„Postaw na Słońce” – podsumowanie konkursu badawczego

Opublikowane 28.06.2023
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Ogólnopolski konkurs badawczy ,,Postaw na słońce” zainspirował uczniów klasy 2 TR (technik rachunkowości) do zgłębiania wiedzy i szerzenia świadomości lokalnej społeczności na temat mikroinstalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). W okresie od listopada 2022 r. do maja 2023 r. brali oni udział w dwuetapowych zmaganiach konkursowych, które ostatecznie zakończyły się uzyskaniem 23 miejsca w kraju.

  „Postaw na Słońce” – podsumowanie konkursu badawczego
  „Postaw na Słońce” – podsumowanie konkursu badawczego

  Zadaniem konkursowym w pierwszym etapie było zdobycie rzetelnej wiedzy na wspomniany temat przez wybraną grupę uczniów. Nasza drużyna- „Promyki”- składała się z uczniów klasy drugiej Technikum Zawodowego kształcącego w technik rachunkowości i liczyła 10 osób. Podczas realizacji tego etapu uczniowie zapoznali się z różnymi źródłami pozyskiwania energii oraz przeanalizowali, które źródła energii są najbardziej korzystne dla środowiska naturalnego. W drugim etapie konkursu uczniowie podzielili się zdobytą wiedzą z kolegami ze szkoły, a także z mieszkańcami swojej okolicy. Ustalenia i wyniki przeprowadzonych obserwacji przedstawili w formie prezentacji PowerPoint oraz krótkiego quizu podczas happeningu dla okolicznych mieszkańców. Opiekę nad uczestnikami projektu sprawowała nauczycielka geografii Katarzyna Malczewska.

  Konkurs miał na celu rozpowszechnienie wiedzy o urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój użytek. Główny organizator konkursu - Fundacja Banku Ochrony Środowiska – szczególny nacisk kładła na fotowoltaikę, czyli technologię przetwarzania energii słonecznej na elektryczną. Uczestnicy projektu uświadamiali innych, że pozyskiwanie energii w tradycyjny sposób, czyli przez spalanie węgla, niesie ze sobą niezwykle szkodliwe dla środowiska skutki, ze zmianami klimatycznymi i smogiem na czele. Wierzymy, że zmiana sposobu wytwarzania energii w Polsce, w tym przejście na mikroinstalacje OZE, przyczyni się do poprawienia stanu środowiska.

  Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram