Ogłoszenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Opublikowane 05.05.2023
Autor Dominika Gdula
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku letniego należy składać w terminie do dnia 26 maja 2023r. na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych RCEZ w Lubartowie do pokoju nr 18.

  W przypadku emerytowanych nauczycieli do wniosku należy dołączyć kopię aktualnej decyzji ZUS (rok 2023) określającej wysokość świadczenia.

  Do pobrania:

  1. >> wniosek o dopłatę do wypoczynku letniego<<
  2. >> klauzula informacyjna<< 
  3. >> informacja o numerze rachunku bankowego<<
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram