Aktualności

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Egzaminy semestralne w formie zdalnej

dla słuchaczy I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - semestr IV

odbędą się w dniach 6-7 czerwca 2020 roku.

W dniu 6 czerwca odbędą się egzaminy:

- język polski w godz. 9.00 – 10.00

- matematyka w godz. 11.00 – 12.00

 

W dniu 7 czerwca odbędą się egzaminy:

- język angielski w godz. 9.00 – 10.00

- historia i społeczeństwo w godz. 11.00 – 12.00

- geografia w godz. 13.00 – 14.00


Komunikat dla rodziców i uczniów – konsultacje od 1 czerwca

Email Drukuj PDF

Od 1 czerwca br. uczniowie mają możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych lub w małych grupach ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.  Uczniowie mają możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem, a także mają możliwość poprawy oceny na koniec roku szkolnego.

Uczniowie, którzy zgłosili do wychowawcy klasy chęć udziału w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów przychodzą zgodnie z harmonogramem, o którym poinformuje uczniów wychowawca klasy.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych GIS, MZ oraz MEN. Uczniowie zostali podzieleni na mniejsze grupy.  Na konsultacje przychodzą tylko uczniowie zdrowi.

Przypominamy, że obowiązują środki bezpieczeństwa: dezynfekcja rąk, maseczki, dystans społeczny. Na konsultacje uczniowie przynoszą własne podręczniki, przybory do pisania i inne pomoce np. długopis, cyrkiel, kalkulator lub zadania zlecone przez nauczyciela. W czasie konsultacji nie można korzystać z telefonu, spożywać posiłków. Uczniowie przebywający na terenie szkoły powinni unikać skupisk i zachowywać dystans.

Równocześnie w dalszym ciągu obowiązuje nauczanie zdalne.


Komunikat dla wychowawców i uczniów klas wielozawodowych

Email Drukuj PDF

Zaświadczenia w sprawie oceny z zajęć praktycznych należy dostarczyć do szkoły
do dnia 15.06 2020 roku
i złożyć w oznaczonym pudełku w korytarzu szkoły.
Zaświadczenia można pobrać z strony szkoły (link poniżej).
Są one także wyłożone na korytarzu w szkole.

 

Druk zaświadczenia >>link>>


Komunikat

Email Drukuj PDF

UWAGA!

Maturzyści i nauczyciele Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie


Proszę o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. >>link - Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.>>

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego


Konkurs Wiedzy o Szkole i Regionie X Edycja - wyniki

Email Drukuj PDF

W dniu 12 maja 2020r. został rozstrzygnięty organizowany po raz dziesiąty w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Szkole i Regionie. W kategorii klas Technikum Zawodowego zwyciężyła Monika Tołubińska z klasy 1 THEkb kształcącej w zawodzie technik ekonomista po gimnazjum, a w kategorii klas Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 - Joanna Szczygieł z klasy 1 z.

Jak co roku Konkurs nawiązywał do historii naszej szkoły, dziejów Lubartowa i okolic oraz czasów współczesnych, a także znanych postaci z historii i literatury związanych z naszym regionem.

W pierwszym etapie Konkursu wzięło udział 28 uczniów z pierwszych klas Technikum Zawodowego kształcących w zawodzie technik budownictwa, technik ekonomista, technik handlowiec oraz uczniowie z pierwszych klas Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1. Do II etapu zakwalifikowało się 10 uczniów z technikum oraz 4 uczniów z klas szkoły branżowej. Spośród nich zostali wyłonieni zwycięzcy w kategorii poszczególnych szkół.

Jest wiele miejsc wartych poznania, związanych z historią, jak i dniem dzisiejszym Lubartowa i okolic.Nasza szkoła z ponad 90-letnią historią również stanowi jej część. Ale ciągle też jest coś nowego do odkrycia. Warto je poznawać, bo tu żyjemy, tu jest nasza mała ojczyzna…

Anna Krzych


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku letniego należy składać w terminie do dnia 31 maja 2020 r. w pokoju nr 18 w na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych RCEZ w Lubartowie.

W przypadku emerytowanych nauczycieli do wniosku należy dołączyć kopię aktualnej decyzji ZUS (rok 2020) określającej wysokość świadczenia.

W załączeniu:

1. wniosek o dopłatę do wypoczynku letniego >>KLIKNIJ POBIERZ>>

2. informacja o numerze rachunku bankowego >>KLIKNIJ POBIERZ>>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

UWAGA!

Kształcenie na odległość prowadzone przez szkołę

zostało przedłużone do 24 maja 2020 roku.


Przypominamy, że od jutra 27 kwietnia 2020 roku (poniedziałek) obowiazuje nowy plan lekcji. Plan jest opublikowany na stronie internetowej szkoły w zakładce Plan zajęć - klasy.


Drodzy Maturzyści!

"Wykształcenie to dobro,
którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

J.Menander

Dnia 24.04.2020 roku uczniowie najstarszych klas Technikum Zawodowego i słuchacze I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oficjalnie kończą edukację w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, stając się absolwentami naszej szkoły. Dzień ten pozostanie wyjątkowy dla nas wszystkich także ze względu na niespotykaną dotychczas, dynamicznie zmieniającą się sytuację. Sytuację, która postawiła nowe wyzwania przed wszystkimi. Możemy jednak z dumą powiedzieć, że uczniowie klas maturalnych RCEZ w tym szczególnym czasie zdali egzamin z odpowiedzialności i współpracy. Gratulujemy im tak dojrzałej postawy.

Dziękujemy także rodzicom za opiekę i  wsparcie, którymi otaczali młodzież w czasie całego okresu edukacji,  za wspieranie wysiłku nauczycieli i wychowawców, za zrozumienie i wspomaganie dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej funkcji szkoły. Życzymy Państwu wiele satysfakcji z osiągnięć dzieci, które dzięki Wam mogą realizować swoje marzenia.
Słowa podziękowania za troskę w wychowaniu oraz za trud przekazywania wiedzy kierujemy również do wychowawców i nauczycieli. Dbali oni na co dzień, by szkoła była nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale również kształtowania charakterów i wpływania na przyszłe losy uczniów.

Przede wszystkim gratulujemy Wam, Drodzy Uczniowie, odniesionych sukcesów, tych mniejszych, wynikających z codziennego wysiłku, jak i tych największych, które osiągnęliście na egzaminach i w różnych konkursach. Gratulujemy Wam ukończenia szkoły. Wierzymy, że w mądry i dojrzały sposób wykorzystacie zdobytą wiedzę i umiejętności, kształtując swoją przyszłość i dokonując właściwych wyborów.

Dyrekcja, nauczyciele
i pracownicy szkoły


Życzenia Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty >>LINK>>


List Starosty Lubartowskiego >>LINK>>


Klasy nagrodzone w „Konkursie na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2019/2020”

Email Drukuj PDF

 

Nagrodę za najwyższą frekwencję w roku szkolnym 2019/2020

w technikum otrzymuje klasa 2TM, a w branżowej szkole klasa 1a.

Nagrody zostaną przekazane na dofinansowanie wycieczek

lub działań o charakterze profilaktyczno- wychowawczym.

Serdecznie gratulujemy!

Szkolna Komisja Konkursowa

Punktacja klas biorących udział w konkursie >>


Komunikat dla uczniów klas maturalnych

Email Drukuj PDF

 

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość prowadzonego przez szkołę oraz przesunięciem terminu egzaminu maturalnego zostanie zmieniony harmonogram przeprowadzenia tego egzaminu.
Komunikat w tej sprawie będzie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Strona 1 z 114