Zajęcia integracyjno-adaptacyjne klas pierwszych Technikum Zawodowego

Opublikowane 28.09.2011
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • ZAJĘCIA INTEGRACYJNO ADAPTACYJNE KLAS PIERWSZYCH

  TECHNIKUM ZAWODOWEGO
  REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE

  W dniu 12 września wszystkie klasy pierwsze Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie uczestniczyły w zajęciach integracyjno-adaptacyjnych, zorganizowanych w formie wyjazdu do Firleja na ośrodek wypoczynkowy „Marta”. W wycieczce wzięło udział 100 uczniów pod opieką pani wicedyrektor Elżbiety Roli, wychowawców klas: Jadwigi Gębal, Edyty Kozieł, Edyty Konior, Luizy Matyjaszczyk - Osior oraz nauczycieli pani Elżbiety Karasińskiej, pani Agnieszki Włosek, pani Ilony Puły.

  Jedną z ciekawych atrakcji wymagającą zaangażowania i kreatywności były zajęcia warsztatowe z każdą klasą technikum przeprowadzone w ramach współpracy z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubartowie przez psychologów: panią Wiolettę i panią Patrycję.

  To już kolejny rocznik klas pierwszych  naszej szkoły ma okazję uczestniczyć w tego typu zajęciach. Spotkania takie wpisały się w tradycję szkoły, która stwarza poczucie bezpieczeństwa najmłodszych klas od pierwszych dni nauki i otacza je szczególną opieką.

  Młodzież, która rozpoczyna naukę w szkole ponadgimnazjalnej, znajduje się w okresie dorastania. W okresie tym potrzeba przynależności do grupy jest jedną z ważniejszych potrzeb młodego człowieka. Dominacja życia w grupach rówieśniczych, nad życiem w rodzinie wskazuje jak ważne jest, aby klasa szkolna była tą grupą, w której młodzież znalazłaby możliwości zaspokajania swoich ważnych potrzeb społecznych. Stąd zrodził się pomysł stworzenia programu integracyjnego, który powstał na zapotrzebowanie uczniów oraz rodziców i wychowawców, którzy chcą odnosić sukces wychowawczy.

  Marzeniem naszym, a jednocześnie celem jest stworzenie zgranych zespołów klasowych, aby panowała w nich życzliwa atmosfera oparta na poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnej akceptacji, zaufania i otwartym porozumiewaniu się. Ważnym celem było również wprowadzenie koleżeńskich relacji w grupie poprzez zabawę. Program zajęć opracowany przez wychowawców klas obejmował szereg konkurencji sportowych, gier logicznych i zabaw. Spośród konkurencji sportowych największą popularnością cieszyły się rozgrywki międzyklasowe w piłkę siatkową, w badmintona oraz tor przeszkód. Nie każdy ma okazję nieść surowe jajko na łyżeczce, a nasi uczniowie podjęli taką próbę często z zadawalającym efektem. Gry logiczne zaproponowane uczniom też przyniosły wiele nowych doświadczeń. Każda klasa zagrała w kalambury i opracowała hasło reklamujące klasę. Inna zabawa to rysowanie portretu wychowawcy klasy – tu inwencja twórcza uczniów przerosła nasze oczekiwania, wykazali się spostrzegawczością, pomysłowością i humorem. Prace oceniła niezależna Komisja Konkursowa. Oczywiście wszystkie konkurencje i zabawy były nagradzane słodkimi upominkami, co przynosiło wiele radości naszym podopiecznym.

  Kolejnym ważnym punktem było ognisko z pieczeniem kiełbasy i ciepłą, słodką herbatą. Takie atrakcje już w 8 dniu nauki, gdy można wspólnie spędzić czas przy ognisku, to wyjątkowa okazja do nawiązania przyjaźni. W ten sposób razem, zarówno uczniowie między sobą, jak i nauczyciele z uczniami, poznali się wzajemnie. Mamy nadzieję, że te pozytywne relacje zapoczątkowane na spotkaniu integracyjnym przetrwają i zapewnią w kolejnych dniach, miesiącach i latach poczucie akceptacji w grupie. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała aktywności na świeżym powietrzu i dopełniała  całość wycieczki. Pozytywne emocje i dobry nastrój, który nam towarzyszył podczas wyjazdu chcielibyśmy zobaczyć na co dzień w salach lekcyjnych i na korytarzu szkoły.

  Wszystkim uczniom  klas pierwszych życzymy, by ich pełne optymizmu i otwartości nastawienie do nowego środowiska, przyniosło im sukcesy w tej szkole – nie tylko naukowe, ale i społeczne, wielu przyjaciół i zgranych klas!

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram