Aktualności

STYPENDYSTKI w RCEZ

Email Drukuj PDF
Z ogromną satysfakcją informujemy, że
Katarzyna Dudek i Izabela Kulesza
uczennice z klasy 4 TEk

otrzymały stypendia w ramach programu stypendialnego

"Lubelska kuźnia talentów 2019-2021".

Serdecznie gratulujemy!!!

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Powiatowy Konkurs „Wyjątkowe jednostki – autorytety”

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

zaprasza do udziału

w Powiatowym Konkursie „Wyjątkowe jednostki – autorytety”

VII edycja Bohater naszych czasów

Regulamin >>link>>


Pomoc dla bezdomnego

Email Drukuj PDF

 

Zachęcamy naszych uczniów, rodziców i przyjaciół
do włączenia się w akcje zbierania ciepłych ubrań i butów
dla osób ubogich oraz potrzebujących korzystających z opieki Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Każda rzecz podarowana poprawi komfort życia osobom potrzebującym,
uchroni od skutków chłodu i pomoże przetrwać zimę.

Wszystkie rzeczy, zbieramy do dnia 15 lutego 2021 r.
w wejściu głównym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
w godzinach pracy szkoły.

Koordynatorami akcji są:
Daniel Kisiewicz, Jacek Bednarski
Szkolne Koło Wolontariatu


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Zużyty sprzęt elektroniczny można przynosić do dnia 8 lutego 2021 roku.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w akcji.

Osoby, które będą chciały wziąć udział w akcji prosimy o kontakt z Panią Dominiką Gdulą.


Komunikat dla uczniów i rodziców

Email Drukuj PDF

Od 18 stycznia zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych
z wyjątkiem:

zajęć praktycznych - Wychowawcy poinformują uczniów o formach, terminie, warunkach organizacji zajęć praktycznych prowadzonych stacjonarnie.

- praktycznej nauki zawodu u pracodawców - Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

- konsultacji dla maturzystów - Wychowawcy przekażą szczegółowy harmonogram konsultacji.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrekcja RCEZ w Lubartowie


Oliwia Karczmarz - drugie miejsce w IV edycji konkursu fotograficznego GRZYBY – SKARBY NATURY

Email Drukuj PDF

Oliwia Karczmarz - uczennica klasy trzeciej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista zajęła drugie miejsce w  IV edycji konkursu fotograficznego pod tytułem Grzyby – skarby natury, organizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno -  Epidemiologiczną w Lublinie.

Celem konkursu było podniesienie wiedzy na temat zasad bezpiecznego grzybobrania, kształtowanie postawy szacunku i podziwu dla przyrody, a także wzbudzenie zainteresowania młodzieży bogactwem przyrody, w szczególności różnorodnością grzybów oraz kształtowanie poczucia wrażliwości, umiejętności obserwacji i fotografowania natury.

Oliwia samodzielnie wykonała fotografię purchawki chropowatej – grzyba pospolicie występującego w Lasach Kozłowieckich – w jego naturalnym środowisku. Następnie wykonała plakat informacyjny, który ma służyć rozpowszechnianiu wiedzy na temat grzybów i ich charakterystycznych cech. Plakat zachęca do bezpiecznego grzybobrania oraz zawiera podstawowe informacje: czy jest to grzyb trujący, jadalny, niejadalny.

Gratulujemy Oliwii i życzymy dalszych sukcesów.

 

Katarzyna Malczewska


Techniczna Infolinia dla nauczycieli

Email Drukuj PDF

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech Polska
uruchomiły specjalną infolinię wspierającą nauczycieli w kształceniu na odległość.
Infolinia ma charakter techniczny – pomaga rozwiązywać trudności,
jakie napotykają pedagodzy, obsługując różnego rodzaju narzędzia do edukacji zdalnej.

Dzwoniąc pod numer +48 222 500 144, nauczyciele otrzymają profesjonalną pomoc.Wyniki konkursu na najlepszą frekwencję - grudzień 2020

Email Drukuj PDF

Wyniki konkursu na najlepszą frekwencję w szkole

Podsumowanie punktów - grudzień 2020 >>link>>


KOMUNIKAT DYREKCJI

Email Drukuj PDF

 

Na czas egzaminów 11.01-18.01.2021 obowiązują wejścia do sal egzaminacyjnych w szkole:

Do sal 4, 34, 35 wejście od strony BOISKA

Do sal Mała sala, 12, 13, 14, 15, 37, 24 wejście GŁÓWNE

Do sal 11w, 20w wejście na WARSZTATY

Szczegółowe harmonogramy dostępne są
u wychowawców klas lub na tablicy ogłoszeń w szkole.

WSZYSTKIM ZDAJĄCYM ŻYCZYMY POWODZENIA


Strona 1 z 124