Współpraca RCEZ Lubartów z PZL Świdnik!

Opublikowane 14.11.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 13 listopada 2023r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie a Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku- PZL Świdnik. Z ramienia Zakładów umowę podpisał Prezes Zarządu pan Jacek Libucha, a ze szkoły Dyrektor Dorota Bułgajewska- Muzyka.

  Porozumienie o współpracy ma na celu zacieśnienie relacji pomiędzy RCEZ a Zakładem oraz objęcie patronatem wybranych profili kształcenia, zwłaszcza tych które są związane z mechaniką lotniczą. Projekt współpracy zakłada także program konferencji, szkoleń prowadzonych w szkole i praktyk zawodowych na terenie Zakładu oraz program stażowy w przemyśle lotniczym dla najzdolniejszych absolwentów RCEZ.

  Podczas podpisania umowy obecni byli przedstawiciele obu partnerskich stron. Szkołę reprezentowali również wicedyrektor szkoły Eliza Gajownik, kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego Jarosław Lemieszek oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych Andrzej Rysiowski i Łukasz Najda wraz z przedstawicielami społeczności uczniowskiej klasa 5TEMa, w której uczniowie kształcą się w zawodach technik mechanik i technik elektronik.

  RCEZ Lubartów

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram