Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu geograficznego 2017

Email Drukuj PDF

13.06.2017 odbył się szkolny konkurs geograficzny „Sfery Ziemi”. W konkursie wzięło udział 16 uczniów klas trzecich Technikum Zawodowego – 3TEk, 3 TM, 3TB, 3TH i 3TE.

Konkurs organizowany był już po raz trzeci, we współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Uczniowie musieli zmierzyć się z zestawem 30 zadań z zakresu geografii fizycznej, obejmujących treści dotyczące sfer Ziemi.

I miejsce zajął Jacek Budka – uczeń klasy 3 TM

II miejsce zajął Łukasz Mitrus – uczeń klasy 3 TM

III miejsce zajęła Kamila Szczygieł – uczennica klasy 3 TEk

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, ponieważ zadania, które rozwiązywali obejmowały bardzo szeroki zakres wiedzy geograficznej.

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Organizatorzy

Galeria>>Nasi uczniowie pomagają, wspólnie oddali krew

Email Drukuj PDF

W dniu 7 czerwca w ramach XIV Edycji Turnieju w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda Krew Ratuje Życie” odbyła się kolejna zorganizowana przez naszą młodzież z SK PCK, akcja oddania krwi. Krew oddawaliśmy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Lubartowie, gdzie pani Agnieszka Piliszko przedstawiła potrzeby i zasady poboru krwi oraz rejestracji ochotników w bazie dawców szpiku. To ważny moment przed wakacjami, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na krew. W akcji wzięło udział 22 uczniów , którzy oddali razem ponad 7 litrów krwi. W tym gronie było 9 uczennic, a także  osoby oddające krew po raz pierwszy. Kilku uczniów zgłosiło się do bazy dawców szpiku za co należą się im ogromne podziękowania. Wśród wszystkich honorowych dawców krwi, którzy uczestniczyli w wyjściu do RCKKOT w Lubartowie w poniedziałek 12 czerwca w czasie długiej przerwy u opiekuna SK PCK została rozlosowana nagroda główna - mini wieża Philips oraz kilka nagród pocieszenia. Zapraszamy już dziś wszystkich chętnych na kolejne wspólne „ krwi pobranie”.

Jacek Bednarski

Galeria>>


„ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas trzecich Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 uczestniczyli dziś w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa na drodze. Prowadzona od kilku lat inicjatywa tuż przed wakacjami przypomina młodym ludziom jak ważne jest bezpieczeństwo, zdrowie i życie każdego z nas.

Naczelnik Ruchu Drogowego pan Marek Bocian przedstawił uczniom pełnoletnim film edukacyjno-informacyjny pt. „Śmierć czai się na drodze” z drastycznymi skutkami oraz statystykami wypadków drogowych spowodowanych właśnie brawurową jazdą w naszym województwie i powiecie. Ta grupa uczniów została wybrana nieprzypadkowo, bowiem są to osoby, których wiek uprawnia je do ubiegania się o prawo jazdy.

Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży, jakim zagrożeniem na drogach są młodzi, niedoświadczeni kierowcy. Uczniowie dowiedzieli się, że młodzi ludzie w wieku 18-24 lat, stanowią grupę osób powodujących najwięcej wypadków drogowych w Polsce, co potwierdzają statystyki. Przybliżono nowe przepisy w Kodeksie Karnym- art. 178b – który zaostrza odpowiedzialność za niezatrzymanie się do kontroli drogowej (dotychczas było to wykroczenie). Kierowca, który dopuści się takiego czynu może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Kolejno sądy będą obligatoryjnie orzekały zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za przestępstwo określone w artykułach: 178b (niezatrzymanie się do kontroli drogowej), 180a (prowadzenie pojazdu pomimo wydania decyzji o cofnięciu uprawnień), 244 (niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych). Zmiana wprowadzona w art. 178 §1 zakłada surowszą odpowiedzialność dla kierowcy znajdującego się w stanie nietrzeźwości (pod wpływem środka odurzającego), który spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym (lub ciężki uszczerbek na zdrowiu) – minimum 2 lata więzienia, bez możliwości zawieszenia kary. Z kolei za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244) sąd będzie mógł orzec karę pozbawienia wolności do 5 lat (dotychczas do lat 3). Wydłużono termin przedawnienia wykroczenia (art. 45 §1 Kodeksu wykroczeń). Jego karalność będzie nadal ustawać, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Natomiast w razie wszczęcia postępowania przedawnienie nastąpi dopiero z upływem 2 lat od zakończenia wyżej wymienionego okresu, tj. 3 lata od daty popełnienia czynu.


Więcej…

Z wizytą w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Email Drukuj PDF

W zabytkowym Pałacu Przebendowskich - Radziwiłłów w Warszawie, w którym mieści się siedziba Muzeum Niepodległości odbyło się w dniu 9 czerwca 2017r. uroczyste podsumowanie dwóch, historycznych konkursów: "Kresowe Portrety" oraz "Tadeusz Kościuszko - niezłomny bojownik w walkach o niepodległość". Galę Finałową konkursu poprowadzili pan Krzysztof Bąkała Kierownik Działu Edukacji i pan Michał Rybak pracownik Muzeum. W atmosferę uroczystości wprowadził wszystkich przybyłych na uroczystość Chór dziecięcy, który wykonał pieśni patriotyczne tj: Bogurodzica, Rota, Pałacyk Michla, czy Warszawo ma.

Pan Michał Rybak dokonał podsumowania pierwszego konkursu o polskim bohaterze narodowym Tadeuszu Kościuszce. Na konkurs napłynęły 152 prace ze wszystkich typów szkół, w tym 60 prac plastycznych, 51 multimedialnych i 41 literackich. Oceny prac konkursowych dokonało jury złożone z nauczycieli polonistów, historyków, informatyków oraz pracowników muzeum, w tym historyków sztuki. Jury miało trudny wybór w wyłonieniu najlepszych, gdyż prace konkursowe miały wysoki poziom. Nasza uczennica z klasy 1TEk Magdalena Podleśna zajęła wysokie 2 miejsce za pracę w kategorii multimedialnej. W konkursie tym, z naszej szkoły wzięli również udział: Bartosz Bodzak 1TEk, Ilona Misiarz 1TEk i Izabela Krzyżanowska 3TH.

Podsumowania drugiego konkursu o losach polskich rodzin z Kresów Wschodnich dokonał Pan Krzysztof Bąkała, który zaznaczył na wstępie, że jest to już 3 edycja konkursu, w którym ocena prac jest zawsze trudna z powodu braku dostępności do źródeł historycznych. Prace na ten konkurs napłynęły z wielu miast Polski np: z Krakowa, Gdańska, Bytomia. Prace nie były porównywane pomiędzy sobą, lecz jury oceniało zasób treści merytorycznej, wkład pracy i inne spojrzenie na tematykę kresową. Jury było pod wrażeniem dokładności i obszerności prac konkursowych, oceniając prace literackie laureatów jako "małe prace magisterskie". Konkurs pozwolił wyłonić najlepszych w kraju, w tym pracę literacką napisaną przez Eryka Symbora, dziś już absolwenta 4TB, który zajął w konkursie 1 miejsce.


Więcej…

VII Edycja Szkolnego Konkursu „Ekonomia jest O.K.”

Email Drukuj PDF

W dniu 5 czerwca 2017 roku odbył się po raz siódmy Szkolny Konkurs „Ekonomia jest O.K.” promujący wiedzę z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Wzięło w nim udział 17 uczniów z pierwszych, drugich i trzecich klas technikum ekonomicznego i handlowego.

Pytania testowe obejmowały zagadnienia z różnych przedmiotów ekonomicznych i nawiązywały tematyką do egzaminów zawodowych. Uczniowie mieli możliwość poznania przykładowych zadań obowiązujących na egzaminie.

Znane są już wyniki Konkursu. Ze względu na różny poziom klas, oddzielnie zostały ocenione prace uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie:

klasy pierwsze –  Alicja Kwasek z klasy 1 TEk

klasy drugie – Beata Osuch z klasy 2 TEk

klasy trzecie – Weronika Małyska z klasy 3 TEk

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Krzych

Galeria>>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

W dniu 13 czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 8.20 w sali nr 39

zostanie przeprowadzony szkolny konkurs geograficzny „Sfery Ziemi”.


Sukces ogólnopolski z historii dla absolwentki RCEZ

Email Drukuj PDF

Angelika Kusyk tegoroczna absolwentka klasy 4TEk zajęła III miejsce
w I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym pt: "Solidarność Walcząca 1982-1990".

Stowarzyszenie "Solidarność Walcząca" z siedzibą we Wrocławiu ogłosiło I edycję historycznego konkursu w związku z przypadającymi w 2017r. obchodami 35-lecia najprężniej działającej w latach 1982-1990 podziemnej organizacji -Solidarności Walczącej. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, NBP, TVP Historia, Gazeta Obywatelska, Ośrodek Pamięć i Przyszłość. Celem konkursu było: ukazanie różnych dróg w dążeniu do odzyskania niepodległości, upowszechnienie sylwetek ludzi Solidarności Walczącej oraz poznanie najnowszej historii Polski. Adresatem konkursu była młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, jak również osoby dorosłe, czy świadkowie historii. Zadaniem uczestników konkursu ze szkół ponadgimnazjalnych było wykonanie pracy o charakterze multimedialnym np: filmu, nagrania audio, czy prezentacji.


Więcej…

Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia w RCEZ

Email Drukuj PDF

Poprzedzając  dzień Światowego dnia bez tytoniu, który obchodzony jest co roku 31 maja w naszej szkole przez cały tydzień od 29.05.2017r. do 2.06.2017r. wszyscy wychowawcy wraz z pedagogiem przeprowadzili w ramach zajęć z wychowawcą w każdej klasie zajęcia informacyjno-edukacyjne na temat uzależnień. Przygotowano prezentacje multimedialną na temat nikotynizmu, filmy edukacyjne, krzyżówki, rebusy, testy wiedzy dla uczniów, audycje na temat szkodliwości palenia papierosów przygotowana przez uczniów klasy 1TE i 1TB. W czasie zajęć uczniowie mogli skorzystać z wypożyczonych pomocy z PSSE z Lubartowa:  smokerlyzera (urządzenie badające zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu) i okularów – alkogogli i norkogogli, imitujących widzenie kierowcy po spożyciu alkoholu lub innych substancji.   Alkogogle służą do demonstracji występującego spowolnienia czasu reakcji, niemożności określania kierunków, zniekształcenia widzianego obrazu, zmian w ocenie odległości. Ponadto klasa 2TB i 2Tek wzięła udział w konkursie na temat uzależnień podsumowującym  i utrwalającym wiedzę z programu ARS-jak dbać o miłość. Na terenie szkoły zostały rozpropagowane plakaty i ulotki z informacjami profilaktyki uzależnień.  Wyżej wymienione treści zostaną przekazane także rodzicom na zebraniach klasowych w dniach 5-8 czerwca 2017r.

Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maja – tegoroczne hasło: „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”  („Tobacco – a threat to development”).

Światowy Dzień bez Tytoniu to akcja, którą zainicjowano na Konferencji WHO w roku 1988 w Madrycie. Co roku 31 maja Światowa Organizacja Zdrowia i partnerzy Światowego Dnia bez Tytoniu mają na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu oraz zagrożenia z tym związane.


Więcej…

Nauka przez zabawę savoir –vivre w szkole i poza nią

Email Drukuj PDF

Dobre maniery i wychowanie na co dzień, poprawne zachowanie w różnych sytuacjach, etykieta na oficjalnych spotkaniach i przy innych okazjach? Na te i podobne pytania szukaliśmy odpowiedzi już w X edycji konkursu savoir –vivre. W konkursie uczestniczyło 10 zespołów klasowych. Są to uczniowie zarówno technikum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej, kształcący się w różnych zawodach np: technik budownictwa, technik elektronik, technik mechanik, technik ekonomista, technik handlowiec, fryzjer, kucharz małej gastronomii, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, sprzedawca. Mieliśmy przyjemność gościć: panią Urszulę Bednarczyk z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, która była przewodniczącą Jury. Pozostali członkowie komisji to: wicedyrektor Zbigniew Zarzycki wraz z nauczycielami i uczniami Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.


Więcej…

Uczniowie RCEZ czytają na skarpie przy pałacu Sanguszków

Email Drukuj PDF

W dniu 1 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Jak nie czytam jak czytam”. Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest redakcja czasopisma „Biblioteka w Szkole”, natomiast organizacji akcji na terenie naszego miasta podjęła się Powiatowa Biblioteka Publiczna we współpracy z naszą szkołą i ZS nr 2 w Lubartowie. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami siedząc na skarpie przy pałacu Sanguszków w Lubartowie punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęli wspólne czytanie. Uczestnicy mieli również możliwość dyskusji na temat wybranych przez siebie tytułów książek. W akcji uczestniczyło łącznie 120 osób. Opiekunami uczniów naszej szkoły były Panie Wanda Michalak i Katarzyna Malczewska.


Więcej…

Strona 3 z 80