Delegacja RCEZ w obchodach Imienin Miasta

Opublikowane 22.11.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Uczennice klasy 4TH Emilia Bilińska, Gabriela Czeladka, Aleksandra Dąbrowska, Dominika Rybicka i Kamila Sidor brały udział, jako delegacja ze szkoły, w obchodach Imienin Miasta. Pierwotna nazwa miasta - Lewartów - wywodziła się od herbu rodu Firlejów - Lewart. Miasto wielokrotnie zmieniało właścicieli. W czasie potopu szwedzkiego zostało zniszczone i przez stulecie funkcjonowało jako wieś. Od początku XVIII wieku miasto było własnością rodu Sanguszków, którzy przyczynili się do rozwoju miasta. Na prośbę Pawła Karola Sanguszko król August III Sas 22 listopada 1744 potwierdził prawa miejskie, zmienił nazwę na Lubartów i nadał miastu herb. Nowa nazwa wywodzi się od syna wielkiego księcia litewskiego Giedymina - Lubarta, który rzekomo miał być protoplastą rodu Sanguszków. Obchody Imienin Miasta odbyły się w bazylice św. Anny, której fundatorem był Paweł Karol Sanguszko, połączone ze zwiedzaniem Muzeum Parafialnego.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram