Zajęcia z doradztwa zawodowego

Opublikowane 30.11.2017
Autor Ilona Puła
  • Brak kategorii
 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniach 28 i 30 listopada 2017 r. uczniowie z klas kończących, uczestniczyli w zajęciach pt. "Wprowadzenie do zagadnień rynku pracy, Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej", które odbyły się w ramach realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego Dynamiczne zmiany na rynku pracy powodują, że wiele osób ma problem z podjęciem właściwej decyzji odnośnie wyboru ścieżki zawodowej. Są jednak osoby, które bezpłatnie dzielą się bogatą wiedzą i pomagają znaleźć pracę. Takimi osobami są nauczyciele - doradcy zawodowi w naszej szkole oraz doradcy zawodowi z Ochotniczego Hufca Pracy – Młodzieżowego Centrum Kariery w Lublinie, których kolejny rok gościliśmy w naszej szkole. Podczas zajęć z młodzieżą prowadzący wymienili źródła pozyskiwania informacji o miejscach pracy, poinformowali uczniów, w jaki sposób można poszukiwać pracę na lokalnym rynku oraz omówili zawody przyszłości. Zapoznano uczniów z zadaniami pracy doradcy zawodowego, który wykonuje szereg działań polegających przede wszystkim na bezpośredniej pracy z klientem. Poza określeniem potencjału zawodowego, zainteresowań, zdolności ustala i pokonuje bariery utrudniające znalezienie pracy, określa najskuteczniejsze metody poszukiwania zatrudnienia. Prowadzi też działania szkoleniowe, związane z przygotowaniem do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, uczy jak aktywnie poszukiwać pracę, przygotowuje dokumenty aplikacyjne. Dodatkowo pomaga przy planowaniu kolejnych etapów rozwoju kariery zawodowej oraz przy przekwalifikowaniu. Doradca zawodowy udziela także wsparcia osobom, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą. W związku z tym informuje o dostępnych źródłach finansowania, szkoleniach dla przyszłych przedsiębiorców oraz np. pomocy prawnej. Dodatkowo, dzięki różnego rodzaju testom i rozmowom, informuje o predyspozycjach (lub ich braku) do prowadzenia własnej firmy.

  Choć profesja doradcy zawodowego istnieje już od dłuższego czasu, to jednak w chwili obecnej jego rola jest nie do przeceniania. Odznaczając się bowiem wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi, doradcy zawodowi pomagają osobom planującym swoją karierę zawodową, jak też tym, którzy z różnych względów pracy nie mają, a jej szukają.

  Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym. Spotkanie to było dobrą okazją do poszerzenia ich wiedzy na temat efektywnego poszukiwania pracy.

  Jest wiele miejsc i instytucji, w których można skorzystać ze wsparcia oferowanego przez doradców zawodowych. Są to m.in. centra informacji i planowania kariery zawodowej przy wojewódzkich urzędach pracy, powiatowe urzędy pracy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, prywatne jednostki doradztwa zawodowego, instytucje związane z edukacją oraz rynkiem pracy, instytucje, które realizują różnego rodzaju projekty unijne.

  Konsultacje z doradcą zawodowym polecane są wszystkim osobom, które chciałyby uzyskać wsparcie na rynku pracy oraz świadomie budować swoją ścieżkę kariery.

  Warto, aby każdy nauczyciel na lekcjach poszczególnych przedmiotów zadbał o ukazanie praktyczności przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów. Na zakończenie spotkania młodzież zadawała indywidualnie pytania, na które staraliśmy się odpowiedzieć.

  Elżbieta Rola

  Galeria>>

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram