Promocja Szkoły 2022 - Technik Mechanik

Opublikowane 24.03.2022
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w swojej tradycji wykształciło wielu mechaników, którzy pracują w branży mechanicznej w kraju i za granicą prowadząc własną działalność lub znaleźli zatrudnienie w zakładach branż: mechanicznych, budowlanych, transportowych, rolniczych, górniczych i w różnych innych dziedzinach gospodarki.
  Obecnie RCEZ kształci w branży mechanicznej przyszłych techników mechaników w ramach pięcioletniego Technikum Zawodowego.
  Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika - obsługi nowocze¬snych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.
  Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Szkoła posiada laptopy wraz z programami użytkowymi Solid Edge, Sinutrein, na których pracują uczniowie na zajęciach z przedmiotów zawodowych. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt, m.in.: mikroskop warsztatowy, obrabiarki sterowane numerycznie tokarka, frezarka, ploter frezujący oraz obrabiarki konwencjonalne tokarki uniwersalne, wiertarki stołowe, zestawy przyrządów pomiarowych oraz sprzęt spawalniczy.
  Zdobywanie dodatkowych umiejętności praktycznych oraz wiadomości teoretycznych umożliwiają praktyki zawodowe, które uczniowie odbywają w zakładach usługowych branży mechanicznej.
  Technik mechanik to zawód dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu naprawy, konstruowania i obsługi maszyn i urządzeń.
  Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuowania nauki w tym kierunku na wyższych uczelniach technicznych.

  TECHNIK MECHANIK
  Dla kogo zawód technik mechanik?
  Interesujesz się motoryzację i mechaniką? Twoją pasją są samochody, maszyny i urządzenia mechaniczne. Mocną stroną jest wyobraźnia, kreatywność i cierpliwość. Lubisz szukać nowych rozwiązań. Mechanik jest właśnie dla Ciebie.
  Zajęcia dydaktyczne:
  Przedmioty ogólnokształcące przygotowują do egzaminu maturalnego,
  Przedmioty zawodowe przygotowują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  Praktyki zawodowe 8 tygodni w branży motoryzacyjnej i mechanicznej.
  Języki obce: język angielski, język niemiecki,
  Przygotujemy Cię do uzyskania kwalifikacji w zawodzie:
  MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, (kwalifikacja zawodowa: ślusarz)
  MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
  Naszym celem jest przygotowanie Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  wykonywania i naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  organizowania i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń,
  posługiwania się i tworzenia dokumentacji dla procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
  wykonywania połączenia elementów maszyn, urządzeń, narzędzi różnymi metodami i technikami
  korzystania z przyrządów pomiarowych, narzędzi i materiałów do obróbki ręcznej i mechanicznej, kontroli jakość wykonywanych prac.


  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram