Stypendystka programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”

Opublikowane 01.12.2021
Autor Elżbieta Mizio
Kategorie:
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Karolina Bartkowicz - „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”

  Karolina Bartkowicz stypendystka trzeciego etapu programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”, organizowanego od 2019 roku programu stypendialnego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Zadaniem programu jest aktywnie wspierać rozwój młodzieży szkół ponadpodstawowych. Uczennica Karolina Bartkowicz realizowała zadania przyrodnicze i prośrodowiskowe, zdobywała też wiedzę z zakresu ekologii oraz dbałości o zdrowy tryb życia. Do programu, adresowanego do uczniów i nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników, przystąpiło 29 szkół z województwa lubelskiego. Formalne i merytoryczne wymagania określone w Regulaminie Programu wypełniło 27 uczniów, otrzymując tym samym tytuł „Lidera wiedzy i ochrony środowiska” oraz jednorazowe stypendium. Wśród stypendystów jest uczennica naszej szkoły Karolina Bartkowicz z klasy 4TEk, której opiekunem była Katarzyna Malczewska. Program „Lider wiedzy i ochrony środowiska” jest realizowany przez WFOŚiGW w Lublinie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją Programu objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

  Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram