Wycieczka programowa uczniów technikum mechanicznego - Klasa 3 TM

Opublikowane 09.03.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W dniu 9 marca 2023 r. w zwiedzaniu Zakładu Solbet S.A. w Lubartowie wzięła udział klasa 3TM - technik mechanik wraz kierownikiem CKZ Panem mgr inż. Jarosławem Lemieszkiem oraz nauczycielami zawodu: mgr inż. Grzegorzem Daniłem, mgr inż. Andrzejem Rysiowskim. Uczniom przedstawiono kolejne etapu procesu produkcyjnego bloczka gazobetonowego, który jest głównym materiałem budowlanym. Młodzież dowiedziała się jaki jest skład oraz asortyment produkowanego wyrobu oraz zobaczyli przy pracy następujące urządzenia: suwnice, wykrawarki, formy, stoły obrotowe, autoklawy, młyny kulowe, pakowarki oraz inne urządzenia mechaniczne. Największym zainteresowaniem uczniów cieszył się etap wykrawania bloczków na żądane wymiary i etap autoklawizacji gotowych bloczków.
    Dziękujemy Prezesowi Zarządu Solbet Lubartów S.A. Panu Henrykowi Wójtowiczowi za umożliwienie zwiedzania zakładu. Dyrektorowi ds. techniczno-produkcyjnych Panu Sławomirowi Mizio za przedstawienie organizacji pracy i produkcji zakładu oraz kierownikowi działu technologicznego Panu Adamowi Goleniowi za oprowadzenie po poszczególnych wydziałach.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram