 7 z 85