RCEZ w Lubartowie na liście Złote Szkoły NBP – Wyróżnienie za edukację finansową!

Opublikowane 06.06.2023
Autor Dominika Gdula
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zdobyło prestiżowe wyróżnienie- tytuł Złota Szkoła Narodowego Banku Polskiego (NBP).

  Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny, który angażuje szkoły w rozwijanie wiedzy uczniów na temat zagadnień finansowych i ekonomicznych. Głównym celem programu jest zapewnienie młodym ludziom umiejętności niezbędnych do zrozumienia i radzenia sobie w dzisiejszym świecie finansów. Program zakłada tworzenie Drużyn Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w szkołach, które składają się z nauczycieli i uczniów.

  RCEZ zorganizowało Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej i wystartowało w konkursie. Koordynatorem drużyny był pan Mariusz Puła, nauczyciel przedmiotów ekonomiczno-handlowych. Drużyna RCEZ odniosła sukces dzięki zdobyciu niezbędnej wiedzy i realizacji zadań programu. Podczas trwania konkursu nauczyciele i uczniowie wspólnie opracowywali pomysły i angażowali się w różnorodne działania związane z edukacją ekonomiczną. Ich wysiłki i zaangażowanie zostały uwiecznione w relacjach
  przekazywanych za pośrednictwem internetowej platformy Złotych Szkół NBP.

  Nauczyciele i uczniowie szkoły RCEZ w Lubartowie są dumni z osiągnięcia, jakim jest umieszczenie ich na liście Złote Szkoły NBP. To zaszczytne wyróżnienie stanowi uznanie ich wysiłku, zaangażowania i pasji w zakresie edukacji ekonomicznej. RCEZ konsekwentnie promuje rozwijanie umiejętności finansowych i ekonomicznych wśród swoich uczniów, co przyczynia się do lepszego przygotowania ich do przyszłości - mówi Mariusz Puła, koordynator drużyny.


  Sukces RCEZ potwierdza zaangażowanie grona pedagogicznego oraz uczniów w rozwijanie kompetencji ekonomicznych. Zdolność do rozumienia podstawowych pojęć finansowych, budżetowania, oszczędzania i zarządzania środkami pieniężnymi jest niezwykle istotna w życiu codziennym i przyszłej karierze zawodowej.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram