Reminiscencje historyczne

Opublikowane 08.03.2012
Autor Ilona Puła
Kategorie:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W dniu 7 marca 2012r. uczestniczyliśmy w reminiscencjach historycznych zorganizowanych przez Archiwum Państwowe w Lublinie, Muzeum Regionalne w Lubartowie, Lubartowskie Towarzystwo Regionalne i Starostwo Powiatowe w Lubartowie. Inscenizacja odbyła się w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie pt: „Lubartów i Lubelszczyzna w Powstaniu Listopadowym".

    Uroczystość rozpoczęła się o godz.12 odsłuchaniem pieśni patriotycznej „Warszawianki" w wykonaniu chóru Wojska Polskiego, a następnie studenci z wydziału historii KUL wraz z profesorem Witoldem Matwiejczykiem z katedry historii nowożytnej, zainscenizowali  spotkanie wielkiego księcia Konstantego z delegatami województwa lubelskiego w Pałacu Sanguszków.  Po przedstawieniu  dr Jan Skarbek wygłosił wykład  pt: „Bitwa pod Lubartowem 10 maja 1831r."  W dalszej części reminiscencji udaliśmy się do Muzeum Regionalnego, w którym nastąpiło otwarcie wystawy historycznej pt: „Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie w materiałach archiwalnych oraz pamiątkach kolekcjonerskich Krzysztofa Wróblewskiego". W spotkaniu z akademicką historią uczestniczyli przedstawiciele klasy 3 TE i 3 TM pod opieką pani Doroty Bułgajewskiej- Muzyki i wicedyrektor Elżbieta Rola.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram