UCZNIOWIE RCEZ W II ETAPIE L OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ - ZAWODY OKRĘGOWE

Opublikowane 11.12.2023
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Łukasz Buczyński i Kamil Babiak – uczniowie klasy czwartej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista zakwalifikowali się do II etapu L Olimpiady Geograficznej (jest to etap okręgowy).

  W pierwszym etapie szkolnym zawodów uczniowie przygotowali autorskie prace pod opieką p. Katarzyny Malczewskiej, które zostały ocenione przez komisję szkolną i wysłane do oceny przez jurorów Komitetów Okręgowych Olimpiady Geograficznej. Uczniowie wykazali się aktualną wiedzą z przedmiotu geografia, dotyczącej zagadnień przyrodniczych (przyrody
  nieożywionej i ożywionej) oraz wykorzystania gospodarczego, np. użytkowania ziemi, rolnictwa, osadnictwa i budownictwa, transportu, górnictwa, przetwórstwa przemysłowego itp. Zadaniem uczniów było opracowanie projektu jednodniowej wycieczki dotyczącej dziedzictwa kulturowego wybranego regionu. Samodzielnie zebrali informacje, często niedostępne w bibliotece czy Internecie.  W analizie wykorzystali dostępne geoportale. Następnie uporządkowali je i zaprezentowali w swojej pracy.

  Prezydium Komitetu Głównego podjęło w dniu 8 grudnia 2023 r. uchwałę o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu L Olimpiady Geograficznej wszystkich uczniów, których praca pisemna I etapu została oceniona przez jurorów Komitetów Okręgowych Olimpiady Geograficznej na 76 punktów lub więcej. Nasi uczniowie otrzymali: Łukasz Buczyński 93 punktów i Kamil Babiak 80 punktów.

  Przed Łukaszem i Kamilem drugi etap, równie wymagający – składający się z części pisemnej i ustnej dotyczący tematów geografii fizycznej, geologii, geografii społeczno-ekonomicznej, geografii regionalnej.

  Życzymy Kamilowi i Łukaszowi sukcesu w drugim etapie, który planowany jest na 10 i 11 lutego 2024.

  Katarzyna Malczewska

  Received 1099410337883711
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram