Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Opublikowane 04.09.2023
Autor Dominika Gdula
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Oficjalna uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczęła się o godzinie 10.00. po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły i wysłuchaniu hymnu narodowego.


  Następnie pani Dyrektor Dorota Bułgajewska - Muzyka powitała wszystkich zebranych – przybyłych gości, Grono Pedagogiczne, młodzież i pracowników szkoły. Kolejno swoje przemówienie wygłosili do młodzieży Starosta Lubartowski pan Tomasz Marzęda oraz w imieniu Rady Rodziców wiceprzewodnicząca pani Grażyna Paśnik. Natomiast Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła, że ten rozpoczynający się rok szkolny jest rokiem, w którym czeka nas wiele różnych wyzwań.


  Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości. Ostatnim punktem powitania nowego roku szkolnego były spotkania uczniów z wychowawcami.


  Z zapałem i chęcią do pracy społeczność RCEZ rozpoczyna rok szkolny 2023/2024.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram