Ogólnopolski projekt "Lekcja: Enter".

Opublikowane 12.10.2022
Autor Elżbieta Mizio
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej przystąpiło do ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej prowadzonego przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych są elementem całościowej strategii działań Fundacji Orange prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Projekt „Lekcja: Enter” ma na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych oraz aktywnych metod nauczania na lekcjach.
    Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy panią dyrektor Dorotą Bułgajewską – Muzyką a Centrum Edukacji Nauczycieli LechaA nauczyciele RCEZ rozwiną i udoskonalą umiejętności metodyczne w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Otrzymują wsparcie w edukacji informatycznej i medialnej, w kształtowaniu krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. Ponadto dzięki udziałowi w projekcie „Lekcja: Enter” zyskują możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych działaniach tj. konferencje, spotkania sieciujące.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram