Konkurs "Śladami Powstania Styczniowego-historia i pamięć"

Opublikowane 06.03.2023
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W roku szkolnym 2022/2023 obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Niewątpliwie jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Narodu Polskiego. Lubelski Kurator Oświaty - Pani Teresa Misiuk wspólnie z Wojewodą Lubelskim – Panem Lechem Sprawką, Marszałkiem Województwa Lubelskiego – Panem Jarosławem Stawiarskim oraz p.o. Dyrektora Filharmonii Lubelskiej – Panią Zuzanną Dziedzic podjęli inicjatywę organizacji konkursu poświęconego temu doniosłemu wydarzeniu. Honorowy Patronat nad konkursem objął Pan prof. Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki.
  Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli jako opiekunów dydaktycznych do udziału w konkursie „Ślady Powstania Styczniowego - historia i pamięć”. Głównym celem konkursu jest uświadomienie uczniom znaczenia Powstania Styczniowego oraz promowanie i kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego na terenie województwa lubelskiego. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza (w kategorii literackiej) lub opracowanie autorskiej pracy plastycznej w technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej poświęconych miejscom, postaciom i motywom związanym z Powstaniem Styczniowym.
  Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa w nim określają treści zawarte
  w regulaminie konkursu „Ślady Powstania Styczniowego – historia i pamięć” oraz w dostępnych do pobrania załącznikach. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami do dnia 24 marca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego), pod adres wybrany zgodnie z właściwością terytorialną (Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, Delegatura w Chełmie, Delegatura w Zamościu). Pisemne zgłoszenie szkoły do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz załączników, które należy wypełnić. Podsumowanie konkursu odbędzie się 17 kwietnia 2023 roku,
  o czym wszyscy uczestnicy zostaną skutecznie poinformowani. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.
  Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela: Pan Marcin Rybicki, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie; tel 815385281, email: marcin.rybicki@kuratorium.lublin.pl

  Strona o konkursie tutaj

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram