Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Opublikowane 22.04.2013
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 24 kwietnia 2013 roku w siedzibie Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie przy ulicy Bursaki 19 został przeprowadzony Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do udziału zgłosiło się 29 uczestników ze szkół województwa lubelskiego. W konkursie brali również udział uczniowie naszej szkoły, trzeciej klasy w zawodzie technik budownictwa: Kamil Banaś i Łukasz Filipowski.

  Zgodnie z regulaminem konkurs składał się z dwóch etapów: części pisemnej testowej oraz części praktycznej. Test obejmował zakres wiedzy teoretycznej dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie zawartej w 30 – tu pytaniach. Część praktyczna polegała na rozwiązaniu problemu zawartego w wylosowanym przez uczestnika pytaniu. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą, umiejętnościami praktycznymi, samodzielnością oraz umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji.

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe gadżety, najlepsi zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą sprawnością praktyczną i umysłową.  Najlepszy wynik uzyskał Kamil Banaś, który w ogólnej klasyfikacji zajął 5-te miejsce i został nagrodzony nagrodą rzeczową w postaci zestawu narzędzi.

  Dziękujemy naszym uczniom za udział w konkursie , gratulujemy wyników i życzymy sukcesów w dalszej nauce i pracy.

  Jadwiga Gębal

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram