Technik ekonomista, rachunkowości w Technikum Zawodowym oraz technik handlowiec po Szkole Branżowej I stopnia- oferta edukacyjna

Opublikowane 10.02.2022
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły • RCEZ to największa szkoła szkolnictwa zawodowego w regionie z ponad 90-letnią historią.
  Szkoła od lat modernizuje swoją bazę dydaktyczną przez co uczniowie mają szansę uczyć się przedmiotów zawodowych w nowoczesnych pracowniach a na co dzień korzystać z nowoczesnego sprzętu. Dla uczniów, którzy zainteresowani są ofertą administracyjno-rachunkowo-biurową szkoła w tym roku przygotował obszerną ofertę edukacyjną dla absolwentów szkół podstawowych.
  W Technikum Zawodowym proponujemy zawody:
  Technik ekonomista to zawód dający szerokie możliwości. Można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w jednostkach budżetowych i finansowych. Ukończenie Technikum Ekonomicznego może być również przepustką do kariery naukowej, ponieważ ekonomia to jedna z najważniejszych współczesnych nauk. Pięcioletnie technikum ekonomiczne pozwoli na znalezienie pracy w firmach produkcyjnych, urzędach, bankach czy też stowarzyszeniach i fundacjach. Absolwent technikum ekonomicznego będzie posiadał wiedzę, która z powodzeniem umożliwi mu też założenie i prowadzenie własnej działalności.
  Technik rachunkowości to kolejny możliwy wybór dla absolwentów, którzy chcą poznać tajniki obrotu dokumentami księgowymi oraz kadrowo-płacowymi. Jest to zawód z obszaru administracyjno-usługowego, a osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada w danej firmie lub instytucji za szeroko pojętą rachunkowość. Technik rachunkowości zajmuje się, m.in. księgowaniem i wystawianiem faktur dla odbiorców, rozliczaniem świadczeń oraz składek pobieranych przez ZUS, jak też przygotowywaniem sprawozdań czy analiz finansowych. Rozlicza on również wynagrodzenia, często przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Ponadto technicy rachunkowości kontaktują się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym do ich obowiązków należy, m.in. wystawianie zaświadczeń, sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych, a także zgłaszanie nowych pracowników do ZUS.
  Osoba na tym stanowisku ma obowiązek sprawdzić dokumenty przekazane przez firmę klienta zarówno pod względem merytorycznym, jak też prawnym.
  Na kierunku technik rachunkowości zdobędziesz wiedzę niezbędną do zarządzania finansami firmy z dowolnej branży. Poznasz zasady funkcjonowania biura rachunkowego oraz biura wynagrodzeń i podatków, a po dwóch latach nauki wiedzę o dokumentacji biurowej będziesz mieć w małym palcu.

  W Branżowej Szkole II stopnia dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia proponujemy zawód technik handlowiec
  W tym roku RCEZ, jako jedna z niewielu placówek w województwie, przygotowała ofertę dla absolwentów, którzy ukończyli Branżową Szkołę I stopnia. Będą oni mogli kontynuować edukację w Branżowej Szkole II stopnia w zawodzie technik handlowiec. Po ukończeniu szkoły absolwenci będą mogli zdawać maturę, tak jak dotychczasowi absolwenci technikum oraz rozpocząć naukę na studiach wyższych.
  Technik handlowiec to idealny wybór dla osób, które chcą odnaleźć się w przyszłości w handlu. To dobra oferta dla uczniów, którzy łatwo nawiązują kontakt z drugą osobą a w swoich działaniach chcą też zajmować się zagadnieniami związanymi z marketingiem. W tym zawodzie nauczysz się obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi, organizowaniem, prowadzeniem i zarządzaniem działalnością handlową przedsiębiorstwa. To także zawód, który nauczy Cię wykonywania prac związanych z obsługą klientów, realizacją transakcji kupna - sprzedaży i prowadzenia działań reklamowych i marketingowych.


  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram