Aktualności

Europejski Dzień Języków 2017

Email Drukuj PDF

W piątek 03.11.2017 obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków – tym razem pod hasłem „Dzień z Bobem Dylanem”. Amerykański piosenkarz, kompozytor, pisarz i poeta został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 2016. Podczas zorganizowanego spotkania uczniowie technikum zawodowego zaprezentowali utwory poetyckie Boba Dylana, wykonując je w języku angielskim i niemieckim. Oprawą muzyczną towarzyszącą prezentacji twórczości poety były piosenki w jego autorskim wykonaniu. Na tę okazję przygotowana została wystawa plakatów o tematyce językowej i prac uczniowskich „Przysłowia i powiedzenia w językach obcych”. Dodatkowo czas umilił słodki poczęstunek przygotowany przez młodzież naszej szkoły.


Więcej…

Zajęcia profilaktyczne

Email Drukuj PDF

Zainteresowani uczniowie wzięli dziś udział. w zajęciach informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS z lekarzem anestezjologiem Bożeną Kasjaniuk i pielęgniarzem Piotrem Dudziakiem w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Agape z Lublina. Stowarzyszenie realizuje zadanie „Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do młodzieży szkolnej klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Treści przedstawione to: diagnostyka HIV, profilaktyka poekspozycyjna, zagadnienia dotyczące leczenia, dane epidemiologiczne, zagadnienia prawne odnośnie HIV/AIDS, postawy wobec obcowania z osobami zakażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS. Przedstawiono możliwości anonimowych badań na obecność wirusa HIV (gdzie, kiedy, jak to wygląda), a także fakty i mity na temat HIV/AIDS. Po warsztatach każdy z prowadzących specjalistów odpowiadał na indywidualne pytania zainteresowanych. Uczestnicy zajęć będą mogli zweryfikować swoją wiedzę podczas olimpiady szkolnej w listopadzie. Dziękujemy za udział w zajęciach.

Elżbieta Rola

Galeria>>


"Bezpieczeństwo krwi zaczyna się ode mnie"

Email Drukuj PDF

Krwiodawcą może być każdy z nas, warunek – trzeba być zdrowym. Tylko wówczas oddanie krwi nie będzie szkodliwe dla organizmu, a pobrana krew lub osocze nie będą stanowić zagrożenia dla chorych. Możesz zostać honorowym krwiodawcą, jeżeli:

- ukończyłeś 18 rok życia,

- nie chorowałeś na żółtaczkę zakaźną,

- w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przechodziłeś żadnych zabiegów chirurgicznych,

- w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonywano u Ciebie akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,

- nie przyjmowałeś nigdy narkotyków,

- w ostatnim czasie nie przyjmowałeś szczepień ochronnych,

- nie przyjmujesz i ostatnio nie przyjmowałeś żadnych leków,

- nie przechodzisz aktualnie żadnej infekcji ( katar, kaszel, ból gardła ).

O tym wszystkim oraz o możliwościach pomocy innym jako wolontariusz opowiedział naszym uczniom z klas technikum zawodowego, nasz były uczeń obecnie Młodzieżowy Instruktor oraz wolontariusz PCK Kamil Kukier. Kamil razem z Panią Agnieszką Grzesiuk Kierownikiem Oddziału Rejonowego PCK w Lubartowie gościli w dniu 25 października 2017 r. w naszej szkole na zaproszenie Szkolnego Koła PCK. W czasie spotkania zachęcali młodzież również do zgłaszania się jako dawcy szpiku, gdzie procedura jest taka sama a potrzeby są ogromne.

Dar krwi darem serca
Nie wahaj się - podejmij decyzję. Zgłoś się
:
do pedagoga szkolnego lub Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubartowie, ul. l Cicha 14 /Szpital/

Jacek Bednarski

Galeria>>


RCEZ w programie edukacyjnym „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

Email Drukuj PDF

Nasza szkoła kolejny już raz bierze udział w programie edukacyjnym „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie. Program ma za zadanie propagowanie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy niedługo rozpoczną pracę zawodową.

W dniu 23.10.2017 r. pani dyrektor Hanna Borzęcka odebrała podziękowania dla szkoły za udział i współpracę w ramach programu. Ponadto nauczyciele RCEZ Jadwiga Gębal oraz Justyna Włosek otrzymały świadectwa potwierdzające uczestnictwo w programie edukacyjnym organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Wtorkowe spotkanie połączone było ze szkoleniem dotyczącym tego programu prowadzonym przez starszego radcę Mirosława Wyrwisza z PIP Lublin.

Mariusz Borzęcki

Galeria>>


„Matematyka w technice dla technika”

Email Drukuj PDF

25 października 2017r. uczniowie klas maturalnych naszej szkoły wzięli udział w ósmej edycji konkursu matematycznego „ Matematyka w technice dla technika”.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy i pod patronatem Politechniki Lubelskiej. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finału. Uczestnikami konkursu są wyłącznie uczniowie technicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Główną nagrodą jest indeks na Politechnikę Lubelską.

W naszej szkole udział wzięło ośmiu uczniów z klas 4TB, 4TE oraz 4TM. Do kolejnego etapu zakwalifikował się uczeń z klasy 4 TE Przemysław Góźdź, który uzyskał największą liczbę punktów.

Organizatorzy

Galeria>>


XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej – zawody szkolne

Email Drukuj PDF

Ruszyła XLIV edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest organizowana przez Naczelną Organizację Techniczną na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w oparciu o Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Patronem OWT jest Minister Gospodarki.

Olimpiada jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: techników i liceów ogólnokształcących.


Więcej…

Rozstrzygnięcie konkursu Wiedzy o Szkole

Email Drukuj PDF

W III edycji konkursu Wiedzy o Szkole,

który skierowany jest do uczniów klas pierwszych

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,

zwyciężyła klasa 1 TM.

Celem konkursu jest między innymi zachęcenie uczniów do zapoznania się z obowiązującym ich prawem szkolnym, obowiązkami, przywilejami, jak również z historią szkoły. Konkurs ma również za zadanie stworzenie możliwości wykazania się oraz wspólnego działania jako zespół klasowy.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu zawierającego 21 pytań m.in. z zakresu:

- wiedzy ogólnej o szkole,
- znajomości obowiązujących dokumentów szkolnych,
- znajomości praw i obowiązków ucznia,
- znajomości historii szkoły.

Uczniowie klas pierwszych mimo tak krótkiego pobytu w naszej szkole całkiem dobrze poradzili sobie z pytaniami testowymi. Na uzupełnienie braków mają jeszcze czas. Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w konkursie, wychowawcom za pomoc uczniom
w przygotowaniu się i zachęcamy do aktywnego udziału w życiu naszej szkoły.

Przypominamy, że nagrodą w konkursie dla klasy 1 TM jest:

2 Listopad 2017 dniem bez pytania, kartkówek i stresu”.

Serdecznie gratulujemy!


Wycieczka przedmiotowa handlowców do IKEA w Lublinie

Email Drukuj PDF

Dnia 13 października uczniowie klasy 2TH (kształcący się w zawodzie technik handlowiec ) i 2HS (kształcący się w zawodzie sprzedawca) uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do sklepu z wyposażeniem wnętrz IKEA. Jest to jedna z największych placówek handlowych we wschodniej części kraju licząca ponad 33,5 tys. m2. W IKEA w Lublinie znajduje się blisko 10 tysięcy różnych produktów oraz około 70 aranżacji różnych pomieszczeń. Nasi uczniowie mieli możliwość to wszystko zobaczyć z bliska! Zapoznali się ze strefami rozmieszczania towarów, jakie zostały wyodrębnione w sklepie. Zaobserwowali sposób rozplanowania przestrzeni sali sprzedażowej oraz rozpoznawali poznane wcześniej zasady ekspozycji towarów. Wizyta w IKEI z pewnością pomogła uczniom lepiej zrozumieć wiedzę teoretyczną przekazywaną w szkole – była to lekcja w praktyce. W celu rozładowania emocji i wrażeń po zwiedzaniu aranżacji sklepowych uczniowie udali się do pobliskiej kręgielni. Wszystkim uczestnikom wycieczki miło upłynął czas spędzony na rywalizacji podczas gry w kręgle i na zacieśnianiu więzi koleżeńskich. Opiekunami wycieczki były: M. Foltyn, M. Nowak, B. Smerdel.

Galeria>>


Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania klas pierwszych

Email Drukuj PDF

Dnia 13 października 2017r. cała społeczność naszej szkoły wzięła udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowaniu klas pierwszych. Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy II TB Anna Dawidziuk i Kacper Kanak, którzy w imieniu społeczności uczniowskiej podziękowali nauczycielom za ich zaangażowanie, wiedzę, umiejętności oraz wytrwałość i szlachetność. Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Hanna Borzęcka. W swoim przemówieniu nawiązała do Dnia Edukacji Narodowej podkreślając, że święto to nie odnosi się tylko do nauczycieli, ale do wszystkich osób związanych z edukacją. Następnie skierowała kilka słów do uczniów klas pierwszych. Przypomniała, że wstępują oni w szeregi nowej społeczności szkolnej a dzięki ślubowaniu nabywają nie tylko nowe prawa, ale również obowiązki. Pani dyrektor życzyła uczniom, aby rozwijali swoje talenty oraz wzbogacali swoja wiedzę i doświadczenie, wyraziła również swoją radość z powodu wyboru szkoły przez pierwszoklasistów. Ciepłe słowa wraz cennymi radami padły również z ust przedstawiciela władz Powiatu Lubartowskiego pana Krzysztofa Krupy. Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu w imieniu Starosty Lubartowskiego Fryderyka Puły odczytał list, w którym pokreślił, że uczniowie naszej szkoły maja wspaniałe warunki do nauki i rozwoju swoich zainteresowań.

Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Włączyło ono tych uczniów w społeczność szkolną RCEZ. Reprezentanci ośmiu klas pierwszych Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 otrzymali z rąk pani Dyrektor Certyfikaty ucznia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.

Po części oficjalnej grupa artystów z klas pierwszych i drugich (pod opieką pani Joanny Lipskiej i pani Agnieszki Sachar) zaprezentowała krótką, humorystyczną część artystyczną. Była to forma podziękowania nauczycielom za ich trud i wysiłek włożony w edukację i wychowanie uczniów. W części artystycznej wystąpili Sebastian Guz 1TE, Adrian Sadura 1TE, Kamil Winiarczyk 1TE, Filip Nowakowski 1TM, Łukasz Wójcik 1TM, Michał Bandura 1TM, Mateusz Boguszewski 1TM, Piotr Korsacki 1TM, Jakub Pydyś 1TM, Oskar Wasil 1TEk, Magdalena Podleśna 2TEk, Alicja Komuń 2TEk, Kacper Sienkiewicz 1w, Jakub Karusik 1TM, Jakub Włodek 1TM.

Organizatorzy

Galeria>>


Strona 4 z 84