Kultura i obycie umilają życie XVI edycja.

Opublikowane 29.05.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Wychowanie młodego człowieka to jedno z głównych zadań szkoły, a przestrzeganie zasad savoir-vivre'u jest jednym z elementów wychowania. Dobre wychowanie jest podstawą naszego codziennego życia, czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek. Savoir-vivre to znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie. Zasady te są uwarunkowane kulturowo, a więc znacząco różnią się od siebie w zależności od regionu świata. Znajomość zasad savoir-vivre jest jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka. Wiele sytuacji wymaga od nas odpowiedniego zachowania, dlatego warto znać przynajmniej podstawowe zasady savoir-vivre’u, żeby wiedzieć, co należy, a czego należy unikać.
  Dnia 29.05.2024 roku odbyła się XVI edycja konkursu pt. ,,Kultura i obycie umilają życie. Sięgnij po wybrane elementy savoir –vivre’u i nie tylko”. Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec osób starszych, a także w domu, w miejscu publicznym, w sytuacjach towarzyskich i oficjalnych. Do rywalizacji o miano najbardziej zaprzyjaźnionych z zasadami etykiety zgłosiło się sześć pięcioosobowych drużyn z klas pierwszych naszej szkoły, przygotowanych przez pedagoga, nauczycieli i wychowawców klas. Wiedzę i jakość wykonanych przez zespoły zadań oceniała komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca komisji Magdalena Guz, nauczyciele – Elżbieta Rola, Ilona Puła, Marzena Foltyn i Zbigniew Zarzycki oraz uczniowie klasy 2TB: Amelia Urban i Kacper Sokół-przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
  Uczestnicy rozpoczęli zmagania od konkurencji losowania pytań testu, który sprawdzał zdobytą w szkole wiedzę z zakresu dobrych manier, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie, prezentacji plakatu o zasadach dobrego zachowania, wiązania krawata. Następnie uczestnicy zaprezentowali się w takich konkurencjach jak: scenki rodzajowe, pięknie nakryty stół, recytacja wiersza, m. in. własnego autorstwa, moda na dwie różne okazje, układanie puzzli. - test, który sprawdzał zdobytą w szkole wiedzę z zakresu dobrych manier, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie.
  Najlepszą grupą okazała się klasa 1Tek kształcąca w zawodzie technik ekonomista, II miejsce uzyskała klasa 1a klasa wielozawodowa, miejsce III klasa 1c klasa wielozawodowa oraz IV miejsce klasa 1t- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Pomysłowość i kreatywność uczestników w rozwiązywaniu zadań przyniosły im wiele satysfakcji, ale przede wszystkim zapewniły dobrą zabawę, motywującą do doskonalenia i nabywanych umiejętności, które wpływają na wizerunek każdego człowieka. Konkurs w tym roku odbył się podczas Dnia Otwartego naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i udział we wspólnej zabawie.

  Koordynator konkursu: Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram