Podziękowania za udział w 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska

Opublikowane 25.10.2022
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Fundacja Nasza Ziemia wręczyła Nam certyfikaty potwierdzające nasz udział w 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska. Certyfikaty pięknie przypomniały nam o wspólnych działaniach w 2022 roku na rzecz naszych najbliższych okolic i ogólnopolskiej lekcji nieśmiecenia. Hasło tegorocznej Akcji, „Wszystkie śmieci są nasze” pozostanie z nami na dłużej i będziemy je dalej wspólnie promować w naszych codziennych ekologicznych działaniach.

    Koordynatorem akcji z ramienia szkoły był nauczyciel geografii pani Katarzyna Malczewska.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram