Spotkania RCEZ w ramach „Porozumienia o współpracy” z PUP

Opublikowane 22.02.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W ramach „Porozumienia o współpracy” zawartego w dniu 19.05.2022r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Lubartowie, a Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, w dniach 19-23.02.2024 odbywają się spotkania informacyjne dla uczniów RCEZ z doradcami zawodowymi z PUP w Lubartowie.

  W trakcie realizowanych spotkań uczniowie mają możliwość zapoznania się z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych, przebiegiem procesu rejestracji w PUP oraz rodzajem świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym. Zdobywają wiedzę na temat form pomocy realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy tj. m.in. szkolenia, staż, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie. Poznają instytucje, które mogą wesprzeć ich w planowaniu kariery zawodowej oraz w skutecznym starcie na rynku pracy. Doradcy zawodowi przekazują aktualne informacje dotyczące sytuacji na lokalnym rynku pracy, zawodach przyszłości, zawodach deficytowych i nadwyżkowych. Młodzież ma też możliwość zapoznania się ze stronami internetowymi zawierającymi przydatne informacje dla osób aktywnie poszukujących zatrudnienia.

  Spotkania z doradcami zawodowymi mają na celu przygotowanie młodzieży do debiutu na rynku pracy, promocję działań realizowanych przez urzędy pracy, ułatwienie dostępu do informacji przydatnych przy poszukiwaniu pracy.

  RCEZ i PUP w Lubartowie

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram