Aktualności

Uczniowie naszej szkoły wśród Stypendystów Starosty Lubartowskiego

Email Drukuj PDF

Uczniowie naszej szkoły otrzymali Stypendia Starosty Lubartowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie Technikum Zawodowego.

Nagrodzeni uczniowie to:

  1. Beata Osuch kl. 4 TEk
  2. Alicja Kwasek kl. 3 TEk
  3. Barbara Abramik kl. 3 TEk
  4. Bartosz Bodzak kl. 3 TEK
  5. Dominika Sławińska kl. 3 TEk
  6. Magdalena Podleśna kl. 3 TEk
  7. Mateusz Czeladka kl. 3 TEk
  8. Sylwia Wyrwisz kl. 3 TEk
  9. Alicja Gozdal kl. 2 TEk

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie w dniu 7 marca 2019 roku. Starosta Lubartowski Pani Ewa Zybała wręczyła stypendia uczniom uzdolnionym, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i sportu. Mamy nadzieję, że wyróżnienia zmotywują młodzież do pogłębiania swojej wiedzy, osiągania coraz lepszych wyników w nauce i sukcesów w konkursach i olimpiadach, a także rozwijania własnych zainteresowań.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zostali docenieni za trud i zaangażowanie, jakie włożyli w naukę i działania na rzecz społeczności szkolnej. Życzymy także powodzenia w kolejnym semestrze.

Magdalena Guz

Galeria>>


Konkurs plastyczny z języka angielskiego „Funny Symbols” rozstrzygnięty!!!

Email Drukuj PDF

W naszej szkole po raz pierwszy odbył się konkurs plastyczny z języka angielskiego „Funny Symbols”. Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka i poznawania kultury krajów anglojęzycznych. Cieszył się on dużym zainteresowaniem. Spośród dwudziestu prac zostały wybrane trzy najlepsze, które zostały nagrodzone.


I miejsce: praca Edyty Dejnek uczennicy klasy II W

II miejsce: praca Kaji Wysokińskiej uczennicy klasy I TH

III miejsce: praca Pawła Chmielewskiego ucznia klasy II TB

 

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

Organizator konkursu
Magdalena Kukla-Krzyżanowska

Galeria>>

 


Spotkanie z rozrywkową beletrystyką

Email Drukuj PDF

W dniu 6 marca 2019 roku zakończyliśmy cykl spotkań „Z literaturą na Ty”, które poprowadziła dla młodzieży pani Ariadna Ewa Zalewska Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie. Podczas dzisiejszego spotkania, w którym uczestniczyli uczniowie klasy 1 TEk, pani Zalewska przedstawiła różne gatunki beletrystyki prezentując wybrane nowości wydawnicze. Wiele z przedstawionych tytułów można wypożyczyć ze zbiorów biblioteki szkolnej zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Spotkania miały na celu propagowanie literatury wśród społeczności uczniowskiej naszej szkoły i zachęcenie młodzieży do sięgania w wolnej chwili po książkę. Jak podkreśliła pani Zalewska – cytując Wisławę Szymborską  – „Czytanie jest najlepszą zabawą jaką sobie ludzkość wymyśliła”, dlatego zachęcamy wszystkich uczniów do czytania!

Dziękujemy młodzieży za udział w zajęciach. Dziękujemy pani Ariadnie Ewie Zalewskiej za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów naszej szkoły.

Organizatorzy

Galeria>>


„Wybierz Życie – Pierwszy Krok”

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział w programie edukacyjnym: „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”. W tym roku adresatami działań profilaktycznych byli także nauczyciele z naszej szkoły. Program opierał się na założeniu, że przynoszącą rezultaty formą edukacji prozdrowotnej są praktyczne działania, dotyczące promowania zdrowego stylu życia. Jego głównym zadaniem jest zachęcanie młodzieży do brania odpowiedzialności za zdrowie swoje i osób z najbliższego otoczenia. Podejmuje też ważny temat, jakim jest występowanie w Polsce raka szyjki macicy i stanowi próbę rozwiązania tego istotnego problemu zdrowotnego. Tym samym wpisuje się w projekt MEN Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Do współpracy w realizacji programu została zaproszona pani Mirosława Orlik z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie, która mówiła o zakażeniach wirusem brodawczaka ludzkiego HPV wywołującego raka szyjki macicy. Mamy nadzieję, że działania profilaktyczne prowadzone na terenie naszej szkoły wpłyną na wzrost świadomości i odpowiedzialności wśród młodych kobiet i mężczyzn, co w przyszłości pozwoli im na uniknięcie wielu groźnych chorób. Organizacja tego typu spotkań to nie tylko dodatkowa okazja edukacyjna, ale przede wszystkim uświadomienie jak wartościowe jest ludzkie życie i jak należy się o nie troszczyć. Animatorami programu oraz organizatorami spotkania byli pedagodzy szkolni.

Elżbieta Rola

Galeria>>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy

do udziału w V Edycji Konkursu Powiatowego

"Wyjątkowe jednostki - autorytety"

Wybitny twórca
Konkurs został objęty
Patronatem Honorowym Starosty Lubartowskiego


Organizatorzy:
Dorota Bułgajewska – Muzyka
Edyta Konior


Konkurs „Wybieram Wybory” – etap szkolny

Email Drukuj PDF

W dniu 26 lutego 2019 roku został przeprowadzony etap szkolny III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Uczniowie klasy 3 TEk rozwiązywali test wyboru, składający się z 25 pytań.  Zakres tematyczny pytań obejmował wszystkie działy Kodeksu wyborczego.

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego -  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Życzymy naszym uczniom powodzenia i czekamy na rozstrzygnięcie Konkursu.

Magdalena Guz

Galeria>>


Spotkania z doradcami zawodowymi

Email Drukuj PDF

W dniu 24.01.2019r. pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie pani Anna Najda zapoznała rodziców z formami pomocy, jakich udziela Urząd Pracy osobom bezrobotnym (m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia dla osób bezrobotnych, staże pracy i programy wspomagające osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą).  Rodzice dowiedzieli się również, jakie warunki należy spełnić, aby zarejestrować się jako bezrobotny, na czym polega pozyskiwanie ofert pracy oraz na czym polega inicjowanie i organizacja kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami. Uzyskali informacje o prawach i obowiązkach przysługujących osobom bezrobotnym oraz o organizowanych dla osób bezrobotnych szkoleniach, kursach i projektach.

W dniach 28-30.01.2019r oraz 1.02.2019 r. w naszej szkole gościliśmy doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Lublina. Celem spotkań było omówienie planowania przez młodzież własnego rozwoju i podejmowania świadomych decyzji dotyczących ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy spotkania uzyskali wiele przydatnych informacji o zasadach realizowania poradnictwa zawodowego i korzyściach, które z niego wynikają. Omówiona została sytuacja osób młodych na lokalnym rynku pracy. Podczas spotkań młodzież zapoznała się również ze zmianami dotyczącymi podejmowania pierwszej pracy czy odbywania stażu absolwenckiego po zakończeniu szkoły. Poruszony został również temat przygotowania się do spotkania z potencjalnym pracodawcą, ze zwróceniem uwagi na szereg umiejętności, które powinien posiadać każdy człowiek ubiegający się o pracę.

Młodzież uczestnicząca w spotkaniu wykazywała duże zainteresowanie omawianą tematyką. Uczniowie zadawali wiele pytań i chętnie włączali się do rozmowy. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas spotkania zaowocuje po ukończeniu szkoły i pomoże poruszać się świadomie na rynku pracy.

Elżbieta Rola

Galeria>>

 


Wyróżnienie dla Jakuba Zalewskiego w konkursie informatycznym

Email Drukuj PDF

W dniu 1 lutego 2019 roku uczniowie naszej szkoły z klasy 1 TM: Jakub Zalewski, Cezary Bujak i Patryk Rodak wzięli udział w drugim etapie XV Regionalnego Konkursu "Dzień Bezpiecznego Komputera". Jakub otrzymał wyróżnienie w kategorii technikum.

Konkurs odbył się w siedzibie organizatora w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Uczniowie rozwiązywali test z zakresu informatyki. W trakcie oczekiwania na wyniki swojej pracy uczestnicy wysłuchali wykładów przedstawicieli Straży Miejskiej w Lublinie, firmy Microsoft Polska i Polskiego Towarzystwa Informatycznego oddział Lubelski.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu - Safer Internet Day przez Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Gratulujemy naszym uczniom!

opiekun szkolny konkursu
Ilona Puła

Galeria>>


Strona 4 z 102