Dbajmy o nasze środowisko – debata

Opublikowane 14.06.2021
Autor Agnieszka Sachar
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Zwieńczeniem literackiego konkursu zorganizowanego z okazji Dnia Ziemi była debata szkolna - przeprowadzona w języku angielskim. Uczestniczyli w niej uczniowie, którzy brali udział w etapie klasowym konkursu lub uczniowie wytypowani przez nauczycieli języka angielskiego. Debatowały dwie czteroosobowe drużyny spierające się na temat ściśle określony przez jury :

  - Czy ogrzewanie domów węglem powinno być zakazane? Przedstaw zagrożenia i korzyści wynikające z takiej formy ogrzewania domów.

  - Źródła energii odnawialnej. Opisz dwa źródła energii odnawialnej, uwzględniając ich popularność w naszym kraju. Które z tych źródeł jest Twoim zdaniem szczególnie efektywne - oceń jego zastosowanie.

  Zadaniem grupy sankcjonującej tezę było przekonanie składu sędziowskiego za pomocą argumentów i dowodów o jej słuszności. Zespół drugi - negujący - skłaniał jurorów do przyjęcia tezy przeciwnej.

  The first pancake is always spoiled 😉

  Dziękujemy za uczestnictwo i zamykamy „Wiosnę na Językach” w oczekiwaniu na lato.

  Dorota Mazur

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram