Aktualności

Salon Maturzystów 2017

Email Drukuj PDF

W dniach 18-19 września 2017 roku wszystkie czwarte klasy Technikum Zawodowego uczestniczyły w wyjeździe do Lublina. Wycieczka miała charakter dydaktyczny i związana była z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. Podczas Salonu Maturzystów młodzież miała okazję poznać pana Lecha Gawryłowa – dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz przedstawicieli i pracowników - nie tylko lubelskich – uczelni. Uczniowie brali udział w wykładach: Co o egzaminie maturalnym każdy zdający wiedzieć powinien?, Jak osiągnąć wysoki wynik na maturze z języka polskiego?, Czy umiesz czy nie umiesz, licz na siebie (egzamin z matematyki), Jak osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym z języka obcego?, Z fizyką na studia, Geografia na egzaminie maturalnym. Jak się dało zauważyć, wszystkie podawane informacje były odbierane z dużym zainteresowaniem. Największy jednak entuzjazm wzbudziły prezentacje oferty edukacyjnej uczelni: Politechniki Lubelskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Na zakończenie trzeba podkreślić, że czwartoklasiści chętnie samodzielnie szukali odpowiedzi na nurtujące pytania, korzystając ze stanowisk wystawców (między innymi Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie czy Uniwersytetu Wrocławskiego).

Wychowawcy już zaczynają trzymać kciuki za pomyślny przebieg majowych egzaminów oraz za trafne wybory swoich wychowanków.

Iwona Mocior

Galeria>>


Sprzątanie Świata 2017 pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce"

Email Drukuj PDF

Tak jaki kilka milionów wolontariuszy w całym kraju, uczniowie RCEZ w Lubartowie wzięli udział w tegorocznej 24 odsłonie akcji Sprzątanie Świata - Polska. Tym razem hasło tego swoistego pospolitego ruszenia „ekologicznie wrażliwych” brzmi: „Nie ma śmieci – są surowce”. Uczniowie klasy 2TB pod opieką B. Zalewskiej i K. Malczewskiej zebrali 8 worków odpadów na terenie szkoły i Cmentarza Żydowskiego w Lubartowie. Uświadomili sobie, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” – na składowisku w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w gospodarce o obiegu zamkniętym, albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.

W promowaniu poszanowania zasobów i efektywnej segregacji pomógł Związek Gmin Komunalnych, który wyposażył uczniów w narzędzia do przeprowadzenia akcji przekazując rękawiczki i worki oraz zagospodarował efekty tegorocznej zbiórki.

Galeria>>


Informacja o ubezpieczeniu uczniów

Email Drukuj PDF

Szanowni Rodzice,

W zakresie szkolnego ubezpieczenia NNW, Rada Rodziców Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zdecydowała się na współpracę z Bezpieczny.pl, reprezentującą Towarzystwo AXA TU i R S.A. Podjęto decyzję o wyborze wariantu III – składka 49 zł.

Do Państwa dyspozycji jest Opiekun Szkoły ze strony Bezpieczny.pl -AXA

Pan Miłosz Siwek pod nr tel. 881-324-261, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00
 • Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53
 • SMS o treści "SZKODA" na nr 604 441 091

POLISA NR 92103652– Okres ubezpieczenia od 01-09-2017 do 31-08-2018.

Tabela Uszczerbku -https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Warunki Umowy - https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

Dokumenty jakie należy zgromadzić w celu zgłoszenia zdarzenia:

 • wypełniony przez Rodzica wniosek o wypłatę świadczenia, dostępny w placówce bądź do pobrania https://bezpieczny.pl/wniosek-nnw-szkolne
 • kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenia pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku, gdy Ubezpieczony jest pełnoletni lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku, gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć w RCEZ lub poprzez jedną z trzech możliwości:

 • Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Przesłać drogą listowną na adres:
  AXA TUiR S.A.
  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Harmonogram zebrań z rodzicami

Email Drukuj PDF

Harmonogram zebrań z rodzicami wrzesień 2017 (kliknij tutaj) >>


Ogłoszenie dla rodziców

Email Drukuj PDF

Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z zamieszczoną poniżej publikacją "Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?" przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Publikacja dotyczy reformy edukacji i zmian w prawie oświatowym.

"Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?" (kliknij tutaj) >>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Harmonogram zajęć w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna)

wrzesień 2017

semestr trzeci (kliknij tutaj) >>

semestr piąty (kliknij tutaj) >>


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Email Drukuj PDF

Dnia 4 września w naszej szkole miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Na uroczystość przybyła Dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i słuchacze. Na początku nastąpiło powitanie zebranych. Następnie głos zabrała pani dyrektor Hanna Borzęcka. Pani Dyrektor skierowała pełne optymizmu słowa pod adresem uczniów i słuchaczy. Z kolei życzenia związane z nowym rokiem szkolnym złożył Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu pan Krzysztof Krupa. Odczytał on list skierowany od Starosty Powiatu Lubartowskiego – pana Fryderyka Puły, zawierający cenne rady związane z umiejętnością odnajdywania się we współczesnych realiach i słowa pokrzepienia dla tych, którzy zmagają się z wyzwaniami, zwiększając swoje szanse na osiągnięcie sukcesu. Ksiądz Franciszek Kliza w swoich życzeniach  odwołał się słów świętego Pawła: moc w słabości się doskonali.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.

Opracowała Iwona Mocior

Galeria>>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna) semestr III i V

rozpoczną się w dniach 9-10 września 2017 roku o godzinie 8.00.


Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w RCEZ czyli pożegnanie ze szkołą na dwa miesiące

Email Drukuj PDF

Dnia 23 czerwca 2017 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. To już druga uroczystość, gdy zostają wręczone świadectwa uczniom naszej szkoły. Tym razem były to świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 oraz świadectwa promocyjne.

Uroczystość zakończenie roku szkolnego rozpoczęła Pani Dyrektor Hanna Borzęcka, która powitała gości, nauczycieli i uczniów. Swoją obecnością zaszczycił nas Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Krzysztof Krupa, który w imieniu Starosty Lubartowskiego gratulował uczniom sukcesu, jakim jest ukończenie szkoły czy też uzyskanie promocji do następnej klasy. Podkreślił, że wakacje to czas wytchnienia i odpoczynku, który powinni dobrze wykorzystać, by kolejny rok szkolny zacząć z nowymi siłami. Następnie głos zabrał Ksiądz Franciszek Kliza, który życzył młodzieży wytrwałości i poczucia wdzięczności za wsparcie, które otrzymywali. Uroczystość zakończenia roku szkolnego zawsze skłania do refleksji i podsumowań całą społeczność szkolną. Mijający rok szkolny był dla nas szczególny i dziś możemy stwierdzić, że obrana droga była drogą do sukcesu. Podkreślili to w swoich przemówieniach przedstawiciele klas kończących zasadniczą szkołę zawodową. Pięknie pożegnała się ze wszystkimi uczennica klasy 3w Beata Markiewicz, która przy akordeonowym akompaniamencie Arkadiusza Urbana wykonała piosenkę Anny Jantar „Tyle słońca w całym mieście”.

Kolejną ważną częścią uroczystości było wyróżnienie najlepszych uczniów naszej szkoły. Wychowawcy wręczyli nagrody tym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz brali udział w konkursach i angażowali się w pracę na rzecz szkoły.

Życzymy wszystkim uczniom radosnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

Gratulujemy ukończenia szkoły i uzyskania promocji!

Edyta Konior
Joanna Lipska

Galeria>>


Egzamin zawodowy 2017

Email Drukuj PDF

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

W dniu 20 czerwca 2017 roku - 219  uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie rozpoczęło egzaminy pisemne oraz 249 uczniów egzaminy praktyczne z kwalifikacji:

A.18 - Prowadzenie sprzedaży

A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

B.06 - Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich

B.07 - Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych

B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

E.06 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.07- Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

T.06- Sporządzanie potraw i napojów

Egzaminy będą trwały do 1 lipca 2017 roku.

Ogłoszenia wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2017 nastąpi w dniu 25 sierpnia 2017 roku

Życzymy powodzenia wszystkim zdającym!


Strona 2 z 80