Aktualności

Finał V Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS

Email Drukuj PDF

Dnia  1 grudnia 2017 r. odbył się „V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS”. W finale zostały wyróżnione uczennice naszej szkoły Alicja Komuń kl. 2 TEk i Weronika Zawiałowa kl. 2 TH. Konkurs organizowany jest przez Bursę Szkolną w Lubartowie przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie. Celem konkursu jest propagowanie i popularyzowanie wśród młodych ludzi wiedzy na temat HIV /AIDS i zasad zapobiegania  szerzeniu się zakażeń wirusem HIV.

Organizatorzy

Galeria>>


Zajęcia z doradztwa zawodowego

Email Drukuj PDF

W dniach 28 i 30 listopada 2017 r. uczniowie z klas kończących, uczestniczyli w zajęciach pt. "Wprowadzenie do zagadnień rynku pracy, Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej", które odbyły się w ramach realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego Dynamiczne zmiany na rynku pracy powodują, że wiele osób ma problem z podjęciem właściwej decyzji odnośnie wyboru ścieżki zawodowej. Są jednak osoby, które bezpłatnie dzielą się bogatą wiedzą i pomagają znaleźć pracę. Takimi osobami są nauczyciele - doradcy zawodowi w naszej szkole oraz doradcy zawodowi z Ochotniczego Hufca Pracy – Młodzieżowego Centrum Kariery w Lublinie, których kolejny rok gościliśmy w naszej szkole. Podczas zajęć z młodzieżą prowadzący wymienili źródła pozyskiwania informacji o miejscach pracy, poinformowali uczniów, w jaki sposób można poszukiwać pracę na lokalnym rynku oraz omówili zawody przyszłości. Zapoznano uczniów z zadaniami pracy doradcy zawodowego, który wykonuje szereg działań polegających przede wszystkim na bezpośredniej pracy z klientem. Poza określeniem potencjału zawodowego, zainteresowań, zdolności ustala i pokonuje bariery utrudniające znalezienie pracy, określa najskuteczniejsze metody poszukiwania zatrudnienia. Prowadzi też działania szkoleniowe, związane z przygotowaniem do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, uczy jak aktywnie poszukiwać pracę, przygotowuje dokumenty aplikacyjne. Dodatkowo pomaga przy planowaniu kolejnych etapów rozwoju kariery zawodowej oraz przy przekwalifikowaniu. Doradca zawodowy udziela także wsparcia osobom, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą. W związku z tym informuje o dostępnych źródłach finansowania, szkoleniach dla przyszłych przedsiębiorców oraz np. pomocy prawnej. Dodatkowo, dzięki różnego rodzaju testom i rozmowom, informuje o predyspozycjach (lub ich braku) do prowadzenia własnej firmy.


Więcej…

Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt. „Grzyby-skarby natury”

Email Drukuj PDF

W dniu 29 listopada  2017r. odbyła się konferencja podsumowująca „grzybobranie” w województwie lubelskim. Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Lublinie, Ligi Ochrony Przyrody z Okręgu w Lublinie a także Lubelskiej Szkoły Fotografii zaprezentowali zebranym prezentacje edukacyjno-informacyjne na temat znajomości grzybów, profilaktyki zatruć grzybami i pracy leśnika. Podczas konferencji rozstrzygnięty także został konkurs fotograficzny „Grzyby, skarby natury” adresowany do młodzieży szkół średnich pod honorowym patronatem wojewody lubelskiego. Celem konkursu było kształtowanie szacunku dla bogactwa przyrody, kształtowanie poczucia wrażliwości, umiejętności obserwacji i fotografowania natury.

Spośród prawie 100 nadesłanych prac wyróżnienie otrzymała nasza uczennica z klasy 4TH Katarzyna Tkaczyk (opiekun  pani Anna Miduch). Kasia Przygotowała pracę fotograficzną pt:„Jesień pod czerwonym kapeluszem” (zdjęcie obok). Gratulujemy Kasi sukcesu i życzymy kolejnych sukcesów oraz rozwoju zainteresowań i pasji.

Elżbieta Rola

Galeria>>


XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej

Email Drukuj PDF

Dnia 29 listopada 2017 roku  odbył się w naszej szkole I etap XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka”. Adresatami olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Olimpiada ta organizowana jest w RCEZ siódmy raz. W tegorocznym etapie szkolnym wzięło udział 18 uczniów z następujących klas technikum: 1TEK, 1TE,  2TEK, 3TB i 3TEK.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test wyboru połączony z pytaniami otwartymi przez 45 minut. Mogli oni z niego uzyskać maksymalnie 41 punkty, zdobycie największej liczby punktów gwarantowało uczestnikom zakwalifikowanie się do etapu diecezjalnego.

Zwycięzcami szkolnego etapu XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej zostały: uczennice klasy 3 TEK: Błażejczyk Klaudia i Grzechnik Monika – zdobyły one najwyższą liczbę punktów wśród uczestników, co uprawnia je do udziału w kolejnym etapie olimpiady.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów na etapie diecezjalnym, który odbędzie się już w 2018 roku w Lublinie.

Anna Pankowska – Słomka

Galeria>>


XIV Edycja Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” – RCEZ po raz kolejny zajęło I miejsce

Email Drukuj PDF

W XIV Edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie„ - etap rejonowy,  udział wzięły 4 szkoły ponadgimnazjalne. II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie, Zespół Szkół nr 2  im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim. W akcji uczestniczyło 314 uczniów, razem oddali oni ponad 140 litrów krwi

Po raz kolejny zwyciężyli Honorowi Dawcy Krwi z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie pod opieką koordynatora SK PCK Jacka Bednarskiego oddając łącznie prawie 52 litry krwi. Wyniki ogłoszono podczas uroczystej Gali z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy  PCK w Lubartowie oraz Miasto Lubartów, która odbyła się w sobotę 18 listopada 2017 r. w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Zachęcamy wszystkich aby dzielili się częścią siebie z innymi bo naprawdę warto.

Jacek Bednarski

Galeria>>

 


„Być dobrym jak chleb...” – apel z okazji Roku Świętego Brata Alberta

Email Drukuj PDF

W dniu 27 listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się  apel poświęcony świętemu Adamowi Chmielowskiemu, który znany jest bardziej jako Brat Albert. Uczniowie wybrali go na bohatera apelu, ponieważ rok 2017 ogłoszony jest Rokiem Brata Alberta. Osoba tego świętego jest bardzo niezwykła: uczestnik powstania styczniowego, utalentowany student, artysta – malarz, który stał się polskim świętym Franciszkiem, szarym bratem, pokornym jałmużnikiem i heroicznym apostołem miłosierdzia. Brat Albert to święty, który ewangeliczne słowa: „idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim” potraktował bardzo dosłownie. Dzięki temu powstały w Krakowie schroniska dla ubogich, przytułki i jadłodajnie dla bezdomnych. Święty Albert w swojej działalności zawsze kierował się dewizą „Być dobrym jak chleb...”

Apel o Świętym przygotowali uczniowie z klasy 2 TB i 1 TM. Składał się on z prezentacji multimedialnej i  przedstawienia ubogaconego piosenkami przy akompaniamencie gitary. Na zakończenie  miało miejsce rozesłanie chleba, podczas którego każdy uczestnik apelu otrzymał mały chlebek.

Anna Pankowska – Słomka
Barbara Zalewska

Galeria>>


Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS

Email Drukuj PDF

W ramach działań na rzecz promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, po raz kolejny zorganizowany został konkurs dla uczniów naszej szkoły. Jego celem było: poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS;  kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi wobec osób zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS;  integrowanie młodzieży we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Konkurs został przeprowadzony 27 listopada  2017r. W eliminacjach wzięło udział 44 uczniów. Najwyższe wyniki uzyskali:

-  Alicja Komuń – klasa 2TEk

-  Magdalena Podleśna– klasa 2TEk

-  Weronika Zawiałowa - klasa 2TH

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy najlepszym oraz życzymy sukcesu w dniu 1 grudnia 2017r. w V Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o HIV/ AIDS.

Opiekunowie konkursu

Galeria>>


Włączyliśmy się do akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Email Drukuj PDF

W niedzielę 26.11.2017 r. na terenie całego kraju odbyła się – po raz dwudziesty piąty – wielka uliczna zbiórka darów w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. W Lublinie zbiórka odbywała się w siedemdziesięciu punktach, a siedmioma z nich zajmowali się uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi opiekunami – Danielem Kisiewiczem i Jackiem Bednarskim. Darczyńcy przynosili wyłącznie dary rzeczowe, między innymi: długoterminową żywność, odzież, zabawki, środki czystości i higieny osobistej. Dary zbierano do godziny 15.00. Następnie odbył się mecz „słodkich serc”, a na zakończenie, odbył się koncert w wykonaniu chóru dziecięcego oraz gwiazd takich, jak Budka Suflera czy Beata Kozidrak. Wszystkim zaangażowanym dziękowała sama  pomysłodawczyni i koordynatorka akcji – dziennikarka Ewa Dados. Jak poinformowała pani Iwona Łysakowska, Kierownik Głównego Magazynu Akcji, w czasie tej zbiórki zebrano szacunkowo: 18000 kg odzieży, 10000 kg żywności i 4000 kg innych produktów. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Jacek Bednarski
Daniel Kisiewicz

Galeria>>


LIX Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Email Drukuj PDF

Dnia 17 listopada 2017 r. odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. To już 59 edycja konkursu, tegoroczna organizowana jest pod hasłem „Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja”. Zasadniczym jej celem jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania życiem społeczno-politycznym kraju i świata. W zawodach szkolnych wzięli udział uczniowie klas drugich technikum zawodowego z naszej szkoły.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest jedną z najstarszych i najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych corocznie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy to redakcja "Dookoła Świata" przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki. Olimpiada odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Magdalena Guz

Galeria>>


XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - zawody szkolne

Email Drukuj PDF

W dniu 17 listopada 2017 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyły się zawody szkolne XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, organizowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W Olimpiadzie uczestniczyli uczniowie z klasy trzeciej i czwartej Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa.


Więcej…

Strona 3 z 85