RCEZ walczy o tytuł "Złotej Szkoły NBP"

Opublikowane 27.03.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Kilka dni intensywnych przygotowań technicznych i merytorycznych, ponad 50 uczestników, ogromna ilość nowej wiedzy, doświadczenia i praktyki – tak można podsumować realizację Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego NBP w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

  Pierwsze przygotowania zaczęły się już na początku marca. Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych wraz z uczniami przygotowywali zarys działań do realizacji w ramach programu „Złote Szkoły”.
  - To program, który ma łączyć elementy lekcji otwartych, debaty i warsztatów. Ważne, żeby w przygotowanie tych działań zaangażowani zostali i aktywnie brali udział uczniowie – mówi Mariusz Puła, koordynator szkolny i nauczyciel przedmiotów ekonomiczno-handlowych w RCEZ w Lubartowie.
  W „Złotych Szkołach” wzięli uczniowie z technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec.
  - Prowadzone działania doskonale wpisują się w zakres podstawy programowej realizowanej w naszej szkole – mówi Dorota Bułgajewska-Muzyka, Dyrektor RCEZ w Lubartowie.
  Zadania, które były do realizacji nie były takie łatwe. Uczniowie z klasy 3 TH pracowali nad przygotowaniem praktycznych warsztatów.
  Realizację zajęć warsztatowych zaplanowano dwuetapowo. Pierwszy etap to część teoretyczna, objaśniająca tajniki funkcjonowania Banku Centralnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom i możliwościom danej grupy wiekowej wybrano metody aktywizujące. Do wyjaśnienia treści zawartych w opracowanych wcześniej prezentacjach multimedialnych wykorzystano metodę lekcji odwróconej. Nasze ambasadorki edukacji ekonomicznej wcieliły się w rolę nauczycieli - przewodników organizujących proces dydaktyczny i sterowały odkrywaniem przez uczniów wiedzy. Pierwsza została omówiona prezentacja pt. „Ciekawostki o Banku Centralnym”. Skupiła się ona na przekazaniu informacji, dzięki którym uczniowie mogli lepiej poznać tę instytucję. Druga zatytułowana „Funkcje Banku Centralnego” prezentowała rolę i obszary działalności Narodowego Banku Polskiego.

  Kolejnym etapem warsztatów była część praktyczna. Uczennicom z drużyny zależało na tym, aby podnieść poziom zainteresowania i zaangażowania odbiorców w proces nauczania. Wykorzystały chęć rywalizacji wśród młodzieży oraz ich zainteresowanie grami. W ostatnim czasie gry edukacyjne w formie planszowej stały się popularną metodą nauczania. Stąd narodził się pomysł na stworzenie własnej gry edukacyjnej. Uczennice opracowały i przetestowały grę planszową „Poznajemy Bank Centralny”, w której można wykorzystać i utrwalić wiedzę o bankowości centralnej. Budowa planszy pozwala na jej rozbudowanie w przyszłości o kolejne pytania lub wymianę pytań na inne.

  Debata szkolna - to drugie z zadań, jakie należało zrealizować w ramach zadania konkursowego. Zadanie to w naszej szkole zostało zorganizowane w formie debaty panelowej. Forma panelowa jest ekspozycyjną sytuacją komunikacyjną, w której temat o ogólnym lub kontrowersyjnym znaczeniu jest poruszany przez grupę specjalistów, w celu publicznej debaty. Dyskusja panelowa składała się z trzech zasadniczych elementów: panelistów, moderatora i publiczności.
  Debatę przeprowadziło czterech uczniów z klasy III Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista: Patrycja Mitura, Łukasz Buczyński, Piotr Nowak i Kamil Babiak.
  Ostatnim elementem programu była lekcja otwarta skierowana dla uczniów RCEZ w Lubartowie.
  Lekcję wspólnie z uczennicami Zuzanną Gregułą i Kingą Granat przygotowali nauczyciele – Justyna Włosek i Mariusz Puła.
  Przedstawienie historii NBP, podstawowego celu działania i zadań NBP, odwołanie się do podstaw prawnych działania NBP – to wstęp wspomnianej lekcji.
  Uczennice, wykorzystując przygotowaną przez siebie prezentację, wyjaśniły pojęcie inflacji i przedstawiły jej negatywne skutki dla konsumentów, przedsiębiorstw, państwa i gospodarki. Uczniowie wspólnie zastanawiali się, kto jest odpowiedzialny za wzrost cen. Ich opinie były podzielone i nie było jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Przedstawione negatywne skutki dla wszystkich podmiotów rynku i dla gospodarki pozwoliły zrozumieć uczniom, dlaczego inflacja jest zła, a jej kontrolowanie jest tak ważnym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Uczennice przygotowały i przedstawiły wykresy prezentujące dane statystyczne dotyczące zmian cen od roku 2000.
  To nie koniec zagadnień omawianych na lekcji otwartej. Mariusz Puła, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych wyjaśnił uczestnikom czym jest pojęcie spirali oraz jakie narzędzia posiada NBP do walki z inflacją.
  O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegają się szkoły, które zdobyły najwięcej punktów za zrealizowane trzy zadania poświęcone tematowi przewodniemu edycji. Na podstawie rankingu szkół NBP określa próg punktowy, który decyduje o przyznaniu tytułu. Spośród Złotych Szkół NBP nagrody pieniężne otrzymują te, które najlepiej wykonały zadania danej edycji programu.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram