Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Opublikowane 27.09.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Jak co roku do Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze pielgrzymują maturzyści, aby prosić o Boże błogosławieństwo i opiekę Pani Jasnogórskiej w tej jakże ważnej dla nich chwili przygotowania się do egzaminów dojrzałości. W tym roku była to już 34. pielgrzymka maturzystów Archidiecezji Lubelskiej, w której udział wzięło około 2 500 maturzystów, w tym 30 uczniów z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12:00 drogą krzyżową na wałach Jasnej Góry, której przewodniczył ks. Krzysztof Gałan, dyrektor wydziału katechetycznego Archidiecezji Lubelskiej. Po zakończonym nabożeństwie był czas na modlitwę osobistą, zwiedzanie klasztoru i posiłek. Kolejnym punktem programu była godzina ewangelizacji, która rozpoczęła się o 15:00. Tutaj młodzi mogli wysłuchać świadectw swoich starszych kolegów i koleżanek odnośnie rozeznawania i wyboru swojej drogi życiowej. Ostatnim punktem, wieńczącym pielgrzymkę, była Msza św. w bazylice sprawowana pod przewodnictwem ks. bpa Adama Baba. Ksiądz biskup w homilii mówił o sile, jak drzemie w młodych ludziach, którą daje im Pan Bóg, aby dzięki niej mogli zapalać nadzieję na lepsze jutro w sercach innych ludzi, szczególnie tych, którzy jej najbardziej potrzebują.


    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram