RCEZ będzie kształcić przyszłych mechatroników!

Opublikowane 30.04.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 30 kwietnia 2024r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni mechatronicznej. W uroczystym otwarciu udział wzięli: Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda, Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik, przewodniczący Rady Miasta Lubartów Tomasz Krówczyński, o. Wojciech Gwiazda gwardian Klasztoru o. Kapucynów w Lubartowie, Jarosław Siwiec emerytowany wicedyrektor szkoły oraz przedstawiciele zakładów pracy- Lucyna Pasternak dyrektor HR Polskich Zakładów Lotniczych w Świdniku i Kamil Grabowski reprezentujący Drukarnię Pegwan.

  RCEZ to placówka z niemal stuletnią tradycją nieustannie rozwija się, modernizuje i idąc z duchem czasu, otwiera na nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia, zapewniając swoim wychowankom szansę na dobry start na rynku pracy. Nowo otwarta pracownia pneumatyki jest bez wątpienia najnowocześniejszą pracownią w województwie lubelskim.

  Przeznaczona jest do nauki projektowania, montażu i eksploatacji układów zasilanych sprężonym powietrzem. Wykorzystywana jest do realizacji zajęć z przedmiotów praktycznych w zawodzie technik mechatronik. Wyposażona jest w cztery stanowiska zawierające zestawy zaworów sterujących, siłowników, przekaźników i innych akcesoriów służących do budowy układów pneumatycznych i elektropneumatycznych. Pozwala na uruchomienie układów pneumatycznych sterowanych mechanicznie, pneumatycznie i elektrycznie oraz za pomocą sterowników programowalnych PLC. Dzięki szybkiemu montażowi elementów na płytach profilowanych można w prosty sposób złożyć układy pneumatyczne o zróżnicowanym stopniu trudności. Pracownia wyposażona jest w nowoczesne sterowniki PLC firmy Siemens z serii S7-1200 – używane obecnie w przemyśle, dzięki czemu uczniowie mają do czynienia z nowoczesną technologią stosowaną w procesach automatyzacji.

  Zawód mechatronik to zawód z przyszłością. Dzięki edukacji interdyscyplinarnej, łączącej wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, tj. mechanika, automatyka, elektronika czy informatyka, umożliwia pracę w wielu dziedzinach gospodarki, zapewnia satysfakcjonujące zarobki, a także rozwój zawodowy i osobisty.
  Pracownia powstała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego” zadanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

  RCEZ Lubartów

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram