Aktualności

Egzamin czeladniczy dla uczniów – pracowników młodocianych

Email Drukuj PDF

W dniu 17.05.2019 r. w naszej szkole gościliśmy Dyrektora Lubelskiej Izby Rzemieślniczej Pana Marcina Kusiaka. Przekazał on uczniom klasy trzeciej szkoły zawodowej informacje na temat procedur egzaminu czeladniczego w różnych zawodach. Egzamin ten absolwent szkoły składa w izbie rzemieślniczej. Warto przypomnieć, że uczeń -pracownik młodociany otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, a jego staż pracy zalicza się do lat pracy wymaganych do emerytury. Nauka zawodu odbywa się pod opieką mistrza/fachowca w jego zakładzie. Po trzech latach nauki uczeń zdaje egzamin i uzyskuje tytuł czeladnika. Po kolejnych trzech latach pracy w zawodzie ma możliwość uzyskania tytułu mistrza. Uzyskane kwalifikacje zarówno czeladnika, jak i mistrza są kwalifikacjami uznawanymi w całej Unii Europejskiej. Najpopularniejsze zawody, wybierane od lat przez uczniów, to: fryzjer, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik samochodowy, piekarz, cukiernik, kucharz.

Elżbieta Rola

Galeria>>


VI Edycja Tygodnia Bezpieczeństwa

Email Drukuj PDF

W dniu 16.05.2019r nauczyciele z naszej szkoły o profilu budowlanym brali udział w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa na budowie. Głównym organizatorem imprezy była  Okręgowa Inspekcja Pracy w Lublinie we współpracy z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Spotkanie miało miejsce na terenie budowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.

Hasło tegorocznej edycji to: "Nie idź na skróty. Nigdy!". Hasło to jest konsekwencją licznych wypadków, które mają miejsce na placu budowy podczas prac budowlano - remontowych. Tematyka spotkania poświęcona była "Bezpieczeństwu i Higieny Pracy podczas prowadzenia prac na wysokości". Celem wydarzenia było kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, jak również podniesienie poziomu wiedzy w zakresie bezpiecznych warunków pracy podczas wykonywania prac na wysokości. Podczas seminarium inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przedstawili zagadnienia związane z zagrożeniami dla życia i zdrowia pracowników występujących podczas prac budowlanych, z przykładami konkretnych wypadków zaistniałych na terenie naszego województwa w ostatnim okresie. Po zakończonych wykładach na terenie budowy odbyły się pokazy straży pożarnej z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia akcji ratowniczej. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zaktualizowana wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na terenie budowy odbyły się również pokazy sprzętu budowlanego firmy Hilti niezbędnego do prac budowlanych i montażowych.

Magdalena Kondrat
Mariusz Borzęcki

Galeria>>


Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Szkole i Regionie

Email Drukuj PDF

Szkolny Konkurs Wiedzy o Szkole i Regionie

IX Edycja

WYNIKI  II  ETAPU

 

Informujemy, że w IX Edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o Szkole i Regionie zwyciężyli zespołowo:

Julia Ferenc i Adam Wójtowicz z klasy 1 TB

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Organizatorzy


Zgłoś się na płatne staże!

Email Drukuj PDF

POBIERZ formularz zgłoszeniowy>>>


Tłumy na dniach otwartych RCEZ

Email Drukuj PDF

Od rana w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej trwają Dni Otwarte szkoły. Młodzież z gimnazjów i szkół podstawowych może z łatwością obejrzeć mury szkoły, warsztaty i zapoznać się z pracowniami i wyposażeniem, które wykorzystywane jest do kształcenia przyszłych "zwodowców".

 

Zobacz szczegóły REKRUTACJI 2019

Zobacz galerię >>>


Dni otwarte w RCEZ

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w dn. 30 kwietnia w godz. 8-13 odbędą się Dni Otwarte naszej szkoły.


Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 klas programowo najwyższych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Email Drukuj PDF

26 kwietnia 2019 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas programowo najwyższych Technikum Zawodowego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Zgodnie z wieloletnią tradycją uroczystość odbyła się na placu szkolnym, w cieniu już prawie rozkwitających kasztanów, które symbolicznie przypominały o zbliżającym się egzaminie maturalnym.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Lubartowie Pan Andrzej Sekuła, ksiądz Franciszek Kliza, Dyrekcja Szkoły i nauczyciele Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz uczniowie klas młodszych.

Po wprowadzeniu sztandaru i powitaniu gości głos zabrała Pani Dyrektor Hanna Borzęcka. Pożegnała maturzystów w imieniu swoim oraz w imieniu nauczycieli, którzy przez kilka lat pracowali z dzisiejszymi absolwentami. Następnie Pan Andrzej Sekuła odczytał list Starosty Lubartowskiego.

Prowadzący uroczystość maturzyści – Marcelina Cieślak i Damian Malaca podziękowali Gościom, Dyrekcji i Rodzicom za wiele miłych słów skierowanych do nich w tak uroczystym dniu. Natomiast Mateusz Powałka odczytał przemówienie, w którym podziękował Dyrekcji Szkoły za życzliwość, przychylność i wsparcie, nauczycielom i wychowawcom za wysiłek w trudnej drodze nauczania oraz wszystkim pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do tego, że czas w szkole upłynął w miłej atmosferze.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i dyplomów dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżnili się zaangażowaniem w działania na rzecz szkoły.  Na koniec wszyscy udali się z wychowawcami do swoich klas, gdzie nastąpiło pożegnanie i wręczenie świadectw.

Ten ostatni dzień szkoły zapadnie na zawsze w pamięci uczniów, którzy otrzymali wymarzone i zasłużone świadectwa ukończenia szkoły. Trochę szkoda, że czas tak szybko upływa, niedawno rozpoczynali naukę, dziś już ją ukończyli. Jednak zawsze Nasi Absolwenci będą mile widziani w murach szkoły!

Gratulujemy wszystkim ukończenia szkoły!

Życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym!

Galeria>>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Akcja „Razem dla Rodaków ze wschodu”

 

„Razem dla Rodaków ze Wschodu”Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w akcji pod nazwą „Razem dla Rodaków ze wschodu”. Celem akcji jest pomoc Polakom mieszkającym za wschodnią granicą poprzez zbiórkę produktów niezbędnych w codziennym życiu. W ramach naszej akcji będziemy zbierać takie produkty jak: żywność z długim terminem ważności, konserwy, słodycze, środki czystości, artykuły szkolne i biurowe. Produkty można przynosić do 15 maja 2019 r. i zostawiać je w szkolnej szatni.


Nasi uczniowie w konkursie "Poznaj Prawo Budowlane”

Email Drukuj PDF

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły - Monika Lisek i Dominik Zbiciak z klasy 2 TB biorą udział w I Międzywojewódzkim Konkursie Wiedzy "Poznaj Prawo Budowlane". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym z województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego i odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego.

Naszym uczniom życzymy sukcesów.

Patronat honorowy nad konkursem sprawują:

1. Minister Inwestycji i Rozwoju

2. Wojewoda Podkarpacki

3. Polska Izba Inżynierów Budownictwa

4. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

5. Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie

6. Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie

7. Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach

8. Politechnika Lubelska

9. Politechnika Świętokrzyska

Magdalena Kondrat

 


Wyjazd edukacyjny klasy 1TM

Email Drukuj PDF

Dnia 3 kwietnia 2019 r. klasa pierwsza Technikum Zawodowego uczestniczyła – pod opieką p. Iwony Mocior i p. Marzeny Foltyn – w wyjeździe do Lublina. Wycieczka miała charakter dydaktyczny i uzupełniała treści realizowane na lekcjach historii. Na początku grupa udała się do Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”. Tu przykuły uwagę fakty i ciekawostki, które podawał pan przewodnik.  Uczniowie poznali historię budynku (w okresie przedwojennym pełniącego funkcję Urzędu Ziemskiego), który z chwilą przejęcia gmachu przez gestapo - w roku 1940 -  został przebudowany i dostosowany do zadań i potrzeb Geheime Staatspolizei. Parter i piętra przeznaczone zostały na biura, gdzie m.in. przeprowadzane były przesłuchania, natomiast piwnice przebudowano, tworząc w nich cele więzienne. Jak się dało zaobserwować, zebrani byli niezmiernie zainteresowani tym, co zobaczyli i usłyszeli na temat miejsca kaźni. Następnie grupa udała się do  kina Cinema City, by obejrzeć film Przemytnik. Na zakończenie trzeba podkreślić, że wyjazd był przepełniony trudnymi - jednak koniecznymi, by lepiej rozumieć historię Polski - treściami.

Opracowała Iwona Mocior

Galeria>>


Strona 3 z 104