Odpowiedzialność prawna nieletnich

Opublikowane 11.10.2018
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2022-2023

  •  

  • Galerie

  •  

  • Kronika szkoły

  • W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lubartowie  w naszej szkole odbyły się spotkania z młodzieżą klas pierwszych. Pan asp. szt. Adam Świrski rozmawiał z uczniami uświadamiając im, że także nieletni ponoszą odpowiedzialność prawną za swoje czyny. Przewodnią myślą pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjant uświadamiał młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z narkomanią, piciem alkoholu, paleniem papierosów i przemocą w rodzinie. Pouczył o odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje; za niszczenie mienia publicznego i społecznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie. Zwrócono uwagę na zjawisko cyberprzemocy, stalkingu, oraz rozważne zamieszczanie wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych.

    Elżbieta Rola

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram