II Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Opublikowane 30.09.2014
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 30.09.2014r w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbył się etap szkolny II  Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym. Do olimpiady przystąpiło 42 uczniów z Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr1. Uczniowie rozwiązywali  przez 45 minut test wiedzy składający się z 25 pytań zamkniętych, maksymalna ilość punktów to 25 pod kontrolą komisji w składzie: Elżbieta Rola, Marta Furtak, Eliza Gradzińska. Pytania zawierające treści z zakresu psychologii, psychiatrii, stresu, cyberprzemocy, komunikacji interpersonalnej, uzależnień, stalkingu, schizofrenii, bulimii. W pierwszym podejściu dwóch uczniów uzyskało skalę punktową 18 i sześciu uczniów 17 punktów. Pomiędzy uczniami nastąpiła dogrywka w postaci rozwiązywania testu składającego się z sześciu pytań punktowanych po jednym punkcie za pytanie.  Na postawie wyników końcowych wyłoniono 3 zwycięzców etapu szkolnego, którzy porywalizują w powiecie o dalsze zwycięstwo

  I miejsce: Mariusz Wójcik z klasy 2TB

  II miejsce: Karol Kaczor klasa 2TB

  III miejsce: Krzysztof Braszko kl.2TB

  Wszyscy uczestnicy dostali drobny upominek ufundowany przez Starostwo Powiatowe oraz finaliści dodatkowo  dyplomy i publikacje z zakresu tematyki olimpiady.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram